W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Wyniki konsultacji społecznych dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

 Od 2 października do 23 października 2015 r. odbyły się konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

 Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w oparciu o badania opinii organizacji pozarządowych oraz Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w następującej formie: 

1) umieszczenia projektu Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w zakładce: Ogłoszenia i Obwieszczenia pod adresem: http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl , na portalu organizacje pozarządowe – konsultacje społeczne pod adresem: http://organizacje.um.walbrzych.pl/pl/konsultacje-spoleczne oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,


2) przesłania projektu Programu współpracy w wersji elektronicznej organizacjom pozarządowym będących w tzw. Mapie aktywności organizacji pozarządowych,


3) udostępnienia ww. dokumentu w formie papierowej w siedzibie Biura Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,


4) posiedzeń Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Wałbrzycha.


Opinie i uwagi można było zgłaszać w formie elektronicznej przesyłając na adres e-mail: b.czupryn@um.walbrzych.pl lub pisemnej na formularzu konsultacyjnym na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych, dopisując na kopercie: " Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych – konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. ".


W okresie trwania ww. konsultacji wpłynęły propozycje Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego:


1) w rozdz. 4 Zakres przedmiotowy współpracy, § 5 dodaje się nowy obszar działania "rewitalizacja" w brzmieniu: 

"§ 5. 12. rewitalizacji:

a) działania terenowe w obszarze rewitalizowanym mające na celu pobudzenie dialogu społecznego i zainteresowania rewitalizacją interesariuszy, 

b) organizacja centrów społecznych w obszarze rewitalizowanym,

c) rozwijanie partnerstw sąsiedzkich w obszarze rewitalizowanym,

d) wspieranie działań informacyjnych i konsultacyjnych na obszarze rewitalizowanym,

e) wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizowanym”.


2) w rozdz. 5 Priorytetowe zadania publiczne, § 6 proponuje się priorytetowe zadania publiczne na 2016 r. w brzmieniu:

„§ 6. W roku 2016 jako priorytetowe uznaje się następujące zadania publiczne:

1. Włączanie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w definiowanie i realizowanie rozwiązań na obszarach rewitalizowanych – edukacja mieszkańców, dyskusje, debaty angażujące, itp.

2. Realizacja Polityki Senioralnej Miasta Wałbrzycha w zakresie aktywizacji społecznej i edukacji seniorów.

3. Promocja organizacji pozarządowych w celu zachęcenia mieszkańców Wałbrzycha do aktywności społecznej„.


Zgłoszone przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego ww. propozycje i zebrane w formie Uchwały Nr 5/2015 z dnia 13 października 2015 r. zostały uwzględnione i przedłożone Radzie Miejskiej Wałbrzycha w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Załączniki

Powiadom znajomego