W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Uchwała Nr V/24/2011 z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum

 

Uchwała Nr V/24/2011

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 18 stycznia 2011 roku


w sprawie powołania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum


Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 49 ust. 2 pkt. 2 i art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985 ze zm.) oraz uchwały Nr LIX 511/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego na wniosek mieszkańców (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 251 poz. 4218) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:


§ 1.

 

Powołuje się Miejską Komisję do spraw Referendum dla przeprowadzenia w dniu 13 lutego 2011 roku referendum gminnego w sprawie dopłat do stawek wody i ścieków, zakazu lokalizacji składowisk odpadów, zakazu lokalizacji zakładów i instalacji przetwórstwa lub utylizacji odpadów niebezpiecznych, a także zakazu poruszania się po drogach gminnych pojazdów ciężarowych przewożących substancje niebezpieczne w następującym składzie:

  1. Paweł Orfin

  2. Krzysztof Adam Klimaszewski

  3. Aleksandra Makowska-Prochera

  4. Zbigniew Czesław Holka

  5. Beata Teresa Mazurek

  6. Marek Władysław Pałosz

  7. Agnieszka Woźnicka

  8. Krzysztof Stanisław Fila


§ 2.

1.Do zadań Miejskiej Komisji ds. Referendum należy w szczególności:

1)zarządzenie wydrukowania odpowiedniej ilości kart do głosowania i zapewnienie dostarczenia ich do obwodowych komisji,

2)powołanie składów obwodowych komisji ds. referendum,

3)przeprowadzenie i ustalenie wyniku referendum lokalnego,

4)podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania i wyniku referendum.

2.Regulamin Miejskiej Komisji ds. Referendum stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3.Regulamin Obwodowych Komisji ds. Referendum stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane