W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Uchwała Nr X/56/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Uchwała Nr X/56/2011

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 31 marca 2011 roku

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1


Postanawia się zaciągnąć w 2011 roku kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 31 grudnia 2031 roku w wysokości 27.774.824 zł (dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote) na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.498.363 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 18.276.461 zł.

§ 2


Źródłem pokrycia spłat rat wraz z odsetkami będą dochody własne budżetu Miasta Wałbrzycha.

§3

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Wybór banku udzielającego kredyt nastąpi w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska

Powiadom znajomego