W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego oznaczonej jako działka nr 746/1 obręb Śródmieście

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego oznaczonej jako działka nr 746/1 obręb Śródmieście nr 27 o powierzchni 0,8205 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta nr SW1W/00062615/5, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.


Cena wywoławcza 876.000,00 zł (+ 23%VAT).


Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Działka oznaczona numerem 746/1 obręb Śródmieście nr 27 w Wałbrzychu znajduje się na terenie obszaru oznaczonego w w/w planie symbolem U/KP/CPJ/ZN.

Dla tego obszaru obowiązują następujące zapisy:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: usługi nieuciążliwe,

2) przeznaczenie dopuszczalne: dopuszcza się parking z zielenią towarzyszącą - niską oraz elementami małej architektury - ławki, kosze na śmieci, oświetlenie.


Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 25.11.2015 r., i zakończył się wynikiem negatywnym.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.


Przetarg odbędzie się w dniu 6.04.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9.15


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 30.03.2016 r. wadium
w wysokości 87.600,00 zł, na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, PKO BP S.A. nr 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984.


Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.


Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaoferowanej w przetargu kwoty przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.


Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.


Uwaga:

Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 665-52-41, gdzie można zapoznać się również z regulaminem przetargu.


Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 od dnia 29.01.2016 r. do dnia 6.04.2016 r.

Powiadom znajomego