W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa stanowiącą część działki o numerze: - 84/5 w obrębie 4 Szczawienko, o łącznej powierzchni 9 m² przeznaczona na ustawienie reklamy)

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.


Przedmiotem przetargu będzie:

Nieruchomość gruntowa stanowiącą część działki o numerze: - 84/5 w obrębie 4 Szczawienko, o łącznej powierzchni 9 m² przeznaczona na ustawienie reklamy.


Wysokość wywoławczej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona na kwotę 201,51 zł + 23 % VAT, tj. 247,86 zł


Działka oznaczona numerem 84/5, obr. 4 Szczawienko, objęta jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Wieniawskiego - Ogrodowej w Wałbrzychu - tekst jednolity Uchwały Nr XXIV/209/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008 roku ogłoszony w Obwieszczeniu Nr LXI/3/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2014 roku pod pozycją 2442, w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Wieniawskiego-Ogrodowej w Wałbrzychu. Przedmiotowa działka znajduje się na terenie obszarów oznaczonych w w/w planie symbolami:

  • 14 WS, ZP i 15 WS, ZP

-istniejące koryto potoku Szczawnik i niezainwestowane tereny między potokiem a projektowaną obwodnicą- do zachowania z dopuszczeniem prowadzenia prac konserwacyjnych i porządkowych oraz realizowania obiektów i urządzeń związanych z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi;

-ustala się zagospodarowanie terenów zielenią urządzoną, z dopuszczeniem sytuowania obiektów reklamowych.

  • 25 KD, WL

-istniejąca droga wewnętrzna łącząca ulicę Wieniawskiego z zespołem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, na odcinku wschodnim prowadząca ruch autobusowy-do zachowania jak na rysunku planu. Ustala się przekrój półuliczny lub uliczny.


Czas trwania umowy – czas nieokreślony


Przetarg odbędzie się w dniu 07.12.2016r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:00 .


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 30.11.2016r. wadium w wysokości 201,51 zł + 23 % VAT, tj. 247,86 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych PKO Bank Polski S.A. 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984.


Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 6655227, 74 6488507, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.


Data wywieszenia : od 27.10.2016 r. do 07.12.2016 r.


Sporządził: Adrian Madziara

Powiadom znajomego