Od 1 lipca 2021r. obsługę bankową Gminy Wałbrzych i jej jednostek organizacyjnych prowadzić będzie Bank Millenium Spółka Akcyjna.

W związku z powyższym zmianie ulegają wszystkie numery rachunków bankowych. 

 Załączniki:

konta bankowe