W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Protokół z sesji RMW

XML

Treść

 

Protokół Nr XLVII/10

sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha V kadencji

odbytej w dniu 18 lutego 2010 rokuW dniu 18 lutego 2010 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 9:00, a zakończyła o godz. 15:10. Udział w obradach wzięło 25 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada mogła podejmować uchwały.


 • lista obecności załącznik nr 1


Ad.1. Otwarcie obrad.


Otwarcia obrad sesji dokonała Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, witając serdecznie:

 • Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha,

 • Pana Piotra Kuczkowskiego Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pana Marka Małeckiego Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana Mirosława Bartolika oraz Pana Piotra Sosińskiego Zastępców Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

 • Panią Marię Majewską radcę prawnego UM,

 • Panią Magdalenę Kocur Sekretarza Miasta Wałbrzycha

 • Panią Agnieszkę Sobkowską Skarbnika Gminy Wałbrzych,

 • wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.


Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymaliście Państwo porządek obrad.

  Wpłynęły do mnie wnioski Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji dwóch projektów uchwały. Pierwszy w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/184/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla potrzeby projektu 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Proponuję umieszczenie projektu uchwały w punkcie 4a porządku obrad.

Pani A. Rosiak

 • Wyrażam sprzeciw wobec wprowadzaniu tak ważnych uchwał pod obrady sesji w ostatniej chwili i bez wcześniejszego omówienia ich na komisjach.


Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha wytłumaczył dlaczego projekt uchwały trafił od razu na sesję bez opiniowania przez komisje.


Pani A. Kołacz-Leszczyńska

  Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/184/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla potrzeby projektu 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod głosowanie.GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

przy 15 głosach "za", 1 "przeciwnych" oraz 6 "wstrzymujących się"

  wniosek uzyskał bezwzględna większość głosów /został przyjęty/


  Następny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Województwu Dolnośląskiemu w realizacji inwestycji pn. "Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Wałbrzych ul. 11 Listopada od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą".

  Proponuję umieszczenie projektu uchwały w punkcie 6a porządku obrad.

  Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

przy 21 głosach "za" oraz 2 "wstrzymujących się"

  wniosek uzyskał bezwzględna większość głosów
  /został przyjęty/


Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Wpłyną do mnie również wniosek Komisji Rodziny i Spraw Społecznych o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/85/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie ogólnych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami oraz ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Wałbrzych (z późniejszymi zmianami).

  Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

przy 9 głosach "za", 8 "przeciwnych" oraz 6 "wstrzymujących się"

  wniosek nie uzyskał bezwzględnej większości głosów /nie został przyjęty/

Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Proszę także o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha.

  Proponuję umieszczenie projektu uchwały w punkcie 6b porządku obrad.

  Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

przy 17 głosach "za" oraz 6 "wstrzymujących się"

  wniosek uzyskał bezwzględnej większości głosów /został przyjęty/

Pani A.Kołacz-Leszczyńska

- Czy są inne wnioski ?


Nie widzę.

 • Stwierdzam, że Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła porządek obrad wraz ze zgłoszonymi wnioskami.


Ad.3. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha" /Henryk Boratyński/.

 • projekt uchwały przedstawił Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki oraz komisja Sportu, Turystyki i Promocji pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XLVII/415/10

 • załącznik nr 2


Ad.4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2010 rok.

 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.

 • załącznik nr 3


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki, komisja Rodziny i Spraw Społecznych oraz komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Komisja Sportu, Turystyki i Promocji przyjęła projekt uchwały do wiadomości.


W dyskusji udział wzięli: radny P. Szpur oraz radny P. Wojnowski, radna K. Ukrzewska, radna A. Rosiak, radna R. Wierzbicka, radny A. Torbus, radny D. Gustab, radny R. Nowaka, radny Z. Dobrowolski, radny J. Krzyżowski. Wyjaśnień udzielił Pan Piotr Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pan Marek Małecki Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha, Pani Jolanta Lompart Naczelnik Wydziału Infrastruktury oraz Pani Maria Majewska Radca Prawny Urzędu Miejskiego.


Pani R. Wierzbicka

 • Składam wniosek o zakończenie tej dyskusji.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 25 radnych

przy 9 głosach "za", 14 "przeciw" oraz 2 "wstrzymujących się"

  wniosek nie uzyskał bezwzględnej większości głosów
  /nie został przyjęty/


Pan P. Szpur

 • Składam wniosek o zbadanie przez Komisję Rewizyjną sprawy dotyczącej zapłaty, którą Gmina Wałbrzych winna uregulować przed zawarciem ugody sądowej dotyczącej zwrotu na rzecz ANR aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości przeznaczonych przez gminę na inne cele nie określone w umowie nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości działek położonych w obrębie 8 Poniatów i 3 Szczawienko.

  Wnoszę aby Komisja Rewizyjna zbadała całokształt sprawy począwszy od momentu przekazania ów działek przez ANR - Gminie Wałbrzych, do momentu uregulowania przez Gminę zapłaty przed ugodą sądową.

 • załącznik nr 3a


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

przy 21 głosach "za" oraz 1 "przeciw"

  wniosek uzyskał bezwzględna większość głosów
  /został przyjęty/


Pan P. Wojnowski

 • Składam wniosek o złożeniu przez Radę Miejską Wałbrzycha wniosku do prokuratury o zbadanie czy nie doszło do jakiś nieprawidłowości w w/w sprawie.

 •  

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

przy 4 głosach "za", 17 "przeciw" oraz 1 "wstrzymujących się"

  wniosek nie uzyskał bezwzględnej większości głosów
  /nie został przyjęty/


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

przy 15 głosach "za", 7 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XLVII/416/10

 • załącznik nr 4


Ad.4a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/184/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla potrzeby projektu 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


 • projekt uchwały przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.

W dyskusji udział wzięli: radny M. Nykiel, radny S. Ewangielu, radny S. Rakowski, radna A. Rosiak, radny D. Lenda oraz radna K. Ukrzewska. Wyjaśnień udzielił Pan Marek Małecki Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

przy 16 głosach "za", 4 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XLVII/417/10

 • załącznik nr 5


Ad.5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenie przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych.


- projekt uchwały przedstawił Pan Krzysztof Fila Kierownik Biura Obsługi Inwestorów i Przedsiębiorczości


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Gospodarki Miejskiej oraz komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W dyskusji udział wzięli: radny M. Nykiel, radna D. Marosz oraz radna A. Rosika. Wyjaśnień udzielił Pan Marek Małecki Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XLVII/418/10

 • załącznik nr 6Ad.6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zaopiniowania proponowanego obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO) "Sudety Wałbrzysko - Kamiennogórskie".


- projekt uchwały przedstawił Pan Robert Szymala Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

przy 12 głosach "za", 3 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XLVII/419/10

 • załącznik nr 7

Ad.6a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia pomocy Województwu Dolnośląskiemu w realizacji inwestycji pn. "Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Wałbrzych ul. 11 Listopada od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą".


 • projekt uchwały przedstawił Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha


W dyskusji udział wzięli: radna A. Rosiak. Wyjaśnień udzielił Pan Marek Małecki Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha,


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XLVII/420/10

 • załącznik nr 8


Ad. 6b. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani R. Wierzbicka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.


W dyskusji udział wzięła: radna K. Ukrzewska, radny Z. Dobrowolski, radna D. Marosz, radna A. Rosiak, radna S. Pawełek, radny J. Krzyżowski, radny R .Nowak, radna A. Płocharczyk oraz radna K. Olanin. Wyjaśnień udzielił Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pani Jolanta Lompart Naczelnik Wydziału Infrastruktury oraz Pani Maria Majewska Radca Prawny Urzędu Miejskiego.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Wobec wniosku Komisji Rewizyjnej o bezzasadności skargi w § 1 wpisujemy "Rada Miejska Wałbrzycha uznaje za bezzasadna skargę na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha ..."


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

przy 3 głosach "za", 11 "przeciw" oraz 5 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha nie podjęła UchwałyPani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Wobec powyższego w tej chwili przegłosujemy uchwałę gdzie w § 1 wpisujemy "Rada Miejska Wałbrzycha uznaje za zasadna skargę na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha ..."


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

przy 11 głosach "za", 3 "przeciw" oraz 5 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XLVII/421/10

 • załącznik nr 9


Ad.7. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha w II półroczu 2009 roku.

 • przyjęto do wiadomości.

 • załącznik nr 10


Ad.8. Informacja o Rozstrzygnięciach Nadzorczych Wojewody Dolnośląskiego dotyczących podejmowanych uchwał przez Radę Miejską Wałbrzycha w okresie od lipca do grudnia 2009 roku.

 • przyjęto do wiadomości.

 • załącznik nr 11


Ad.9. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha za IV kwartał 2009 roku.

 • przyjęto do wiadomości.

 • załącznik nr 12


Ad.10. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc grudzień 2009 roku oraz styczeń 2010 roku.


 • przyjęto do wiadomości.

 • załącznik nr 13 i 14


Ad.11. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.


Interpelacje, wnioski oraz zapytania złożyli następujący radni: A. Rosiak, R. Wierzbicka, J. Krzyżowski, D. Marosz, D. Gustab, P. Wojnowski, Z. Dobrowolski oraz S. Pawełek /w zbiorach BORM 0057/.


Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Pan P. Sosiński

 • odpowiedzi zostaną udzielone w ustawowym terminie na piśmie.


Ad.13. Wolne wnioski.

 • nie złożono.

Ad.14. Oświadczenia.

Pan J. Zaremba złożył oświadczenie w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

 • załącznik nr 15


Ad.15. Zamknięcie obrad.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XLVII sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha.


/ dyskusja zapis elektroniczny w formie załącznika do protokołu /


Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska


Protokołowała

Marta Niewiadomska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane