W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038

 

Uchwała Nr XII/77/2011

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 13 maja 2011 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:§ 1

W miejsce załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038 wprowadza się załącznik Nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

 

§ 2

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038 w części dotyczącej Wykazu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha


Agnieszka Kołacz - Leszczyńska


 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038


Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna być zgodna z budżetem Miasta Wałbrzycha co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. W związku z powyższym w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany wprowadzane projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Ponadto zaistniała konieczność zaktualizowania prognozy kwoty długu, która mieści się w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W niniejszym projekcie uchwały uwzględniono zarówno kwotę kredytu długoterminowego jak i obligacji komunalnych zgodnie z podjętymi uchwałami oraz projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Dodatkowo rok 2010 został zaktualizowany do wykonania, w związku z czym zmianie uległa kwota długu na koniec roku 2010 z planowanej 173.679.090,27 zł do wykonanej 168.292.976,69 zł. Mniejsza kwota długu wynika z niewykorzystania w pełni całkowitej kwoty kredytu udostępnionego w roku 2010 na podstawie zawartej umowy kredytowej.

Załączniki

Powiadom znajomego