W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Uchwała Nr IX/53/11 z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST- PARK"- Podstrefa Wałbrzych

 


Uchwała Nr IX/53/11

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 11 marca 2011r.


w sprawie zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST- PARK"- Podstrefa Wałbrzych


Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 4 ust.2 Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 42, poz. 274 z późn. zm.) Rada Miejska w Wałbrzychu uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" - Podstrefa Wałbrzych.

§ 2

 

Położenie i obszar nieruchomości, przewidzianych do objęcia podstrefy o której mowa w § 1 określają załącznik nr 1 i załącznik nr 2, stanowiące integralną część niniejszej uchwały.


§ 3


Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap III uchwalonego w dniu 18 listopada 1998 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr II/15/98, zmienionego uchwałą z dnia 10 lipca 2003 r. Nr XII/143/03 oraz uchwałą z dnia 16 grudnia 2010 r. Nr III/15/10 nieruchomość, o której mowa w § 1 przeznaczona jest pod funkcje przemysłowo-składowe, produkcyjno-magazynowe, administracyjno-socjalne, komunika-cyjne i zieleń izolacyjną.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane