Od 1 lipca 2021r. obsługę bankową Gminy Wałbrzych i jej jednostek organizacyjnych prowadzić będzie
Bank Millennium Spółka Akcyjna.

W związku z powyższym zmianie ulegają numery rachunków bankowych. 

 Załączniki:

konta bankowe