Młodzieżowa Rada Miasta Wałbrzycha (MRMW) ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny i jest reprezentacją:

1. młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych na terenie Wałbrzycha, w tym w zespołach szkół, których siedziba znajduje się na terenie Miasta Wałbrzycha, zamieszkałej na terenie miasta Wałbrzycha, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,

2. studentów studiów I stopnia szkół wyższych, których siedziba lub siedziba filii mieści się na terenie Miasta Wałbrzycha.

 

 

Prezydium MRMW:

Przewodnicząca: Zofia Tuniewicz

Wiceprzewodniczący : Arkadiusz Belczyk

Sekretarz: Wiktoria StoryZałączniki:

Uchwała Nr XL/455/21
Zarządzenie Nr 731/2022
Uchwała Nr I/1/2022
Uchwała Nr I/2/2022
Uchwała Nr I/3/2022
Uchwała Nr II/4/2023