W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Protokół z sesji RMW

 

Protokół Nr XXXVI/09

sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha V kadencji

odbytej w dniu 27 marca 2009 roku


W dniu 27 marca 2009 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 9:00, a zakończyła o godz. 17:20. Udział w obradach wzięło 25 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada mogła podejmować uchwały.


 • lista obecności załącznik nr 1


Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia obrad sesji dokonała Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, witając serdecznie:


 • Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha,

 • Pana Piotra Kuczkowskiego Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pana Marka Małeckiego Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana Mirosława Bartolika oraz Pana Piotra Sosińskiego Zastępców Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

 • Panią Marię Majewską radcę prawnego UM,

 • Panią Magdalenę Kocur Sekretarza Miasta Wałbrzycha

 • Panią Agnieszkę Sobkowską Skarbnika Gminy Wałbrzych,

 • wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2. Podziękowania dla Pani Krystyny Bartoszyńskiej - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.


Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska wraz z Prezydentem Miasta Wałbrzycha Panem Piotrem Kruczkowskim wręczyli na ręce Pani Krystyny Bartoszyńskiej Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców Wałbrzycha.


Ad.3. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymaliście Państwo porządek obrad.

W dniu 18 marca br. wpłynął do mnie wniosek Komisji Edukacji i Kultury o wycofanie z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie ustanowienia Matki Bożej Bolesnej Patronką Miasta Wałbrzycha.

Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.

 

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

przy 4 głosach "za", 7 "przeciwnych" oraz 4 "wstrzymujących się"

  wniosek nie uzyskał bezwzględnej większości głosów
  /nie został przyjęty/

Pani A. Kołacz - Leszczyńska


- Następny wniosek, który do mnie wpłyną to wniosek o zmianę do porządku obrad dzisiejszej sesji o to aby pkt. 16 porządku obrad został przesunięty do punktu 4a. Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość

przy 16 głosach "za" i 4 "wstrzymującym się"
/został przyjęty/


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


- Kolejny wniosek, który do mnie wpłyną jest o przeniesienie pkt. 16 do punktu 4a. Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość

przy 17 głosach "za" i 3 "wstrzymującym się"

/został przyjęty/Pan Piotr Kruczkowski

 • W związku wieloma pytaniami dotyczącymi stanu dróg w Wałbrzychu proponuje aby po punkcie 19 dzisiejszego porządku obrad umieścić punkt 19a informacja dotycząca dróg na terenie Miasta Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.

 •  

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów jednogłośnie
/został przyjęty/Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha, odbytego w dniu 12 lutego 2008r.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • przypominam, że Biurze Obsługi Rady Miejskiej wyłożono do wglądu protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

  Zgodnie z § 24 pkt 4 Statutu Miasta Wałbrzycha każdy radny może zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu najpóźniej w ostatnim dniu przed sesją, na której protokół ma być przyjmowany. Do dnia wczorajszego nikt z radnych nie wniósł uwag do wyłożonego do wglądu protokołu.

  Czy w dniu dzisiejszym ktoś z Państwa ma uwagi ?

  Nie widzę.

  Wobec powyższego uważam, że Rada Miejska przyjmuje protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Ad.4a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustanowienia Matki Bożej Bolesnej Patronką Miasta Wałbrzycha.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha


Proszę Pana Jacka Zarembę Przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o zaprezentowanie projektu uchwały.


Pan Jacek Zaremba


(przywitanie Wszystkich obecnych na sali) Projekt uchwały intencyjnej, która rozpoczyna procedurę dokumentacyjną w sprawie ustanowienia Matki Bożej Bolesnej Patronką Miasta Wałbrzycha. Szanowni Radni otrzymali projekt uchwały. W tym miejscu wnoszę o autopoprawkę w § 3 - otrzymuje on brzmienie "Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do wystąpienia do Biskupa Świdnickiego, o wszczęcie procedury kościelnej do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Rzymie, o uznanie Matki Bożej Bolesnej Patronką Miasta Wałbrzycha i zatwierdzenie dnia 15 września - Świętem Patronki Miasta Wałbrzycha." Paragraf 4 przyjmuje poprzednie brzmienie paragrafu 3. Pozwolicie Państwo że przedstawię uzasadnienie.

Najstarsze notatki wspominają o osadzie Wałbrzych (1191 r.) która została założona na wzniesieniu, pośród głębokiej puszczy, opodal drewnianego kościółka z cudowną wodą. Stare zapiski kronikarza ze Świdnicy (Ephrain Ignatius Naso, Phoenbc redivivus - r. 1667) wyraźnie wspominają " o licznych pielgrzymkach do drewnianego kościółka z leczniczą wodą na pagórku". Inna tradycja głosi również, że pewien pobożny rycerz w podzięce za uratowanie go przed niechybną śmiercią, postawił wśród puszczy na wzgórzu, przy źródełku z cudowną wodą leczącą choroby oczu, statuę Matki Bożej Bolesnej i wybudował na Jej chwałę drewniany kościółek. Za prawdziwością tych faktów przemawia wiele dokumentów o znaczeniu historycznym, które - ułożone według chronologii - tworzą swego rodzaju kalendarium. Oto niektóre z tych dokumentów:

- statua Matki Bożej Bolesnej, cel licznych pielgrzymek od wieków. Rzeźba posiada 92 cm wysokości i 43 cm szerokość, a jej styl gotycki wskazuje na XII - XIII wiek;

- istnienie drewnianego kościółka parafialnego p.w. Matki Bożej według dokumentu z roku 1305 jakim jest "liber fundationis episcopatus Wratislaviensis (za panowania księcia świdnickiego Bernarda Statecznego); - potwierdzenie w kilka wieków później istnienia słowiańskiego okopu pierścieniowego jako "slavischer Rundwall".

Odkrycia takiego dokonali niemieccy badacze podczas późniejszych prac ziemnych wykonywanych opodal kościółka; określono przy tym bardzo dokładnie wymiary tego palisadowego grodu wałbrzyskiego: długość 44m, szerokość 32,5m oraz wysokość 8m. Oznaczenie grodu spotykamy jeszcze na planach pochodzących z XVIII wieku.

Wraz ze wzrostem ilości mieszkańców Wałbrzycha, zaczęto odczuwać wyraźną potrzebę wybudowania nowego, większego kościoła. Stało się to jednak możliwe dopiero w roku 1428- w dwa lata po otrzymaniu przez Wałbrzych praw miejskich. W odległości około 150 m od kościółka Maryjnego, u podnóża wzgórza, nad doliną "Cichego Potoku" (dzisiejsza ulica Moniuszki), wymurowano kościół p.w. Św. Michała. Ponieważ ilość mieszkańców ówczesnego Wałbrzycha przekraczała niewiele ponad 200 osób, nowy, parafialny kościół mógł doskonale pomieścić wszystkich wiernych z miasta i okolic, zaś drewniany kościółek Maryjny- słynący z cudownej wody -służył li tylko dla celów pielgrzymkowych oraz pogrzebowych (kościółek znajdował się na terenie cmentarza, który przez wiele stuleci nosił nazwę cmentarza " Na Piasku"),

W roku 1714, na skutek zapadnięcia się drewnianego kościółka maryjnego, ksiądz Weizer Georg- rodem z Polski - własnymi siłami, przy współudziale swoich biednych parafian (niecałe 500 osób), rozpoczął budowę kościółka, którego kształt i mury zostały zachowane do dzisiaj. Budowa trwała 4 lata, a kroniki podają, że gros kosztów budowy, sfinansował pewien graf, który z wdzięczności za dary: ocalenia życia i nawrócenia się; nie pozwolił podawać swojego nazwiska; ofiarował również ołtarz główny, organy i dzwony. W obawie przed ewentualnym zniszczeniem ołtarza oraz fundamentów kościółka, ksiądz Weizer polecił zabezpieczyć źródełko z cudowną wodą poprzez ujęcie go w murowanej studzience. Wraz z upływem kolejnych lat nastąpił dynamiczny rozwój przemysłu i przyrost ludności. Wybudowana w roku 1853 linia kolejowa z Wrocławia do Wałbrzycha pomogła w intensywnym rozwoju górnictwa. Niestety w pogoni za bogactwem kopalnym naruszono strukturę geologiczną skał otaczających "studzienkę życia" w kościółku maryjnym i w r. 1845 woda na zawsze zamknęła swoje ujście na powierzchnię. Obecność Matki Bożej w cudownej figurce na przestrzeni wieków pomagała mieszkańcom przejść trudne okresy w historii1 miasta: szalejące wojny husyckie, zamieszki wojenne, epidemie cholery (r. 1497-99), rozłam wiary w wyniku reformacji, w Wałbrzychu tylko mała garstka ludzi pozostała wierna Kościołowi katolickiemu. Skupiona przy Maryjnym kościółku, przetrwała aż do okresu kontrreformacji r. 1654). Po wojnie 30-to letniej, zwrócono katolikom kościół parafialny, właśnie w dzień Zwiastowania N.M.P. 25 marca 1654 roku. Modlono się również na klęczkach i leżano krzyżem dzień i noc przed statuą Matki Bożej oraz składano liczne wota kiedy po 3 letniej udręce związanej epidemią tyfusu, cholery i dżumy (1637-41) nastąpił cud Boży i zaraza ustała. (powyższe informacje pochodzą z opracowania ś.p. Ks. dr Adolfa Iwanciowa p.t. "Kult Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu") Tak więc na przestrzeni wieków obecność Matki Bożej Bolesnej wpływała cudownie na życie miasta i jego mieszkańców. Nie dziwi więc fakt, że w dalszym ciągu żywy jest Jej kult w tym mieście oraz to,.że od wielu już lat nazywa się Ją Panią Wałbrzycha. Miejsce gdzie znajduje się figura Matki Bożej Bolesnej dzisiaj jak wiemy jest to plac kościelny w Wałbrzychu, jest początkiem historii naszego miasta, naszego Wałbrzycha nie możemy tego zapominać. Kult Matki Bożej Bolesnej jest żywy do dnia dzisiejszego. Wszyscy Polacy zarówno ci z XII wiecznego Wałbrzycha jak i współcześni których losy przygnały tu z całej Polski, wiedzą doskonale że nie ma dla nich wspanialszej miłości nad tę której tor prowadzi od własnego serca do serca Matki Bożej Bolesnej. Dzisiaj w każdą pierwszą sobotę miesiąca odprawiana jest msza św. Duszpasterstwa naszych Wałbrzyskich Wodociągów. Mają miejsca nabożeństwa Fatimski, spotkania z młodzieżą duszpasterstwa akademickiego, msze św. z udziałem księdza biskupa Świdnickiego, nauczycieli akademickich, rektorów wałbrzyskich uczelni. W każdą trzecią niedzielę miesiąca swoją msze ma Wałbrzyski Klub Inteligencji Katolickiej. Każdego 15 września obchodzone są uroczystości ku czci Matki Bożej Bolesnej, trwają one trzy dni, z udziałem Biskupów, władz kościelnych, władz państwowych, samorządowych i mieszkańców nie tylko z Wałbrzycha. Od wielu lat zwyczajowo nazywana jest Matką Bożą Bolesną Patronką Miasta Wałbrzycha. Wierni czciciele Matki Bożej Bolesnej gromadzili się na modlitwie, gromadzą się i będą się gromadzić aby za pośrednictwem Matki Bożej Bolesnej wypraszać potrzebne łaski dla miasta i jego mieszkańców. Jako mieszkańcy naszego miasta jesteśmy wdzięczni za te właśnie modlitwy, za opiekę duchową i mówimy dziś "dziękujemy". Pozwólcie Państwo, że na koniec przytoczę treść modlitwy, która tyle już razy była wypowiadana z tego cudownego miejsca.

Matko Boża Bolesna od wieków czczona w Wałbrzyskim Grodzie. Matko naszego Zbawiciela, Twojej opiece i miłosierdziu pomacam ciało i duszę moją, a zwłaszcza w godzinę śmierci mojej. W twoje ręce składam wszystkie nadzieja i radości wszystkie prace, trudy, bóle i całe moje życie. Pragnę zawsze postępować zgodnie z wolą Twojego Syna i przy Twojej pomocy budować Jego królestwo w mojej rodzinie, w miejscu pracy i całym społeczeństwie. Matko Boża Bolesna Patronko Ziemi Wałbrzyskiej i Opiekunko Ludzi Pracy Módl się za nami.

Wychodząc naprzeciw tym właśnie oczekiwaniom, prosimy Wysoką Radę o przyjęcie Uchwały w sprawie ustanowienia Matki Bożej Bolesnej Patronką Miasta Wałbrzycha i ustanowienie dnia 15 września świętem Patronki Miasta. Dziękuję bardzo.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha


Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo na moje ręce wpłynęły cztery listy skierowane do radnych RMW, które są głosami poparcia dla tego projektu. Pisma przekazały nam Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" oraz stowarzyszenie katolickie Ludzie Jana Pawła II. Szanowni Państwo otwieram dyskusję.

- załącznik nr 2

Pani Krystyna Olanin


Proszę Państwa, w 2007 roku odbyły się pierwsze rozmowy w sprawie takiej uchwały i sama osobiście też złożyłam taki stosowny podpis na tej uchwale, ale z przyczyn niewiadomych mi nie było kontynuowania tej procedury tej uchwały w sposób należyty według mnie oczywiście. Uważam że teraz ta uchwała została wprowadzona bez żadnych konsultacji z nami, nie było żadnych rozmów na ten temat i moje zdanie na ten temat jest takie że to powinna szeroka być konsultacja z mieszkańcami, i to oni a nie my powinni zdecydować kogo chcą za patrona Miasta Wałbrzycha i w takiej formie w jakiej jest to teraz przedstawione i baz żadnej konsultacji chociażby nawet i z nami. Jestem za tą uchwałą przeciwna.


Pani Alina Szełemej


Ja chciałam się zapytać naszych kolegów wnioskodawców dlaczego do uzasadnienia tej uchwały nie dołączyli list poparcia, które były w 2007 roku tak pęknie przygotowane przez Pana Tomka Plutę, który tutaj biegał, chodził, prosił, oczywiście byliśmy "za". Dlaczego nie dołączyliście tych list?


Pani Renata Wierzbicka


Na Komisji Edukacji Kultury jak Pan wie Panie Zaremba, byłam przeciw, ponieważ mój ojciec jest górnikiem, pracował w kopalni. Jest to naprawdę zagłębie po górnicze i jak rozmawiałam jeszcze wcześniej ja Tomek Pluta pytał nas tu wszystkich po tym podpisie moim, mój tato stwierdził "dziecko przecież ja jestem górnikiem nie chciałabyś żeby tu była na dzień dzisiejszy Święta Barbara?". Ja się nie usprawiedliwiam ale wtedy i dzisiaj jestem przeciw, ze względu na to że po pierwsze powinniśmy być poinformowani i tak jak powiedziała moja przedmówczyni, Tomek Pluta powiedział głośno i wyraźnie, jeżeli nie będzie ogólnego poparcia u wszystkich Radny on nie będzie forsował takiej uchwały bo nie powinniśmy, jak powiedziałam na Komisji Edukacji, to nie jest czas i miejsce, żebyśmy my rwali szaty, powinniśmy być w tych uchwałach jednomyślni, bo tak jak Matka Boska Bolesna tak jak i druga uchwała która będzie procedowana na dzień dzisiejszy są to bardzo ważne osoby. O tym powinni decydować ludzie, którzy mieszkają w Wałbrzychu. Kilka razy pytałam teraz po tej uchwale po Komisji Edukacji, powiedziano mi że powinniśmy jako Radni - nie wąska grupa Radnych ale większość ludzi powinna zadecydować o tym a nie tylko my. Akurat wasza trojka decyduje o tym co wprowadzić. Powinniśmy zrobić konsultacje społeczne bo to jest dzisiaj najważniejsze. Ja wiem że są Księża ale powinniśmy zapytać ludzi tak naprawdę, to nie tylko my. My jesteśmy wybrani przez ludzi i powinniśmy coś zrobić w tym momencie. Ja byłam przeciw i nie mogę zmienić swojego zdania chociażby z tego powodu że mój ojciec poprosił o to żeby nie zmieniać tego zdania


Pan Ryszard Nowak


To Radny jest reprezentantem danej społeczności. Szanuje Radnych którzy przed chwilą zabrali głos. Nie będę zmieniał tej dyskusji którą Państwo tutaj co niektórzy Radni przetworzyli, ale to my jesteśmy Radnymi danego społeczeństwa i takie konsultacje ja przetoczę na dzielnicy Białego Kamienia, że odbywają się i ustanowienie tego dnia w dzielnicy mojej to się to odbyło i teraz się troszeczkę dziwie, no może i sam sobie, że zadajemy te pytania, może i dobrze ale bez takiego uzasadnienia. To Radny jest reprezentantem swoich mieszkańców i powinien być przygotowany na taką ewentualność, bo jeżeli my teraz będziemy chcieli przeprowadzać szeroko pojęte dyskusje, może to i być. No nie wiem ale ja w swoje dzielnicy mieszkańców spytałem bo jestem z nimi na co dzień i tutaj sprawa jest oczywista i Pana Jacka Zarembę będę w tym wspierał bo to jest słuszny cel i dyskusje są może i potrzebne. Dziękuję.


Pan Paweł Szpur


Zgadzam się z moimi przedmówczyniami zwłaszcza poruszając wątek Pana Tomasza Pluty który umiał świetnie z nami dyskutować na ten temat i przekonywać nas do różnych rzeczy, żałuję że go tu dzisiaj nie ma, bo pewnie ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Natomiast chciałbym się odnieść do prawa, przede wszystkim najważniejszego prawa jakie jest w Polsce, czyli do Konstytucji Rzeczypospolitej. Ja przeczytam tylko preambułę, parafrazując oczywiście i artykuł 25 Konstytucji "w trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my Naród Polski, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna jak i niepodzielający tej wiary a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego Polski". Art. 25 Konstytucji "Kościoły i inne związki wyznaniowe są równoprawne". Szanowni Państwo jesteśmy na tej sali, stanowimy prawo, ja uważam że nie powinniśmy gloryfikować jakiejkolwiek wiary, a jeżeli tak to jak tu wspomniała Pani Radna Wierzbicka powinniśmy to poprzeć konsultacjami społecznymi, bo jednak jest to sprawa dość istotna, dość istotna dla mieszkańców. I mam pytanie do wnioskodawców, czy mają jakiekolwiek podpisy, jakiekolwiek konsultacje oprócz stowarzyszeń katolickich, osób o poglądach ateistycznych, osób o innych wyznaniach, przecież inne wyznania nie zawsze kultywują kult Matki Świętej. Być może kierowcy by chcieli żeby patronem został św, Krzysztof żeby mogli się modlić o proste drogi. Kto wie, nikt tego nie wie na dzień dzisiejszy. Ja jestem sam katolikiem ale nie zachowuje się jak islamski fundamentalista który wciela życie religijne w życie społeczne. Tego nie powinno się robić. Dlatego nie będę brał dzisiaj udziału w głosowaniu, nie będę głosował bo uważam że jest to niezgodne z konstytucją. Dziękuję bardzo.


Pan Jacek Zaremba


Ja tylko odniosę się do tego o czym mówiła Pani Radna Szełemej. Faktycznie potwierdzam rok temu rozmawialiśmy dosyć gorąco we wszystkich trzech klubach, więc uzyskaliśmy faktycznie poparcie całego Klubu PiS-u, wtedy jeszcze 6 osobowego, całego klubu Platformy wtedy jeszcze, o ile pamiętam 9 osobowego i dwa podpisy były, to wszystko jest na piśmie, dwa podpisy z klubu LiD-u. Potwierdzam że takie poparcie wtedy było, ja myślę że takie poparcie się nie zapomina i sądziliśmy że Państwo będziecie pamiętać o tym. Ale jeżeli Państwo chcecie materiały są mogę je udostępnić. Dziękuję bardzo i pozwolicie Państwo że do pytania Pana Szpura nie odniosę się.


Pan Paweł Szpur


Ja tylko proszę aby wnioskodawcy odpowiedzieli na moje pytanie ile mają podpisów poparcia i z iloma mieszkańcami konsultowali to. Dziękuję bardzo


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


Jest informacja że nie będzie odpowiedzi.


Pan Artur Torbus


Na wstępie chciałem tylko taki krótki wstęp. Moje uszy słyszą, a nie wierzą. Chciałem jeszcze nawiązać historycznie roku pańskiego 1656, 1 kwietnia, w czasie Potopu Szwedzkiego, Jan II Kazimierz, z rodu Wazów w katedrze lwowskiej podczas mszy świętej odprawianej przez nuncjusza Pietro Widoniego, oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki boskiej, później ja koronował i nazwał Królową Polski. Ja mam nadzieję, że będziemy mieli jako mieszkańcy Wałbrzycha swoja lokalna patronkę, Matkę Boską Bolesną, która przypomnę, podczas naszego doczesnego pielgrzymowania na tym ziemskim padole, będzie z nami na dobre i na złe chwile. Mieszkańcy Wałbrzycha, wszystkim adwersarzom powiem, już wybrali sobie tą patronkę i szafowanie, że tak, kierowcy chcieliby mieć taką, górnicy taką i taką, już wybrali decydując się na Matkę Boską Bolesną. A Panu radnemu Szpurowi, który do głębi potrafił urazić najgłębsze uczucia katolików, powiem Panu tylko tyle - apage.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


Szanowni Państwa, ta uchwała jest wyjątkowa w swojej wymowie i bardzo proszę Państwa o zachowanie spokoju i odpowiedniej godności. Bardzo proszę, apeluję Szanowni Państwo.


Pan Paweł Szpur


Panie Arturze, ja do poziomu Pańskiej inteligencji nie będę się już odnosił, bo to nie ma do czego się odnosić. Natomiast przypomnę Panu, że w okresie, który Pan przypomina, był okresem kiedy dominował kościół katolicki w całej Europie. Dziś mamy otwarty światopogląd, otwarte wiary, największą wiarą jest tak naprawdę muzułmanizm, także nie wiem o czym Pan tak zupełnie mówi, na świecie. Chce Pan forsować, urazić uczucia pozostałych. Ja jestem katolikiem, ja co niedzielę jestem w kościele, proszę mi wierzyć. Ale ja nie mieszam mojej wiary, ja idę do kościoła, bo czuję tam spokój, idę się pomodlić. Ale nie mieszam wiary i religii do samorządu gdzie stanowi się prawo lokalne dla mieszkańców. I proszę sobie to wreszcie uświadomić,. Siedząc na tej sali, bo po to ma Pan ten mandat. Dziękuję.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


Szanowni Państwo, ja w tej chwili składam wniosek o zakończenie dyskusji nad tą uchwałą. Bardzo Proszę Państwa o przystąpienie do głosowania.


(głosowanie: za - 13, przeciw - 4, wstrzymujących się - 2)


Szanowni Państwo stwierdzam, że wniosek został przyjęty przy 13 głosach za, 4 przeciw, i 2 głosach wstrzymujących się.

Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ogłaszam 5 minutową przerwę.


Po przerwie.


Pani Agnieszka Koacz-Leszczyńska


Szanowni Państwo, kontynuujemy procedowanie tego projektu uchwały. Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, proszę Państwa o przystąpienie do głosowania nad uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustanowienia Matki Bożej Bolesnej patronką miasta Wałbrzycha wraz z wprowadzoną autopoprawką. Bardzo proszę.


(głosowanie: za - 11, przeciw - 4, wstrzymujących się - 4)

 • Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXVI/334/09 przy 11 głosach za, 4 glosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się. Dziękuję.

  - załącznik nr 3


Ad.4b. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Księdzu Biskupowi Ignacemu Decowi tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Wałbrzycha".


 • projekt uchwały przedstawił Pan Jacek Zaremba Przewodniczący Klubu Radnych PiS


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha


Dziękuję bardzo. Do tego projektu uchwały również wpłynęły cztery listy skierowane do radnych RMW, które są głosami poparcia. Pisma przekazały nam Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" oraz stowarzyszenie katolickie Ludzie Jana Pawła II. Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki

 • załącznik nr 4

W dyskusji udział wzięli: radny A. Torbus, radny P. Szpur, radny J. Krzyżowski. Wyjaśnień udzielił Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

przy 18 głosach "za", 1 "przeciwnym" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXVI/335/09


 • załącznik nr 5


Ad.5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.


 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.

  - załącznik nr 6

Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Gospodarki Miejskiej przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radna D. Marosz, radna R. Wierzbicka, radna A. Rosiak, radny S. Rakowski, radny M. Nykiel oraz radny D. Lenda. Wyjaśnień udzielił Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pan Marek Małecki Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha, Pan Piotr Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Pani Alina Piątkowska Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych


Pan S. Rakowski


Stawiam wniosek o skreślenie słów "świetlicy środkowej" w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w części opisowej w uzasadnieniu do uchwały.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

wniosek został przyjęty jednogłośniePani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 25 radnych

przy 15 głosach "za", 10 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXVI/336/09


 • załącznik nr 7


Ad.6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Przed sesją otrzymaliście Państwo informacyjnie prognozę długu.

 • załącznik nr 8


 • projekt uchwały przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXVI/337/09


 • załącznik nr 9


Ad.7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXXIII/305/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie podjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2009-2013.

 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Jolanta Lompart Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miasta

  - załącznik nr 10

Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Gospodarki Miejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radna R. Wierzbicka, radna A. Rosiak, radna A. Szełemej, radna D. Marosz, radny D. Lenda, radny P. Szpur, radny D. Gustab, radny M. Nykiel, radny M. Lubiński, radny S. Ewangielu oraz radny R. Nowak . Wyjaśnień udzielił Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Pani Jolanta Lompart Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miasta.


Pani A. Rosiak

 • Stawiam dwa wnioski:

 1. W § 1 pkt 1 w omawianym projekcie uchwały wpisać "W § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Gmina prowadzi aktywną i prospołeczną politykę czynszową. Czynsz może rosnąć do poziomu wskaźnika inflacji obowiązującego w danym roku budżetowym."


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

przy 14 głosach "za", 9 "przeciwnych"

Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła

zgłoszony wniosek


 1. W § 1 pkt 3 w omawianym projekcie uchwały dodać literę "u" w brzmieniu: usytuowanie lokalu w budynku położonym w obszarze zagrożonym występowaniem czynników powodujących znaczną uciążliwość dla mieszkańców np. występowanie siarkowodoru."

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

przy 15 głosach "za", 7 "przeciwnych"

Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła

zgłoszony wniosek


Pan M. Nykiel

Stawiam wniosek o dopisanie w omawianym projekcie uchwały, w § 1 pkt 3, podpunkcie "o" na końcu: oraz w budynkach wybudowanych przed 1960 r. w dzielnicach:

 • Szczawienko,

 • Podgórze,

 • Śródmieście,

 • Biały Kamień,

 • Nowe Miasto,

 • Stary Zdrój,

 • Piaskowa Góra,

 • Podzamcze."


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

przy 15 głosach "za", 8 "przeciwnych"

Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła

zgłoszony wniosek


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXVI/338/09

 • załącznik nr 11


Ad.8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Wałbrzych prowadzącej przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja.

 • projekt u chwały przedstawiła Pani Alina Piątkowska Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki oraz Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 16 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXVI/339/09

 • załącznik nr 12


Ad.9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2009-2015.

 • projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawił Pan Krzysztof Czaja Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W dyskusji udział wzięli: radna K. Ukrzewska oraz M. Nykiel. Wyjaśnień udzielił Pan Krzysztof Czaja Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXVI/340/09


  - załącznik nr 13


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Zgłaszam wniosek o przeniesienie punktu 19a dzisiejszego porządku obrad do punktu 9a.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość

przy 16 głosach "za" i 1 "wstrzymującym się"

/został przyjęty/


Ad. 9a. Informacja dotycząca dróg na terenie Miasta Wałbrzycha.


Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha przedstawił aktualną sytuację na wałbrzyskich drogach.


W dyskusji udział wzięli: radny P. Szpur, radna A. Rosiak, radny J. Krzyżowski, radny D. Gustab, radny D. Lenda, radna D. Sprytula, radny Z. Dobrowolski, radna A. Szełemej, oraz radna K. Olanin. Wyjaśnień udzielił Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pan Andrzej Piękny Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji, Pan Tadeusz Sroka - Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Pan Jacek Modzalewski - Rejon Dróg Krajowych - Wałbrzych.


Pani A. Rosiak


 • Wnioskuje do Przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha aby w miesiącu maju br. została zwołana sesja tematyczna dotycząca utrzymania wałbrzyskich dróg.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

przy 16 głosach "za", 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła

zgłoszony wniosek


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


W związku z wyczerpaniem tego tematu przechodzimy do następnego punktu obrad dzisiejszej sesji.


Ad.10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyznania nagród Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2008 r.

 • projekt uchwały przedstawił Pan Jan Jędrasik Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 14 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXVI/341/09


  - załącznik nr 14


Ad.11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania jednolitego tekstu "Statutu Muzeum w Wałbrzychu".

 • projekt uchwały przedstawił Pan Jan Jędrasik Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Edukacji i Kultury oraz Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXVI/342/09


  - załącznik nr 15


Ad.12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie powołania Rady Muzeum w Wałbrzychu.

 • projekt uchwały przedstawił Pan Jan Jędrasik Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Edukacji i Kultury oraz Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 16 radnych

przy 15 głosach "za" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXVI/343/09


  - załącznik nr 16


Ad.13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/273/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

 • projekt uchwały przedstawił Pan Jan Jędrasik Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Edukacji i Kultury oraz Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXVI/344/09

  - załącznik nr 17


Ad.13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie: zamiaru wprowadzenia z dniem 1 lipca 2009 roku zmian w § 16 Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" polegających na reorganizacji komórek organizacyjnych Biblioteki.

 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Pan Jan Jędrasik Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

  - załącznik nr 18


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Edukacji i Kultury negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W dyskusji udział wzięli: radna R. Wierzbicka, radna K. Ukrzewska, radny P. Szpur oraz radny D. Lenda. Wyjaśnień udzielił Pan Piotr Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha.


Pani K. Ukrzewska odczytała stanowisko Klubu Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej oraz Opinię Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego w sprawie reorganizacji Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteki pod Atlantami".

  - załącznik nr 19

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

przy 2 głosach "za" oraz 17 "przeciwnych"

Rada Miejska Wałbrzycha nie podjęła UchwałyAd.15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładzie opieki społecznej i areszcie śledczym na terenie miasta Wałbrzycha.


 • projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Nowocień Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXVI/345/09

  - załącznik nr 20


Ad.16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha.


 • projekt uchwały przedstawiła Pani R. Wierzbicka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.


 1. W dyskusji udział wzięli: radna R. Wierzbicka, radna K. Ukrzewska. Wyjaśnień udzielił Pan W. Dymarczyk Radca Prawny.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 16 radnych

przy 13 głosach "za" oraz 3 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXVI/346/09

  - załącznik nr 21


Ad.32. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc styczeń -luty 2008 roku.

 • przyjęto do wiadomości.

 • załącznik nr 22 i 23

Ad.33. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.


Interpelacje, wnioski oraz zapytania złożyli następujący radni: J. Zaremba, P. Szpur, J. Krzyżowski, A. Rosiak, D. Lenda, K. Ukrzewska, M. Nykiel /w zbiorach BORM 0057/.


Ad. 34. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


 • odpowiedzi zostaną udzielone w ustawowym terminie na piśmie.


Ad.6. Wolne wnioski.

 • nie złożono.


Ad.7. Oświadczenia.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska odczytała oświadczenie o utworzeniu Klubu Radnych o nazwie: "LEWICA" oraz oświadczenie o utworzeniu Klubu Radnych o nazwie: "Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa"


Ad.8. Zamknięcie obrad.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXVI sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha.


/dyskusja zapis elektroniczny w formie załącznika do protokołu/


Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska


Protokołowała

Marta Niewiadomska

Powiadom znajomego