W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: Publikacja ogłoszeń, informacji i komunikatów Prezydenta Miasta Wałbrzycha w : 1. tygodniku lokalnym o nakładzie min. 3 000 egz. 2. bezpłatnym tygodniku lokalnym o nakładzie min. 5 000 egz. 3. dzienniku regionalnym o nakładzie min. 30 000 egz. 4. dzienniku ogólnopolskim o sprzedaży minimum 100 000 egz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.um.walbrzych.pl/zzp/publikacje2016.zip


Wałbrzych: Publikacja ogłoszeń, informacji i komunikatów Prezydenta Miasta Wałbrzycha w : 1. tygodniku lokalnym o nakładzie min. 3 000 egz. 2. bezpłatnym tygodniku lokalnym o nakładzie min. 5 000 egz. 3. dzienniku regionalnym o nakładzie min. 30 000 egz. 4. dzienniku ogólnopolskim o sprzedaży minimum 100 000 egz.
Numer ogłoszenia: 147289 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych , Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Publikacja ogłoszeń, informacji i komunikatów Prezydenta Miasta Wałbrzycha w : 1. tygodniku lokalnym o nakładzie min. 3 000 egz. 2. bezpłatnym tygodniku lokalnym o nakładzie min. 5 000 egz. 3. dzienniku regionalnym o nakładzie min. 30 000 egz. 4. dzienniku ogólnopolskim o sprzedaży minimum 100 000 egz..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Publikacja ogłoszeń, informacji i komunikatów Prezydenta Miasta Wałbrzycha w : 1. tygodniku lokalnym o nakładzie min. 3 000 egz. 2. bezpłatnym tygodniku lokalnym o nakładzie min. 5 000 egz. 3. dzienniku regionalnym o nakładzie min. 30 000 egz. 4. dzienniku ogólnopolskim o sprzedaży minimum 100 000 egz. Planowana minimalna ilość modułów (wielkość ok. 20 cm. kw.) w czasie trwania umowy to: dla każdego z tygodników ok. 700 szt., a dla dzienników po ok. 400 szt. Zadanie I: Publikacja płatnych ogłoszeń (kolorowych) w tygodniku lokalnym, będącym odrębnym tytułem prasowym (posiadającym numer ISSN), ukazującym się na terenie obejmującym co najmniej miasto na prawach powiatu Wałbrzych oraz powiat wałbrzyski, o nakładzie min. 3 000 egzemplarzy (jedno wydanie) w ciągu ostatnich 30 dni licząc wstecz od dnia wszczęcia przedmiotowego postępowania. Przedmiotem umowy jest publikacja na stronach redakcyjnych lub reklamowych gazety: 1. ogłoszeń o konkursach na kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych, 2. ogłoszeń o otwartych konkursach ofert wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 3. ogłoszeń o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia bądź na sprzedaż, 4. ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości, 5. ogłoszeń o wywieszeniu do publicznej wiadomości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 6. oraz innych ogłoszeń Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Inne warunki: 1.Czasopismo musi ukazywać się co najmniej raz w tygodniu; 2.Wydawca jest zobowiązany do publikacji ogłoszeń na zlecenie Gminy w najbliższym wydaniu czasopisma, jednakże nie później niż w terminie 8 dni od dnia złożenia zlecenia lub innym, uzgodnionym z wydawcą przez zlecającą jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Wałbrzycha; 3.Zlecenie publikacji ogłoszeń następuje w formie pisemnej; 4.Treść ogłoszeń Miasto przekazuje Wydawcy wraz ze zleceniem publikacji w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej; 5.Miasto w zleceniu określi każdorazowo pożądaną datę i oczekiwane miejsce publikacji ogłoszenia; Wydawca potwierdza przyjęcie zlecenia publikacji ogłoszenia w ciągu 12 godzin w formie e-maila; 6.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń; 7.Treść i forma publikowanych ogłoszeń będzie zgodna z prawem powszechnie obowiązującym oraz zasadami współżycia społecznego; 8.Miasto może reklamować publikację ogłoszenia, jeśli znalazły się z w nim niewynikające ze zlecenia błędy, zniekształcenia lub braki w tekście zniekształcające sens lub utrudniające zrozumienie treści ogłoszenia. Miastu przysługuje wówczas prawo do ponownej, bezpłatnej publikacji ogłoszenia. Jeśli Miasto pisemnie potwierdzi, że nie oczekuje ponownej publikacji ogłoszenia, Wydawca zwróci zapłaconą należność za niewłaściwie zrealizowaną publikację ogłoszenia; 9.Wydawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy wskaże pracownika odpowiedzialnego za bieżące kontakty z Miastem, w tym nr faksu i adresu poczty elektronicznej, w zakresie koordynacji wykonania niniejszej umowy, a w szczególności za: a) przyjmowanie zleceń publikacji ogłoszeń; b) przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji związanych z publikacją ogłoszeń. Zadanie II: Publikacja płatnych ogłoszeń (kolorowych) w dzienniku o zasięgu regionalnym, będącym odrębnym tytułem prasowym (posiadającym numer ISSN), ukazującym się na terenie obejmującym co najmniej miasto na prawach powiatu Wałbrzych oraz powiat wałbrzyski, którego nakład osiągnął minimum 30 000 egzemplarzy (jedno wydanie) w ciągu ostatnich 10 dni licząc wstecz od dnia wszczęcia przedmiotowego postępowania. Przedmiotem umowy jest publikacja na stronach redakcyjnych lub reklamowych gazety: 1. ogłoszeń o konkursach na kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych, 2. ogłoszeń o otwartych konkursach ofert wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 3. ogłoszeń o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia bądź na sprzedaż, 4. ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości, 5. ogłoszeń o wywieszeniu do publicznej wiadomości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 6. oraz innych ogłoszeń Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Inne warunki: 1.Dziennik musi ukazywać się przez co najmniej 6 dni w tygodniu, publikacja ogłoszeń następuje od poniedziałku do soboty. 2.Dziennik musi osiągnąć nakład min. 30 tysięcy. 3.Wydawca jest zobowiązany do publikacji ogłoszeń na zlecenie Miasta w terminie do 3 dni kalendarzowych od zlecenia publikacji lub w innym, uzgodnionym z Wydawcą przez zlecającą jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Wałbrzycha. 4.Zlecenie publikacji ogłoszeń następuje w formie pisemnej. 5.Treść ogłoszeń Miasto przekazuje Wydawcy wraz ze zleceniem publikacji w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej. 6.Miasto w zleceniu określi każdorazowo pożądaną datę, format i oczekiwane miejsce publikacji ogłoszenia Wydawca potwierdza przyjęcie zlecenia publikacji ogłoszenia w ciągu 12 godzin w formie e-maila lub faksu. 7.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń. 8.Treść i forma publikowanych ogłoszeń będzie zgodna z prawem powszechnie obowiązującym oraz zasadami współżycia społecznego. 9.Miasto może reklamować publikację ogłoszenia, jeśli znalazły się z w nim niewynikające ze zlecenia błędy, zniekształcenia lub braki w tekście zniekształcające sens lub utrudniające zrozumienie treści ogłoszenia. Miastu przysługuje wówczas prawo do ponownej, bezpłatnej publikacji ogłoszenia. Jeśli Miasto pisemnie potwierdzi, że nie oczekuje ponownej publikacji ogłoszenia, Wydawca zwróci zapłaconą należność za niewłaściwie zrealizowaną publikację ogłoszenia. 10.Wydawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy wskaże pracownika odpowiedzialnego za bieżące kontakty z Miastem, w tym adres poczty elektronicznej, w zakresie koordynacji wykonania niniejszej umowy, a w szczególności za: a) przyjmowanie zleceń publikacji ogłoszeń; b) przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji związanych z publikacją ogłoszeń. Zadanie III: Publikacja płatnych ogłoszeń (kolorowych) w bezpłatnym tygodniku lokalnym, dystrybuowanym wśród mieszkańców i instytucji, obejmującym co najmniej miasto na prawach powiatu Wałbrzych oraz teren powiatu wałbrzyskiego, o nakładzie minimum 5 000 egzemplarzy (jedno wydanie) w ciągu ostatnich 10 dni licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania. Przedmiotem umowy jest publikacja na stronach redakcyjnych lub reklamowych gazety: 1. ogłoszeń o konkursach na kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych, 2. ogłoszeń o otwartych konkursach ofert wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 3. ogłoszeń o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia bądź na sprzedaż, 4. ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości, 5. ogłoszeń o wywieszeniu do publicznej wiadomości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 6. oraz innych ogłoszeń Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Inne warunki: 1. Bezpłatne czasopismo musi ukazywać się co najmniej 1 w tygodniu; 2.Wydawca jest zobowiązany do publikacji ogłoszeń na zlecenie Miasta w najbliższym wydaniu czasopisma lub w innym, uzgodnionym z Wydawcą przez zlecającą jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Wałbrzycha; 3. Zlecenie publikacji ogłoszeń następuje w formie pisemnej; 4. Treść ogłoszeń Miasto przekazuje Wydawcy wraz ze zleceniem publikacji w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej; 5. Miasto w zleceniu określi każdorazowo pożądaną datę i oczekiwane miejsce publikacji ogłoszenia; 6. Wydawca potwierdza przyjęcie zlecenia publikacji ogłoszenia w ciągu 12 godzin w formie e-maila lub faksu; 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń; 8. Treść i forma publikowanych ogłoszeń będzie zgodna z prawem powszechnie obowiązującym oraz zasadami współżycia społecznego; 9. Miasto może reklamować publikację ogłoszenia, jeśli znalazły się z w nim niewynikające ze zlecenia błędy, zniekształcenia lub braki w tekście zniekształcające sens lub utrudniające zrozumienie treści ogłoszenia. Miastu przysługuje wówczas prawo do ponownej, bezpłatnej publikacji ogłoszenia. Jeśli Miasto pisemnie potwierdzi, że nie oczekuje ponownej publikacji ogłoszenia, Wydawca zwróci zapłaconą należność za niewłaściwie zrealizowaną publikację ogłoszenia; 10.Wydawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy wskaże pracownika odpowiedzialnego za bieżące kontakty z Miastem, w tym adres poczty elektronicznej, w zakresie koordynacji wykonania niniejszej umowy, a w szczególności za: a) przyjmowanie zleceń publikacji ogłoszeń; b) przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji związanych z publikacją ogłoszeń. ZADANIE IV: Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszeń, informacji i komunikatów Prezydenta Miasta Wałbrzycha w dzienniku ogólnopolskim, którego sprzedaż według danych publikowanych przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy wynosi średnio miesięcznie min. 100 000 egzemplarzy za okres 01.04.2016r. - 01.07.2016r. Planowana ilość modułów (wielkość ok. 20 cm kw.) w czasie trwania umowy to ok. 400 sztuk. Przedmiotem umowy jest publikacja na stronach redakcyjnych lub reklamowych gazety: 1. ogłoszeń o konkursach na kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych, 2. ogłoszeń o otwartych konkursach ofert wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 3. ogłoszeń o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia bądź na sprzedaż, 4. ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości, 5. ogłoszeń o wywieszeniu do publicznej wiadomości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 6. oraz innych ogłoszeń Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Inne warunki: 1.Wydawca jest zobowiązany do publikacji ogłoszeń na zlecenie Miasta w terminie do 3 dni kalendarzowych od zlecenia publikacji lub w innym, uzgodnionym z Wydawcą przez zlecającą jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta Wałbrzycha. 2.Zlecenie publikacji ogłoszeń następuje w formie pisemnej. 3.Treść ogłoszeń Miasto przekazuje Wydawcy wraz ze zleceniem publikacji w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej. 4.Miasto w zleceniu określi każdorazowo pożądaną datę, format i oczekiwane miejsce publikacji ogłoszenia Wydawca potwierdza przyjęcie zlecenia publikacji ogłoszenia w ciągu 12 godzin w formie e-maila lub faksu. 5.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń. 6.Treść i forma publikowanych ogłoszeń będzie zgodna z prawem powszechnie obowiązującym oraz zasadami współżycia społecznego. 7.Miasto może reklamować publikację ogłoszenia, jeśli znalazły się z w nim niewynikające ze zlecenia błędy, zniekształcenia lub braki w tekście zniekształcające sens lub utrudniające zrozumienie treści ogłoszenia. Miastu przysługuje wówczas prawo do ponownej, bezpłatnej publikacji ogłoszenia. Jeśli Miasto pisemnie potwierdzi, że nie oczekuje ponownej publikacji ogłoszenia, Wydawca zwróci zapłaconą należność za niewłaściwie zrealizowaną publikację ogłoszenia. 8.Wydawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy wskaże pracownika odpowiedzialnego za bieżące kontakty z Miastem, w tym adres poczty elektronicznej, w zakresie koordynacji wykonania niniejszej umowy, a w szczególności za: a) przyjmowanie zleceń publikacji ogłoszeń; b) przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji związanych z publikacją ogłoszeń..

II.1.5)


przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W tym postępowaniu wadium nie obowiązuje.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95

 • 2 - termin płatności - 5

IV.2.2)


przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją. 2. Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania zadania, które nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/publikacje2016.zip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 27..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 13..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Powiadom znajomego