W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Protokół z sesji RMW

 

Protokół Nr XXXIII/08

sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha V kadencji

odbytej w dniu 19 grudnia 2008 roku


W dniu 19 grudnia 2008 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 8:00, a zakończyła o godz. 16:48. Udział w obradach wzięło 23 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada mogła podejmować uchwały.


 • lista obecności załącznik nr 1


Ad.1. Otwarcie obrad.


Otwarcia obrad sesji dokonała Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, witając serdecznie:


 • Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha,

 • Pana Piotra Kuczkowskiego Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pana Marka Małeckiego Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana Mirosława Bartolika oraz Pana Piotra Sosińskiego Zastępców Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

 • Panią Marię Majewską radcę prawnego UM,

 • Panią Magdalenę Kocur Sekretarza Miasta Wałbrzycha

 • Panią Agnieszkę Sobkowską Skarbnika Gminy Wałbrzych,

 • wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymaliście Państwo porządek obrad. Czy są inne wnioski ? Nie widzę, a więc stwierdzam, że Rada Miejska Wałbrzycha przyjmuje porządek obrad bez zmian.


Ad.3. Przyjęcie protokołów z XXXII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • przypominam, że Biurze Obsługi Rady Miejskiej wyłożono do wglądu protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

  Zgodnie z § 24 pkt 4 Statutu Miasta Wałbrzycha każdy radny może zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu najpóźniej w ostatnim dniu przed sesją, na której protokół ma być przyjmowany. Do dnia wczorajszego nikt z radnych nie wniósł uwag do wyłożonego do wglądu protokołu

  Czy w dniu dzisiejszym ktoś z Państwa ma uwagi ?

  Nie widzę.

  Wobec powyższego uważam, że Rada Miejska przyjmuje protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Ad.4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.


 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.

 • załącznik nr 2


Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.

  Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

przy 13 glosach "za", 6 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXIII/298/08


 • załącznik nr 3

Ad.5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej w 2009 roku dla zakładów budżetowych.


 • projekt uchwały przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Budżetu i Finansów oraz komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXIII/299/08


 • załącznik nr 4

Ad.6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie: zamiaru wprowadzenia z dniem 1 kwietnia 2009 roku zmian w § 16 Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka Pod Atlantami" polegających na zmianie składu komórek organizacyjnych Biblioteki.


 • projekt uchwały przedstawił Pan Piotr Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha

 • załącznik nr 5


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Komisja Edukacji i Kultury nie przyjęła projektu uchwały.

W dyskusji udział wzięli: radny M. Nykiel, radny J. Krzyżowski, radna D. Marosz, radna R. Wierzbicka, radna A. Mróz, radny P. Szpur, radny D. Lenda, radny S. Rakowski, radny M. Lubiński oraz radny R. Nowak. Wyjaśnień udzielił Pan Piotr Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Pani Violetta Kasiborska Dyrektor Biblioteki Pod Atlantami.


Pani A. Adamkiewicz


- Zgłaszam wniosek o wycofanie tego projektu uchwały z porządku obrad dzisiejszej sesji.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie przyjęła

zgłoszony wniosek


Ad. 7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta Wałbrzycha dotacji oraz sposobu jej rozliczania przez niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja prowadzone na terenie Miasta Wałbrzycha.


 • projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Rychlik Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Budżetu i Finansów oraz komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXIII/300/08


 • załącznik nr 6


Ad.8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/423/2006 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2006 w sprawie wprowadzenia cennika usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych z upoważnienia Gminy Wałbrzych na obiektach gminnych.


 • projekt uchwały przedstawiła Pani A. Winiarska Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miasta.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Gospodarki Miejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXIII/301/08


 • załącznik nr 7


Ad.9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi przyjmowania odpadów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.


 • projekt uchwały przedstawiła Pani A. Winiarska Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miasta.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Gospodarki Miejskiej przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXIII/302/08


 • załącznik nr 8


Ad.10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie nr 1 Szczawienko w Wałbrzychu.


 • projekt uchwały przedstawiła Pani Jolanta Lompart Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miasta.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki oraz Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W dyskusji udział wzięli:radna A. Rosiak, radny P. Szpur, radny R. Nowak, radny M. Nykiel, radna R. Wierzbicka, radny M. Lubiński. Wyjaśnień udzielił Pan M. Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta oraz Pan A. Piękny Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXIII/303/08


 • załącznik nr 9


Ad.11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009r.


Pani A. Kołacz-Leszczyńska


 • przypominam Państwu, że na podstawie Uchwały Nr 10/98/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu w tym punkcie obrad będziemy pracowali według następującego porządku:

 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej;

 • odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań;

 • odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Wałbrzycha;

 • odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta do opinii i wniosków Komisji Budżetu i Finansów;

 • dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków;

 • stanowisko Prezydenta Miasta do wniesionych poprawek;

 • głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami;

 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.


a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej


Zatem zgodnie z procedurą proszę Panią Agnieszkę Sobkowską Skarbnika Miasta Wałbrzycha o przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na rok 2009.


Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha przedstawiła projekt budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok wraz z autopoprawką.

 • załącznik nr 10


b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • zgodnie z Uchwałą Nr 3-226/08 oraz Uchwałą Nr III-227/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2008 roku, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił wydać pozytywną opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha projekcie budżetu na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz pozytywna opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2009 roku wraz z prognozą kwoty długu Miasta Wałbrzycha.

 • załącznik nr 11

c) odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Wałbrzycha,


Zapoznam Państwa z opiniami komisji dotyczącymi uchwały budżetowej na rok 2009:


 • Komisja Rewizyjna przyjęła projekt budżetu do wiadomości,

 • Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu, wraz z autopoprawką oraz wnioskiem komisji,

 • Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu,

 • Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu,

 • Komisja Sportu, Turystyki i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu wraz z wnioskiem komisji,

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki przyjęła projekt budżetu do wiadomości

 • Komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.


Przedstawię Państwu wnioski komisji:


 1. Komisja Budżetu i Finansów wnosi o wyznaczenie dodatkowej rezerwy celowej w wysokości 100 tys. zł, przeznaczonej na wkład własny do projektów inwestycyjnych i merytorycznych, realizowanych przez miejskie instytucje kultury do projektów w ramach programów krajowych i zagranicznych. Źródło pokrycia to rezerwa ogólna.

 2. Komisja Sportu, Turystyki i Promocji wnioskuje do Prezydenta Miasta o zwiększenie środków w dziale 92605 - dotacje o kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Źródłem pokrycia będą środki z działu 70004.

 • załącznik nr 12


d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta do opinii i wniosków Komisji Budżetu i Finansów,


Prezydent Miasta Wałbrzycha Pan Piotr Kruczkowski ustosunkował się do wniosków złożonych przez poszczególne komisje Rady /zapis na taśmie CD/.


e) dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków,


W dyskusji udział wzięli: radny R. Nowak, radny S. Rakowski, radna A. Rosiak, radny P. Wojnowski, radny P. Szpur, radny D. Lenda, radna A. Mróz, radna S. Pawełek, radny J. Krzyżowski, radny A. Torbus, radny M. Nykiel, radna A. Szełemej, radna R. Wierzbicka, radna D. Sprytula, radny S. Ewangielu. Wyjaśnień udzielił Pan P. Kruczkowski Prezydent Miasta, Pani A. Sobkowska Skarbnik Miasta, Pan P. Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta, Pan M. Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta, Pani J. Lompart Naczelnik Wydz. Infrastruktury Miasta, Pan W. Sójka Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta Pan J. Jędrasik Zastępca Naczelnika Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych oraz Pan A. Wylandowski Kierownik Biura promocji.


Wnioski do projektu uchwały budżetowej złożyli:


Pani A. Rosiak


 • proszę o zwiększenie środków w dziele 900 rozdz. 90059 o kwotę 50 tys. zł na naprawę zniszczonych chodników stanowiących zagrożenie. Źródło pokrycia rezerwa ogólna.

Pan P. Szpur


 • wnioskuje o przeniesienie 110 tys. zł na remont odcinka drogi przy ul. Legnickiej i Pocztowej. Źródło pokrycia rezerwa ogólna. Drugi wniosek dotyczy przeniesienia 100 tys. zł z rezerwy na pomoc finansową dla innych jednostek samorządowych na rezerwę na przeciwdziałanie bezrobociu.


Pan D. Lenda


 • proszę o przeniesienie 20 tys. zł na dział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego poprzez dodanie punktu "promocja poprzez przekazanie kwoty 20 tys. zł na Siatkarski Klub Piłkarski MKS Chełmiec Wałbrzych np. na zakup strojów z logo Miasta Wałbrzycha. Źródło pokrycia rezerwa ogólna.


f) stanowisko Prezydenta Miasta do wniesionych poprawek,


Prezydent Miasta Wałbrzycha Pan Piotr Kruczkowski ustosunkował się do złożonych wniosków /zapis na taśmie CD/.


g) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami,


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • proszę Państwa. Przedstawię Państwu oraz poddam pod głosowanie wnioski do budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok, które nie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta:

  1. Komisja Budżetu i Finansów wnosi o wyznaczenie dodatkowej rezerwy celowej w wysokości 100 tys. zł, przeznaczonej na wkład własny do projektów inwestycyjnych i merytorycznych, realizowanych przez miejskie instytucje kultury do projektów w ramach programów krajowych i zagranicznych. Źródło pokrycia to rezerwa ogólna.


GŁOSOWANIE

W GŁOSOWANIU UDZIAŁ WZIĘŁO 20 RADNYCH

WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE


  2. Komisja Sportu, Turystyki i Promocji wnioskuje do Prezydenta Miasta o zwiększenie środków w dziale 92605 - dotacje o kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Źródłem pokrycia będą środki z działu 70004.


GŁOSOWANIE

W GŁOSOWANIU UDZIAŁ WZIĘŁO 20 RADNYCH

PRZY 19 GŁOSACH "ZA", 1 "STRZYMUJĄCYM SIĘ"

WNIOSEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY
  3. Pani A. Rosiak - proszę o zwiększenie w dziele 900 rozdz. 90059 o kwotę 50 tys. zł na naprawę zniszczonych chodników stanowiących zagrożenie. Źródło pokrycia rezerwa ogólna.


GŁOSOWANIE

W GŁOSOWANIU UDZIAŁ WZIĘŁO 20 RADNYCH

PRZY 8 GŁOSACH "ZA", 12 "PRZECIWNYM"

WNIOSEK NIE ZOSTAŁ PRZYJĘTY
  4. Pan P. Szpur - proszę o przeniesienie 110 tys. zł na remont odcinka drogi przy ul. Legnickiej i Pocztowej. Źródło pokrycia rezerwa ogólna.


GŁOSOWANIE

W GŁOSOWANIU UDZIAŁ WZIĘŁO 18 RADNYCH

PRZY 7 GŁOSACH "ZA", 11 "PRZECIWNYCH"

WNIOSEK NIE ZOSTAŁ PRZYJĘTY  5. Pan P. Szpur - proszę o przeniesienie 100 tys. zł z rezerwy na pomoc finansową dla innych jednostek samorządowych na rezerwę na przeciwdziałanie bezrobociu.


GŁOSOWANIE

W GŁOSOWANIU UDZIAŁ WZIĘŁO 18 RADNYCH

PRZY 7 GŁOSACH "ZA", 11 "PRZECIWNYCH"

WNIOSEK NIE ZOSTAŁ PRZYJĘTY
  6. Pan D. Lenda - proszę o przeniesienie 20 tys. zł na dział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego poprzez dodanie punktu "promocja poprzez przekazanie kwoty 20 tys. zł na Siatkarski Klub Piłkarski MKS Chełmiec Wałbrzych np. na zakup strojów z logo Miasta Wałbrzycha. Źródło pokrycia rezerwa ogólna.


GŁOSOWANIE

W GŁOSOWANIU UDZIAŁ WZIĘŁO 20 RADNYCH

PRZY 9 GŁOSACH "ZA", 11 "PRZECIWNYCH"

WNIOSEK NIE ZOSTAŁ PRZYJĘTY


h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • wobec zakończenia dyskusji nad projektem uchwały przystępujemy do głosowania nad uchwałą wraz z przyjętymi wnioskami.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

przy 13 głosach "za", 5 "przeciwnych"oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXIII/304/08


 • załącznik nr 13


Ad.12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2009-2013.


 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha

 • załącznik nr 14


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


 • Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z dwoma wnioskami.


  W dyskusji udział wzięli: radna A. Rosiak, radny R. Nowak, radna A. Szełemej, radna K. Ukrzewska, radna R. Wierzbicka, radny D. Lenda, radny M. Nykiel, radny S. Ewangielu, radny P. Szpur oraz radny S. Rakowski. Wyjaśnień udzielił Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Pani Maria Majewska Radca Prawny Urzędu Miejskiego.


Pan M. Nykiel


 • zgłaszam wniosek o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad dzisiejszej sesji i poddanie go jeszcze raz pod obrady komisji.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość

  przy 8 głosach "za" i 9 "przeciwnych"
  /nie został przyjęty/Pani A. Kołacz-Leszczyńska


 • Poddaje pod głosowanie wnioski komisji Gospodarki Miejskiej. Pierwszy wniosek brzmi: W § 11, w punkcie 1 zdanie "Czynsz winien rosnąć min o 5% rocznie ponad wskaźnik inflacji" otrzymuje brzmienie " Czynsz winien rosnąć rocznie o wskaźnik inflacji".


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych

  przy 5 głosach "za", 9 "przeciwnych" oraz 4 "wstrzymujących się"
  wniosek nie został przyjęty • Drugi wniosek brzmi: W § 21, punkt 2 otrzymuje brzmienie "Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do przedkładania Radzie Miejskiej sprawozdań rocznych z realizacji Programu łącznie z propozycjami poprawek, za dany rok do 31 marca roku następnego".


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

  przy 8 głosach "za", 8 "przeciwnych" oraz 1 "wstrzymujących się"
  wniosek nie został podjętyPani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

przy 8 głosach "za", 7 "przeciwnych" oraz 2 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXIII/305/08


 • załącznik nr 14 a


Ad.13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha na I półrocze 2009 roku.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


 • Na podstawie § 29 Statutu Miasta Wałbrzycha, powołane przez Radę Miejską Wałbrzycha stałe komisje, raz na pół roku, przedkładają Radzie do zatwierdzenia swoje plany pracy. Plany pracy zostały przyjęte przez poszczególne komisje Rady. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 12 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXIII/306/08

 • załącznik nr 15

Ad.14.Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc listopad 2008 roku.


 • przyjęto do wiadomości.

 • załącznik nr 16


Ad.15. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.


Interpelacje złożył radny P. Szpur /w zbiorach BORM 0057/.


Ad.16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Pan Mirosław Bartolik


 • odpowiedzi zostaną udzielone w ustawowym terminie na piśmie.


Ad.17. Wolne wnioski.


 • nie złożono.


Ad.18. Oświadczenia.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska przedstawiła n/w oświadczenia:


 • rezygnacja Pana D. Stachurskiego z członkostwa w Klubie Radnych PiS.

 • rezygnacja Pana Michela Nykiela z członkostwa w Klubie Radnych PiS.

 • załącznik nr 17 i 18


Ad.19. Zamknięcie obrad.

Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


 • wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXIII sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha.


/ dyskusja zapis elektroniczny w formie załącznika do protokołu /


Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska


Protokołowała

Marta Niewiadomska

Powiadom znajomego