W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

protokół z sesji RMW

 

Protokół Nr XXXV/09

sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha V kadencji

odbytej w dniu 12 lutego 2009 rokuW dniu 12 lutego 2009 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 14:00, a zakończyła o godz. 9 00 .Udział w obradach wzięło 23 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada mogła podejmować uchwały.


 • lista obecności załącznik nr 1


Ad.1. Otwarcie obrad.


Otwarcia obrad sesji dokonała Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, witając serdecznie:


 • Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha,

 • Pana Piotra Kuczkowskiego Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pana Marka Małeckiego Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana Mirosława Bartolika oraz Pana Piotra Sosińskiego Zastępców Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

 • Panią Marię Majewską radcę prawnego UM,

 • Panią Magdalenę Kocur Sekretarza Miasta Wałbrzycha

 • Panią Agnieszkę Sobkowską Skarbnika Gminy Wałbrzych,

 • wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymaliście Państwo porządek obrad. Przypominam, że na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 stosuje się przepis ust. 1a: "Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady", z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Czy ktoś z Państwa chciałby złożyć wniosek do porządku obrad?

Pan M. Bartolik


 • Chciałbym zmienić kolejność omawianych uchwał. Proponuje przenieść Uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok z punktu nr 6 do punktu nr 4.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

przy 21 głosach "za", 1 "wstrzymującym się"

  wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów /został przyjęty/


Ad.3. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha, odbytych w dniach 19 grudnia 2008r. oraz 5 stycznia 2009r.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • przypominam, że Biurze Obsługi Rady Miejskiej wyłożono do wglądu protokoły z XXXIII i XXXIV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

  Zgodnie z § 24 pkt 4 Statutu Miasta Wałbrzycha każdy radny może zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu najpóźniej w ostatnim dniu przed sesją, na której protokół ma być przyjmowany. Do dnia wczorajszego nikt z radnych nie wniósł uwag do wyłożonego do wglądu protokołu.

  Czy w dniu dzisiejszym ktoś z Państwa ma uwagi ?

  Nie widzę.

  Wobec powyższego uważam, że Rada Miejska przyjmuje protokoły z XXXIII i XXXIV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Ad.4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.


 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.

  - załącznik nr 2


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Komisja Budżetu
  i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.


W dyskusji udział wzięli: radna D. Marosz, radna R. Wierzbicka, radna A. Rosiak oraz radny D. Lenda. Wyjaśnień udzielił Pan Marek Małecki Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pan Wiesław Sójka Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, Pani Bożena Dróżdż Kierownik Biura Funduszy Europejskich i Zarządzania Projektami oraz Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

przy 20 głosach "za", 2 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/309/09


 • załącznik nr 3

Ad.5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na remont drogi wojewódzkiej Nr 375- ul. Andersa od ul. Wysockiego do świateł na skrzyżowaniu z ul. Wańkowicza w Wałbrzychu.

 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Budżetu
  i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXV/309/09

 • załącznik nr 4


Ad.6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wałbrzyskiemu z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg powiatowych: Nr 3406 D - ul. Piłsudskiego i Nr 3405 D - ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu.

 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXV/310/09

 • załącznik nr 5


Ad.7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2008 - 2015.

 • projekt uchwały przedstawił Pan Marek Małecki Zastępca Prezydenta Miasta.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXV/311/09

 • załącznik nr 6


Ad.8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/160/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa "Lubiechów" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Nowocień Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości.

W dyskusji udział wzięli: radna A. Rosiak, radny J. Zaremba, radny P. Szpur oraz radny D. Lenda. Wyjaśnień udzieliła Pani Maria Nowocień Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

przy 17 głosach "za", 1 "przeciwnym" oraz 2 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/312/09


  załącznik nr 7


Ad.9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/160/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa "Rusinowa, Kozice" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

przy 16 głosach "za", 1 "przeciwnym" oraz 3 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/313/09


  załącznik nr 8


Ad.10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/160/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa "Szczawienko, Książ" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

przy 18 głosach "za", 1 "przeciwnym" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/314/09


  załącznik nr 9


Ad.11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/160/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa "Podgórze, Nowy i Stary Glinik" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

przy 16 głosach "za", 1 "przeciwnym" oraz 3 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/315/09


  załącznik nr 10


Ad.12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/160/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa "Sobięcin, Gaj" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

przy 17 głosach "za", 1 "przeciwnym" oraz 3 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/316/09


  załącznik nr 11

Ad.13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/160/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa "Biały Kamień, Konradów" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

przy 16 głosach "za", 3 "przeciwnych" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/317/09


  załącznik nr 12


Ad.14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/160/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa "Stary Zdrój" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

przy 17 głosach "za", 1 "przeciwnym" oraz 3 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/318/09


  załącznik nr 13


Ad.15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/160/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa "Nowe Miasto" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

przy 17 głosach "za", 2 "przeciwnych" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/319/09


  załącznik nr 14Ad.16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/160/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa "Śródmieście" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

przy 16 głosach "za", 3 "przeciwnych" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/320/09


  załącznik nr 15Ad.17. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/160/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa "Piaskowa Góra" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

przy 17 głosach "za", 2 "przeciwnych" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/321/09


  załącznik nr 16


Ad.18. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/160/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn. Wspólnota Samorządowa "Podzamcze" i nadania Statutu tej jednostce ze zmianami.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

przy 17 głosach "za", 3 "przeciwnych" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/322/09


  załącznik nr 17Ad.19. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej "Biały Kamień, Konradów".

 • projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Nowocień Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

przy 15 głosach "za", 3 "przeciwnych" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/323/09


  załącznik nr 18


Ad.20. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej "Lubiechów".

Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

przy 16 głosach "za", 2 "przeciwnych" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/324/09


  - załącznik nr 19


Ad.21. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej "Nowe Miasto".


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

przy 16 głosach "za", 2 "przeciwnych" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/325/09


  załącznik nr 20Ad.22. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej "Piaskowa Góra".


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

przy 17 głosach "za", 1 "przeciwnym" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/326/09


  załącznik nr 21Ad.23. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej "Podgórze, Nowy i Stary Glinik".


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

przy 17 głosach "za", 2 "przeciwnych" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/327/09


  załącznik nr 22


Ad.24. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej "Podzamcze".


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

przy 17 głosach "za", 2 "przeciwnych" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/328/09


  załącznik nr 23


Ad.25. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej "Rusinowa, Kozice".


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

przy 16 głosach "za", 2 "przeciwnych" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/329/09


  załącznik nr 24


Ad.26. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej "Sobięcin, Gaj".


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

przy 17 głosach "za", 2 "przeciwnych" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/330/09


  załącznik nr 25


Ad.27. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej "Stary Zdrój".


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

przy 16 głosach "za", 2 "przeciwnych" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/331/09


  załącznik nr 26


Ad.28. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej "Szczawienko, Książ".


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

przy 18 głosach "za", 1 "przeciwnym" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/332/09


  załącznik nr 27


Ad.29. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej "Śródmieście".


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

przy 16 głosach "za", 2 "przeciwnych" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXV/333/09


  załącznik nr 28


Ad.30. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha za II półrocze 2008 roku.

 • przyjęto do wiadomości.

 • załącznik nr 29


Ad.31. Informacja z realizacji Uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha za IV kwartał 2008 roku.


 • przyjęto do wiadomości.

 • załącznik nr 30


Ad.32. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc grudzień 2008 roku.


 • przyjęto do wiadomości.

 • załącznik nr 31

Ad.33. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.


Interpelacje, wnioski oraz zapytania złożyli następujący radni: J. Zaremba, P. Szpur,
J. Krzyżowski, A. Rosiak, A. Mróz, D. Lenda, K. Ukrzewska /w zbiorach BORM 0057/.


Ad. 34. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Pan Mirosław Bartolik


 • odpowiedzi zostaną udzielone w ustawowym terminie na piśmie.


Ad.6. Wolne wnioski.


 • nie złożono.


Ad.7. Oświadczenia.


 • nie złożono.


Ad.8. Zamknięcie obrad.

Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


 • wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXV sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha.


/ dyskusja zapis elektroniczny w formie załącznika do protokołu /

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska


Protokołowała

Marta Niewiadomska

Powiadom znajomego