W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 10/1a z równoczesnym oddaniem w użytkowanie ułamkowej części gruntu

Prezydent Miasta Wałbrzycha


Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 10/1a z równoczesnym oddaniem w użytkowanie ułamkowej części gruntu.


Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego i składa się z: pokoju z aneksem kuchennym o łącznej powierzchni użytkowej 14,96 m².

Do lokalu przynależy wc o pow. 1,50 m² oraz piwnica o pow. 3,47 m².


Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki nr 342/4 o powierzchni 211 m² obręb nr 27 Śródmieście dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00023583/6 wynosi 374/10000.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.


Cena wywoławcza nieruchomości 13.200,00 zł w tym:

  • nieruchomość lokalowa 12.400,00 zł

  • nieruchomość gruntowa ( w udziale 374/10000) 800,00 zł


Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu wynoszą:

  • pierwsza opłata 15 % ceny ułamkowej części gruntu osiągniętej w przetargu, płatna przed dniem podpisania umowy notarialnej,

  • opłaty roczne 1 % ceny ułamkowej części gruntu osiągniętej w przetargu, płatne do dnia 31 marca każdego roku.

Do pierwszej opłaty i opłat rocznych dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Opłaty roczne mogą być aktualizowane w okresie trwania użytkowania wieczystego na skutek zmiany wartości rynkowej gruntu, nie częściej jednak niż raz na trzy lata.


Budynek położony w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 10, jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr A/4642/1641/Wł z dnia 23.12.1998 r. i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446). Z tego tytułu uczestnikowi, który wygra przetarg, przysługiwać będzie bonifikata w wysokości 50 % od ceny sprzedaży uzyskanej w wyniku przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.10.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 9:00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 21.10.2016 r. wadium w wysokości 1.400,00 zł na konto: Urząd Miejski w Wałbrzychu PKO BP S.A. 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984.


Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.


Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

 

Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.


Uwaga:

Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240, gdzie można zapoznać się również z regulaminem przetargu.


Sporządziła: Katarzyna Hausman


Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2

od dnia 22.09.2016 r. do dnia 26.10.2016 r.

Powiadom znajomego