Przepisy w zakresie podatków na 2019 r.:

1.Uchwała NR XLIX/591/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


2.Uchwała NR XXX/392/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny.


3.Uchwała NR XLIX/592/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 października 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/392/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny.


4.Uchwała Nr XXX/391/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


5.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych – link http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2025/1. 6.Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw– link http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/333/1.