Brak treści artykułu

Załączniki:

karta spedycja
Wniosek o udzielenie licencji w zakresie spedycji
oświadczenie osoby zarządzajacej transportem
oświadczenie o niekaralności
Informacja przetwarzanie danych osob-wydanie zmiana wygaszenie w zakresie przy przewozie rzeczy (spedycja)