W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Porządek obrad

URZĄD MIEJSKI

w Wałbrzychu

Biuro Obsługi Rady Miejskiej


Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha
Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
uprzejmie informuje, iż w dniu 31 marca 2011 roku o godz. 9:00
w sali witrażowej ratusza, odbędzie się X - sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha

zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami/.


PORZĄDEK OBRAD


 1. Otwarcie obrad.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołów z VI, VII i VIII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

 4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038.

 5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2011 rok Nr VI/30/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku.

 6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie emisji obligacji komunalnych.

 8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Świętego Józefa - Marcelego Kosteckiego w Wałbrzychu.

 9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu.

 10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/ 225/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Integracyjnych im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu, przy ul. Palisadowej nr 48.

 11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zamiaru połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu, przy ul. Grodzkiej 71 i Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu, przy ul. Grodzkiej 71 w Gminny Zespół Szkół nr 1 w Wałbrzychu, przy ul. Grodzkiej 71.

 12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia od Powiatu Wałbrzyskiego zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

 13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu.

 14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/292/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005r. w sprawie przystąpienia Gminy Wałbrzych do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz Uchwały Nr IX/89/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/292/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005r. w sprawie przystąpienia Gminy Wałbrzych do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

 15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyznania nagród Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2010 rok.

 16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha o zmianie uchwały Nr XXI/12/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie taryf opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych.

 17. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wałbrzych.

 18. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2010r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 19. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/226/05 z dnia 30 maja 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.

 20. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Integracyjnym Domu dla Bezdomnych.

 21. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 22. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Wałbrzycha na lata 2011 - 2015.

 23. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego 28.

 24. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Wałbrzychu przy ul. Pocztowej 9.

 25. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc luty 2011 roku.

 26. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

 27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 28. Wolne wnioski.

 29. Oświadczenia.

 30. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


Powiadom znajomego