W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego ośrodka kultury, położonej w Wałbrzychu przy ul. Gen. Wł. Andersa 185

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

 

Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego ośrodka kultury, położonej w Wałbrzychu przy ul. Gen. Wł. Andersa 185, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 92/2, obręb Biały Kamień nr 14. o powierzchni 0,3453 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00023880/8, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.

Powierzchnia użytkowa budynku 1650,34 m2.

 

Cena wywoławcza 1.574.400,00 zł

 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha, przyjętym Uchwałą Nr XI/154/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 1999 roku, zmienioną Uchwałami Nr XII/142/03 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 lipca 2003 roku, Nr XXII/197/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2008 roku oraz Nr XXI/180/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 listopada 2011 roku, przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce urbanistycznej "G" – Biały Kamień, na obszarze oznaczonym symbolem G 1.2., o następujących ustaleniach:

- uwarunkowania rozwoju: zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności zabudowy oraz zabudowa jednorodzinna w większości realizowana w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych,

- kierunki zagospodarowania przestrzennego: utrzymanie obecnej formy zagospodarowania terenu, wymagane działania poprawiające standard zabudowy (usługi, zieleń parkowa, drogi) z uwagi na sąsiedztwo uzdrowiska Szczawno Zdrój.

Nieruchomość znajduje się w granicach historycznego układu urbanistycznego dzielnicy Biały Kamień w Wałbrzychu wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji - nr rejestru 713/694/Wł z dnia 19 czerwca 1978 roku.

Nieruchomość znajduje się na terenie objętym Uchwałą Nr X/93/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 czerwca 2007 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Generała Władysława Andersa – Melchiora Wańkowicza w Wałbrzychu.

Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 25.11.2015 r., i zakończył się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6.04.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9.00

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 30.03.2016 r. wadium w wysokości 157.500,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, PKO BP S.A. nr 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984

 

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaoferowanej w przetargu kwoty przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

 

Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony
w przeciągu 21 dni od daty przetargu.

 

Uwaga:

Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 665-52-41, gdzie można zapoznać się również z regulaminem przetargu.

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 od dnia 29.01.2016 r. do dnia 6.04.2016 r.

Powiadom znajomego