W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

sierpień

XML

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Psie Pole 30/1A przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 697/12 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 04.09.2012 r.

  Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Psie Pole 30/1A przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z...

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Miłej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 682/12 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.08.2012 r.

  Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Miłej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli...

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Wałbrzych położonych w Wałbrzychu przy ul. Bystrzyckiej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego , zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 683/12 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31.08.2012 r.

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Wałbrzych położonych w Wałbrzychu przy ul. Bystrzyckiej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego , zgodnie z...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa Ośrodka Radioterapii Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego w Wałbrzychu (część działki nr 4/2, obręb nr 13 Piaskowa Góra).

  Wałbrzych, dn. 4.09.2012 r. BGP.RPP.6733.23.6087.2012 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu...

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został wywieszony "Wykaz nieruchomości przezanczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali na rzecz ich najemców"

  Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 wywieszono do publicznej wiadomości "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali na rzecz ich najemców", stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 651/2012 Prezydenta...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa ulicy Handlowej w Wałbrzychu (działki nr 147, 64, 76, 75, 125, obręb nr 39 Podgórze)

  Wałbrzych, dn. 24.08.2012 r. BGP.RPP.6733.25.5795.2012 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu 21.08.2012 r. na...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa chłodni wentylatorowej", realizowanego na terenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych "Victoria" S.A. (działka nr 12/26, obręb Sobięcin nr 31).

  Wałbrzych, 24.08.2012 r. BGP-ROiKŚ.6220.131. 5803 .2012.KPS OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r....

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "budowa sieci gazowej śr/c wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Makuszyńskiego w Wałbrzychu" (działki nr 431/12, 431/11, 13/4, 13/8, 419/9, 419/10, 12/8, 12/7, 12/6, 12/5, 12/4, 419/11, 419/19 oraz części działek 431/10, 431/4, 420, 432, 419/18, obręb nr 5 Piaskowa Góra).

  Wałbrzych, 22.08.2012 BGP.RPP.6733.20.5678.2012 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu 17.08.2012 r. dla...