Młodzieżowa Rada Miasta Wałbrzycha (MRMW) ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny i jest reprezentacją:

1. młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych na terenie Wałbrzycha, w tym w zespołach szkół, których siedziba znajduje się na terenie Miasta Wałbrzycha, zamieszkałej na terenie miasta Wałbrzycha, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,

2. studentów studiów I stopnia szkół wyższych, których siedziba lub siedziba filii mieści się na terenie Miasta Wałbrzycha.

 

 

Prezydium MRMW:

Przewodnicząca: Jagoda Wawrowska

Wiceprzewodnicząca : Zofia Tuniewicz

Sekretarz: Wiktoria Story