W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (część działki nr 121/1 obręb 47 Podzamcze w Wałbrzychu)

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

 

Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.

 Przedmiotem przetargu będzie:

-część działki nr 121/1 obręb 47 Podzamcze w Wałbrzychu,

o łącznej powierzchni 1300 m² przeznaczona na parking (działalność usługowa)

 

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona na 1.504,75 zł + 23% VAT tj. 1.850,84 zł.

 

Pierwszy oraz drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości odbył się kolejno 30.09.2015r. i 09.12.2015r.

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha, przyjętym Uchwałą nr XI/154/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 1999 roku i zmienionym Uchwałą nr XII/142/03 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 lipca 2003 roku oraz Uchwałą nr XXII/197/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2008 roku i zmienionym Uchwałą Nr XXI/180/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 listopada 2011 roku, przedmiotowa działka położona jest w jednostce urbanistycznej „C” Podzamcze, na obszarze oznaczonym symbolem C 2.1, o następujących zapisach: - uwarunkowania rozwoju: osiedle zabudowy wielorodzinnej „Podzamcze” zrealizowane w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Osiedle nie zakończone w zakresie infrastruktury społecznej – co skutkuje powstawaniem chaotycznej zabudowy usługowej; - kierunki zagospodarowania przestrzennego: plan osiedla musi jednoznacznie określać tereny publiczne wyłączone spod zainwestowania – z przeznaczeniem na zieleń osiedlową oraz tereny rekreacyjne osiedlowe.

Czas trwania umowy – czas nieokreślony.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2016r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 11³º.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 16.03.2016r. wadium w wysokości 1.504,75 zł + 23% VAT tj. 1.850,84 zł. na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych PKO Bank Polski S.A. Nr 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

 

Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 6655227, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.

 

Data wywieszenia od 17.02.2016 r. do 19.03.2016 r.

 

Sporządziła: J.Puziak-Logdańska

Powiadom znajomego