W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 

Szanowni Państwo,


z uwagi na przedłużenie przez Rząd RP naboru wniosków o wsparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do dnia 17.03.2023 r., na prośbę mieszkańców Wałbrzycha, zostaje również przedłużony termin składania wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do dnia 10 lutego 2023 r. Pozostałe warunki naboru nie ulegają zmianie. Wnioski należy składać w formie podanej w ogłoszeniu z 13 stycznia 2023 r. 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Miasto Wałbrzych ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 W ramach powyższego programu Miasto Wałbrzych prowadzi nabór na cztery wnioski o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina sama posiada tytuł prawny, jak i na udzielanie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków.

 Dofinansowanie z Programu może obejmować nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji. 

 Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • dane osoby/podmiotu, której/któremu przysługuje tytuł prawny do zabytku (imię, nazwisko, nazwa, adres korespondencyjny);
 • nazwa obiektu;
 • jeżeli obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, należy podać nr decyzji o wpisie do rejestru zabytków;
 • nazwa inwestycji (max. 140 znaków – bez spacji);
 • opis inwestycji (max. 2500 znaków – bez spacji);
 • przewidywany okres realizacji inwestycji (licząc od dnia otrzymania informacji o otrzymaniu dotacji – do 12 miesięcy, powyżej 12 miesięcy);
 • przewidywany termin zakończenia inwestycji- planowana data zakończenia inwestycji;
 • przewidywana wartość inwestycji (w PLN);
 • deklarowana kwota udziału własnego (w PLN);
 • kwota wnioskowanych środków (w PLN);
 • potwierdzenie zapoznania się z Informacją o przetwarzaniu danych stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia. 


 Na zgłoszenia wysłane wyłącznie w formie elektronicznej na adres r.szymala@um.walbrzych.pl, czekamy od 16 do 20 stycznia 2023 roku.

WAŻNE! Przed przekazaniem zgłoszenia należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce „Dokumenty”.

UWAGA – złożenie wniosku nie jest równoznaczne ze złożeniem przez Miasto Wałbrzych wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego! Głównymi kryteriami wyboru jest kolejność kompletnych zgłoszeń, lokalizacja obiektu na obszarze rewitalizacji i obszarach centrotwórczych miasta, ogólnodostępność obiektu, wysokie walory kulturowe, architektoniczne i historyczne. Ostateczny wybór inwestycji włączonych do programu, nastąpi po analizie zebranych kwestionariuszy.

 Z uwagi na ograniczoną liczbę możliwych do złożenia przez Beneficjenta wniosków pierwszeństwo mają zabytki będące obiektami ogólnodostępnymi. 

Liczba miejsc ograniczona!

UWAGA! Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny w inwestycję pokrywa właściciel zabytku!

Załączniki

RODO pdf, 111 kB

Powiadom znajomego