Brak treści artykułu

Załączniki:

Informacja RODO-wydanie_zmiana_licencji (spedycja)-
. Wniosek o udzielenie - zmianę lic. w zakresie pośr.-spedycja.
Formularz - oświad. osoby pełn. rolię zarządz. transp.
Formularz - oświadczenie o niekaralności (spedycja)
Karta informacyjna - licencja (spedycja)