W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

październik

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa trzech kontenerów sanitarno - szatniowych przy ul. Kusocińskiego w Wałbrzychu (części działek nr 15/87, 15/88 i 15/92, obręb nr 5 Piaskowa Góra)

  Wałbrzych, dn. 31.10.2013 r. BAB.6733.25.2013 DW11669/10/2013 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia,...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Kusocińskiego w Wałbrzychu (część działek nr 73/3, 432, 450/3, 74/3 i działka nr 450/2, obr. 5 Piaskowa Góra)

  Wałbrzych, dn. 30.10.2013 r. BAB.6733.31.2013 DW/11635/10/13 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 - tekst jednolity) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia,...

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2 został wywieszony wykaz w dniu 30.10.2013 r. (dot.10 nieruchomości niezabudowanych)

  Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2 został wywieszony wykaz w dniu 30.10.2013 r. 1/ dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako działki nr 61/5 - obręb 33 Podgórze przeznaczona na ogródek (dzierżawa), 2/ dot....

Informacja Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzanych z myjni pojazdów zlokalizowanej na terenie stacji Paliw nr 1207 przy ul. 1 Maja 60 w Wałbrzychu

  Wałbrzych dnia 28-10-2013r. BOŚ. 6341.19.2013 DW/11524/10/2013 INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zawiadamiam, że na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ w związku z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Blankowej w Wałbrzychu (część działki 93/9, obr. 47 Podzamcze)

  Wałbrzych, dn. 24.10.2013 r. BAB.6733.24.11425.2013 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 - tekst jednolity) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że że w dniu...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Modernizacja sieci gazowej przy ul. Kruczkowskiego, ul. Broniewskiego i ul. Głównej w Wałbrzychu

  Wałbrzych, dn. 23.10.2013 r. BAB.6733.30.11415.2013 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu 14.10.2013...

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2 został wywieszony wykaz w dniu 24.10.2013 r. (dot. 4 nieruchomości niezabudowanych)

  Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2 został wywieszony wykaz w dniu 24.10.2013 r. 1/ dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako działki nr 221/3 - obręb 32 Gaj przeznaczona na ogródek (dzierżawa), 2/ dot....

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla miasta Wałbrzycha przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu (część działki nr 73/1, obr. 3 Szczawienko).

Wałbrzych, dn. 17.10.2013 r. BAB.6733.23.11158.2013   OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu...

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2 został wywieszony wykaz w dniu 17.10.2013 r. (dot. 13 nieruchomości niezabudowanych)

  Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2 został wywieszony wykaz w dniu 17.10.2013 r. 1/ dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako działki nr 159/4 - obręb 15 Konradów przeznaczona na cztery ogródki (dzierżawa), 2/ dot....

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Utworzenie stacji przeładunkowej dla selektywnie zbieranych odpadów typu szkło, papier, plastik - z kontenerów do selektywnej zbiórki - na terenie przy ul. Piasta 16 w Wałbrzychu" (dz. nr 135/1, obr. nr 16 Biały Kamień).

  Wałbrzych, 14.10.2013 r. BOŚ. 6220. 11. 2013 DW/ 10983 /10/2013 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Na podstawie art. 38 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r....

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 92/12 obręb nr 8 Poniatów, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Jachimowicza przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr 1270/2013 z dnia 8 października 2013 r.

  Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 92/12 obręb nr 8 Poniatów, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Jachimowicza przeznaczonej do sprzedaży w...

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2 został wywieszony wykaz w dniu 10.10.2013 r. (dot. 4 nieruchomości niezabudowanych)

  Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2 został wywieszony wykaz w dniu 10.10.2013 r. 1/ dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako działki nr 19/2 - obręb 17 Biały Kamień przeznaczona na ogródek(dzierżawa), 2/ dot....

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki gruntu nr 466/31 i nr 466/47, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Ludowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr 1234/2013 z dnia 30 września 2013 r.

  Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki gruntu nr 466/31 i nr 466/47, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Ludowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu...

Informacja Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla zmodernizowanego obiektu Ciepłowni C3 w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 25.

  Wałbrzych, 07.10.2013 r. BOŚ. 6223.2 . 2013 DW/10655/10/2013 INFORMACJA Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),...