Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Zarządzenie nr 1015/2015

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

w sprawie umorzenia Pani * należności z tytułu czynszu najmu oraz odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego w Wałbrzychu

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE Nr 1015/2015

PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 18 grudnia 2015 r.


w sprawie umorzenia Pani * należności z tytułu czynszu najmu oraz odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego w Wałbrzychu


Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm. ) oraz § 5 ust. 1 lit. a oraz § 8 pkt 1 uchwały Nr XIX/166/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wałbrzych lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych ( Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 242, poz 4265 ze zm.), zarządzam co następuje:


§ 1.

Wyrażam zgodę na umorzenie Pani * należności z tytułu czynszu najmu oraz odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego w Wałbrzychu w kwocie 110.190,09 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 09/100), na którą składają się:

1) należności z tytułu czynszu najmu w kwocie 57.626,86 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia sześc złotych 86/100) w tym należność główna za okres od dnia 01.09.1998r. do dnia 31.05.2005r w kwocie 22.944,65 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote 65/100) oraz ustawowe odsetki za opóźnienie w zapłacie czynszu najmu za okres od dnia 31.03.2001r. do dnia 09.11.2015r. w kwocie 34.682,21 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote 21/100),

2) należności z tytułu odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego w kwocie 52.563,23zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote 23/100) w tym należność główna za okres od dnia 01.06.2005r. do dnia 28.07.2009r w kwocie 25.821,46zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 46 /100) oraz ustawowe odsetki za opóźnienie w zapłacie odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego za okres od dnia 31.10.2005r. do dnia 09.11.2015r. w kwocie 26.741,77 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 77/100),


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Lokalowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.


*Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij