W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Uchwała Nr XV/121/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 lipca 2011w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/13/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2004 roku, w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

    
                     UCHWAŁA  Nr XV/121/ 2011
                Rady Miejskiej Wałbrzycha
             z dnia  15 lipca 2011 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/13/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2004 roku, w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych   w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXI/13/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 5 uchwały w tabeli, w pozycji ogródki przed punktami gastronomicznymi, zmienia się stawkę opłaty z 0,20 zł na 0,05 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 


        Przewodnicząca
          Rady Miejskiej Wałbrzycha

                 Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 Wałbrzyscy kupcy wielokrotnie w trakcie spotkań podnosili problem pilnej konieczności ożywienia handlu w obrębie wałbrzyskiego Rynku i zachęcenia mieszkańców do masowego odwiedzania centrum miasta. Postulowali organizowanie różnych imprez o charakterze festynów i jarmarków ulicznych, których nieodłącznym elementem są tzw. "letnie ogródki gastronomiczne". Jako istotna barierę ograniczająca, przedsiębiorcy wskazywali m.in. na konieczność wnoszenia opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty targowej według wysokich stawek dziennych, które obowiązują poza miejscami wyznaczonymi do prowadzenia handlu w Wałbrzychu.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, a także społeczności lokalnej, przedkładam wysokiej Radzie niniejszy projekt uchwały. Proponowane w niej obniżone stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego niewątpliwie wpłyną na ożywienie działalności gastronomicznej w okresie letnim, szczególnie w obrębie Rynku, jak również  w innych rejonach miasta. Zaproponowane w uchwale zmniejszone opłaty wpłynął na aktywność gospodarczą, a "ogródki letnie" staną się lokalnymi miejscami spotkań. W związku z powyższym, podjęcie przez Wysoką Radę niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Zmniejszenie wpływów do budżetu miasta z tego tytułu trudne jest do oszacowa, prognozuje się  na kwotę ok. 5 000 zł.

Powiadom znajomego