Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie - konkurs asystent osoby niepełnosprawnej
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
oświadczenie załącznik nr 1
oświadczenie-załącznik nr 2
wzór oferta
wzór sprawozdania
Klauzula RODO