W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Uchwała Nr X/59/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulicy Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu.

 

Uchwała Nr X/59/2011

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 31 marca 2011 rokuw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulicy Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:


§ 1


Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulicy Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu, zwanego dalej planem miejscowym.


§ 2


Granice obszaru objętego planem miejscowym określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, w skali 1:10000.


§ 3


Zakres ustaleń planu obejmuje między innymi:

- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

- lokalne warunki kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu,

- zasady i warunki podziału terenu,

- szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane