Brak treści artykułu

Załączniki:

Informacja przetwarzanie danych osob-wydanie zmiana wygaszenie w zakresie przy przewozie rzeczy (spedycja)
karta spedycja
wniosek spedycja
oświadczenie o niekaralności
oświadczenie osoby zarządzajacej transportem