W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Porządek obrad

 

URZĄD MIEJSKI

w Wałbrzychu

Obsługa Rady Miejskiej


PORZĄDEK OBRAD

XIV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VI kadencji

21 czerwca 2011 roku godz. 900


 1. Otwarcie obrad.

 2. Wnioski do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

 4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha" Panu Tadeuszowi Skrężynie.

 5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038.

 6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2011 rok Nr VI/30/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 r.

 7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach samorządowych.

 8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przekształcenia Publicznego Gimnazjum nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wałbrzychu przy ul. Ignacego Paderewskiego 17, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu przy ul. Ignacego Paderewskiego 17, w Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne nr 12 w Wałbrzychu przy ul. Ignacego Paderewskiego 17 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu przy ul. Ignacego Paderewskiego 17.

 9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu.

 10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Wałbrzych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz jej rozliczania.

 11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha o zmianie uchwały Nr XXVI/236/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat, zmienionej uchwałą Nr XL/364/2009 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 r. i uchwałą Nr VIII/41/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2011 r.

 12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn. ??€?›Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de Gaull''a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376"

 13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej w obrębie 35 Rusinowa w Wałbrzychu.

 14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/82/2004 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2004r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Wałbrzych z późniejszymi zmianami.

 15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/71/04 Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych, z późn. zmianami (Dz. Urzędu woj. dolnośląskiego z 2004 r. nr 197 poz. 3107).

15a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych z tytułu używania lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wałbrzych.


15b. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/305/2008 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2009-2013 z późniejszymi zmianami.


15c. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/418/10 RM z dnia 18 lutego 2010 roku, w sprawie udzielania przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzycha.

 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/173/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2005 r. roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ze zmianami.

 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/224/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wałbrzych".

 3. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym.


 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

19a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. "Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego".


19b. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XII/166/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 sierpnia 1999r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Zarząd Dróg i Komunikacji" w Wałbrzychu.


19c. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/209/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu - jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych.

 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/370/2009 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

 3. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Wałbrzycha.

 4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez Pana Sławomira Tomczaka.

 5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wałbrzych za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2010 rok.

 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2010 rok wraz z opinią RIO,

 • rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wałbrzych za 2010 rok.

 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wałbrzycha za 2010 rok:

 • zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2010 rok wraz z opinią RIO,

 • zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Wałbrzych za 2010 rok,

 • zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Wałbrzych za rok 2010,

 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2010 rok,

 • przedstawienie stanowisk stałych Komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania,

 • dyskusja,

 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wałbrzycha za 2010 rok,

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

 • głosowanie nad uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wałbrzycha z wykonania budżetu za 2010 rok.

 1. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc kwiecień 2011 roku.

  26a. Sprawozdanie roczne z działalności Prezydenta Miasta Wałbrzycha za 2010r.

 2. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 4. Wolne wnioski.

 5. Oświadczenia.

 6. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

Powiadom znajomego