W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

IV kwartał 2008 r.

 

Informacja

z realizacji Uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha

za IV kwartał 2008 roku.


Na przestrzeni IV kwartału 2008 roku Rada Miejska Wałbrzycha podjęła 43 uchwały, których realizacja przedstawia się następująco:

 1. Uchwała Nr XXXI/264/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008r w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.

Zrealizowano. Zrealizowano - dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 315.306.632,73 zł.

b/ planowane wydatki - 319.041.575,73 zł.0

c/ planowany deficyt - 3.734.943,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.


 1. Uchwała Nr XXXI/265/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008r w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/251/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Zrealizowano.


 1. Uchwała Nr XXXI/266/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Zrealizowano - ogłoszono przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wałbrzych w kwocie 14.469.766 zł. Jednak w związku z brakiem ofert kredyt nie został zaciągnięty.


 1. Uchwała Nr XXXI/267/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008r w sprawie zmiany uchwały Nr IX/85/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie ogólnych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami oraz ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Wałbrzych.

W trakcie realizacji. Przekazana do wojewody w trybie nadzoru, nie została do dnia dzisiejszego opublikowana w dzienniku.


 1. Uchwała Nr XXXI/268/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/71/04 Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych.

W trakcie realizacji. Przekazana do wojewody w trybie nadzoru, nie została do dnia dzisiejszego opublikowana w dzienniku.


 1. Uchwała Nr XXXI/269/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/112/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów.

Zrealizowano. Dokonano zmian w przedmiotowej Uchwale Nr XI / 112 / 2007 wynikających z nowych nazw szkół prowadzonych przez Gminę Wałbrzych (Gminny Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół Integracyjnych) oraz z nowego określenia obwodów szkół (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37, Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 26).


 1. Uchwała Nr XXXI/270/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX / 218 / 05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów, ze zmianami w Uchwale nr IV/39/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 roku oraz nr XI/113/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 roku.

Zrealizowano. Dokonano zmian w przedmiotowej Uchwale Nr XXXIX / 218 / 05 wynikających z nowych nazw szkół prowadzonych przez Gminę Wałbrzych (Gminny Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół Integracyjnych) oraz z nowego określenia obwodów szkół (Publiczne Gimnazjum nr 7, Publiczne Gimnazjum nr 9).


 1. Uchwała Nr XXXI/271/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008r. w sprawie utworzenia świetlic socjoterapeutycznych w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Na podstawie niniejszej Uchwały zostały utworzone świetlice socjoterapeutycznej w Wałbrzychu przy:

 • Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Gen. Andersa 162 a,

 • Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21, ul. Grodzka 71,

 • Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28, Al. Wyzwolenia 43,

 • Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30, ul. Chałubińskiego 13,

 • Publicznej Szkole Podstawowej Nr 37, ul. Dunikowskiego 39.

Utworzone z dniem 1 października 2008 roku świetlice socjoterapeutyczne przeznaczone są dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, niewydolnych wychowawczo oraz z zaburzeniami zachowania. Koszty utrzymania i funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych zostanie sfinansowany ze środków budżetowych Gminy Wałbrzych przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi.


 1. Uchwała Nr XXXI/272/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008r. w sprawie: podziału Muzeum w Wałbrzychu poprzez wyłączenie oddziałów Muzeum w Wałbrzychu: "Oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki" i "Oddziału Archeologii" oraz utworzenia na bazie tych oddziałów instytucji kultury pn. "Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia".

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o podziale Muzeum w Wałbrzychu oraz utworzeniu instytucji kultury pn. "Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia".


 1. Uchwała Nr XXXI/273/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. "Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia w Wałbrzychu:.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o nadaniu statutu instytucji pn. "Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia w Wałbrzychu".


 1. Uchwała Nr XXXI/274/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas organizowanej przez Gminę Wałbrzych na terenie Rynku imprezy pod nazwą "Giełda Staroci" w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku.

W trakcie realizacji. Raz w miesiącu, w każdą drugą niedzielę miesiąca 2009r. podczas organizowanej przez Gminę Wałbrzych imprezy "Giełda Staroci", wystawcy są zwolnieni z opłaty targowej.


 1. Uchwała Nr XXXI/275/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas zorganizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury na terenie Rynku VI Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego w dniach od 5 grudnia 2008 r. do 24 grudnia 2008 r.

Zrealizowano. Podczas organizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury VI Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego nie była pobierana opłata targowa.


 1. Uchwała Nr XXXI/276/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha .

Zrealizowano. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów Rada Miejska Wałbrzycha uznała skargę za bezzasadną.


 1. Uchwała Nr XXXI/277/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha dokonała zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w § 1 zmieniono pkt 5 skreślając nazwisko radnego Tomasza Pluty i w to miejsce wpisano nazwisko radnej Pani Anny Adamkiewicz.


 1. Uchwała Nr XXXI/278/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha dokonała zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Tomasza Pluty stwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/261/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008 roku.


 1. Uchwała Nr XXXI/279/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha dokonała wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Tomasza Pluty stwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/261/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008 roku.


 1. Uchwała Nr XXXII/280/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy miastem Wałbrzych a miastem Borysław na Ukrainie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha do podpisania stosownego porozumienia.

W trakcie realizacji.

 

 1. Uchwała Nr XXXII/281/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zaliczenia ulic Piastów Śląskich i Jeździeckiej w Wałbrzych do kategorii dróg gminnych.

Zrealizowano.


 1. Uchwała Nr XXXII/282/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 313.487.131,27 zł.

b/ planowane wydatki - 317.222.074,27 zł.

c/ planowany deficyt - 3.734.943,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem. 1. Uchwała Nr XXXII/283/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W ciągłej realizacji.


 1. Uchwała Nr XXXII/284/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

W ciągłej realizacji.


 1. Uchwała Nr XXXII/285/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny.

W ciągłej realizacji.


 1. Uchwała Nr XXXII/286/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - wschodniej części obszaru ulicy Orkana w Wałbrzychu.

W trakcie realizacji. Treść wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych została przekazana Wojewodzie Dolnośląskiemu w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.


 1. Uchwała Nr XXXII/287/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie objęcia nowych terenów Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST- PARK" Podstrefa Wałbrzych.

W trakcie realizacji. Zgodnie z niniejszą Uchwałą teren WSSE "INVEST-PARK" w Podstrefie Wałbrzych zostanie powiększony o obszar o powierzchni 0,3882 ha w obrębie Szczawienko nr 3.


 1. Uchwała Nr XXXII/288/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie restrukturyzacji należności gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wałbrzychu wobec Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

W trakcie realizacji. Uchwała została przekazana do Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu celem realizacji.


 1. Uchwała Nr XXXII/289/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2009r.

W ciągłej realizacji. Na podstawie niniejszej Uchwały został przyjęty program współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2009 rok. Przyjęcie Programu zostało poprzedzone konsultacjami z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz Wałbrzyskiej Rady Pożytku Publicznego. Program uwzględnia wnioski wypracowane podczas wspólnych konsultacji. Realizacja zadań programowych należy do zadań własnych gminy i prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm). Uchwała określa: cele programu, zasady i formy współpracy, sposób oceny realizacji programu. Realizacja programu prowadzona będzie przez cały 2009 rok.


 1. Uchwała Nr XXXII/290/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie nadania Statutu świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Na podstawie niniejszej Uchwały został nadany statut świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu. Świetlica socjoterapeutyczna jest placówką opiekuńczo - wychowawczą wsparcia dziennego a jej prowadzenie i zapewnienie miejsc dla dzieci jest zadaniem własnym gminy o charakterze obligatoryjnym.


 1. Uchwała Nr XXXII/291/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie nadania Statutu świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu

Zrealizowano. Na podstawie niniejszej Uchwały został nadany statut świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu. Świetlica socjoterapeutyczna jest placówką opiekuńczo - wychowawczą wsparcia dziennego a jej prowadzenie i zapewnienie miejsc dla dzieci jest zadaniem własnym gminy o charakterze obligatoryjnym.


 1. Uchwała Nr XXXII/292/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie nadania Statutu świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Na podstawie niniejszej Uchwały został nadany statut świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu. Świetlica socjoterapeutyczna jest placówką opiekuńczo - wychowawczą wsparcia dziennego a jej prowadzenie i zapewnienie miejsc dla dzieci jest zadaniem własnym gminy o charakterze obligatoryjnym.


 1. Uchwała Nr XXXII/293/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie nadania Statutu świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu

Zrealizowano. Na podstawie niniejszej Uchwały został nadany statut świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu. Świetlica socjoterapeutyczna jest placówką opiekuńczo - wychowawczą wsparcia dziennego a jej prowadzenie i zapewnienie miejsc dla dzieci jest zadaniem własnym gminy o charakterze obligatoryjnym.


 1. Uchwała Nr XXXII/294/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie nadania Statutu świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 37 im. Stanisława Staszica w Wałbrzychu

Zrealizowano. Na podstawie niniejszej Uchwały został nadany statut świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 37 im. Stanisława Staszica w Wałbrzychu. Świetlica socjoterapeutyczna jest placówką opiekuńczo - wychowawczą wsparcia dziennego a jej prowadzenie i zapewnienie miejsc dla dzieci jest zadaniem własnym gminy o charakterze obligatoryjnym.


 1. Uchwała Nr XXXII/295/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na lata 2009 - 2010.

W ciągłej realizacji. Na podstawie niniejszej Uchwały został przyjęty Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na lata 2009 - 2010. Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i prowadzona jest w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii - uchwalanego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 roku Nr 179, poz.1485 z późn. zm). Uchwała uwzględnia kierunki działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010. Realizacja programu prowadzona będzie przez cały 2009 rok.


 1. Uchwała Nr XXXII/296/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wałbrzycha na 2009 rok.

W ciągłej realizacji. Na podstawie niniejszej Uchwały został przyjęty program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wałbrzycha na 2009 rok wraz z preliminarzem. Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy i prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - uchwalanego corocznie zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 14, poz.1231 z późn. zm). Uchwała określa: stan problemów alkoholowych w Wałbrzychu, podstawowe cele Programu, realizatorów Programu, źródła i zasady finansowania Programu oraz preliminarz kosztów. Realizacja programu prowadzona będzie przez cały 2009 rok.


 1. Uchwała Nr XXXII/297/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha.

Zrealizowano. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów Rada Miejska Wałbrzycha uznała skargę za bezzasadną.


 1. Uchwała Nr XXXIII/298/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 311.423.892,27 zł.

b/ planowane wydatki - 315.158.835,27 zł.

c/ planowany deficyt - 3.734.943,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.


 1. Uchwała Nr XXXIII/299/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej w 2009 roku dla zakładów budżetowych.

W trakcie realizacji. Dotacje na każdy miesiąc otrzymuje Żłobek Samorządowy Nr 1oraz Żłobek Samorządowy Nr 5 wg stawek dotacji na jedno dziecko odpowiednio 20,99 zł/1osobę/dzień oraz 25,09zł/1osobę/dzień.


 1. Uchwała Nr XXXIII/300/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta Wałbrzycha dotacji oraz sposobu jej rozliczania przez niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja prowadzone na terenie Miasta Wałbrzycha.

W trakcie realizacji. Uchwała nie jest jeszcze ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr XXXIII/301/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/423/2006 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia cennika usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych z upoważnienia Gminy Wałbrzych na obiektach gminnych.

W ciągłej realizacji.


 1. Uchwała Nr XXXIII/302/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi przyjmowania odpadów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

W ciągłej realizacji.


 1. Uchwała Nr XXXIII/303/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie nr 1 Szczawienko w Wałbrzychu.

Oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr XXXIII/304/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok.

W ciągłej realizacji.


 1. Uchwała Nr XXXIII/305/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2009-2013.

Oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr XXXIII/306/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha na I półrocze 2009 r.

Zrealizowano. Na podstawie § 29 Statutu Miasta Wałbrzycha, powołane przez Radę Miejską Wałbrzycha stałe komisje, raz na pół roku, przedkładają Radzie do zatwierdzenia swoje plany pracy. Plany pracy zostały przyjęte przez poszczególne komisje Rady.


Uchwała Nr XXVI/233/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/148/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej w 2008 roku dla zakładów budżetowych.

Zrealizowano.

Powiadom znajomego