W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. B. Prusa, oznaczonej jako działka nr 137/4 obręb 26 Nowe Miasto

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. B. Prusa, oznaczonej jako działka nr 137/4 obręb 26 Nowe Miasto o powierzchni 0,0024 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta nr SW1W/00049363/6, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.


Cena wywoławcza 2.000,00 zł (+ 23%VAT).

Dla przedmiotowego terenu nie jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce urbanistycznej H- Nowe Miasto na obszarze oznaczonym symbolem H 5.1,
o następujących ustaleniach:

- uwarunkowania rozwoju stanowi zespół zabudowy wielorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy,

- kierunki zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru wskazują na utrzymanie obecnej funkcji terenu.

Działka nr 137/4 obręb Nowe Miasto nr 26 objęta jest ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 101/2011 z dnia 28.04.2011 r o warunkach zabudowy, która ustala warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie garażu.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obciążona jest odpłatną służebnością gruntową (drogową), na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działek gruntu: nr 137/2 objętej księgą wieczystą SW1W/00049364/3; nr 802 objętej księgą wieczystą SW1W/00026557/6 ; nr 786 objętej księgą wieczystą SW1W/00026572/7 .


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony odbył się w dniu 15.06.2016 r.


Przetarg odbędzie się w dniu 26.10.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 10:00.


Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 19.10.2016 r. wadium
w wysokości 200,00 zł, na rachunek Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, PKO BP S.A.
nr 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.


Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.


Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony
w przeciągu 21 dni od daty przetargu.


Ustanowiona zostanie odpłatna służebność drogowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 137/5 obręb 26 Nowe Miasto, zapewniająca dojazd do przedmiotowego garażu. Jednorazowa opłata za ustanowienie służebności drogowej wynosi 1.000,00 zł.


Uwaga:

Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu
z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 665-52-41, gdzie można zapoznać się również z regulaminem przetargu.


Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 od dnia 22.09. 2016 r. do dnia 26.10.2016 r.

Powiadom znajomego