Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 427/2020

zarządzenie nr 427/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

w sprawie umorzenia z urzędu Pani * (nieznanej z miejsca pobytu) kosztów postępowania sądowego wynikających z Nakazu Zapłaty w postępowaniu upominawczym, wydanego przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, w dniu 09.08.2005r. powstałych w wyniku dochodzenia należności za lokal użytkowy przy ul. * w Wałbrzychu.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 426/2020

zarządzenie nr 426/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

w sprawie umorzenia z urzędu Panu * kosztów postępowania sądowego wynikających z Nakazu Zapłaty w postępowaniu upominawczym, wydanego przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, w dniu 8.06.1995r. powstałych w wyniku dochodzenia należności za lokal użytkowy przy ul. * w Wałbrzychu.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 425/2020

zarządzenie nr 425/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

w sprawie umorzenia z urzędu Pani * (nieznanej z miejsca pobytu) kosztów postępowania sądowego wynikających z Nakazu Zapłaty w postępowaniu upominawczym, wydanego przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, w dniu 2 lipca 1999r., powstałych w wyniku dochodzenia należności za lokal użytkowy przy ul. * w Wałbrzychu.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 424/20

zarządzenie nr 424/20

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 423/2020

zarządzenie nr 423/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. : "#ensemblewsieci"

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 422/2020

zarządzenie nr 422/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 421/2020

zarządzenie nr 421/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

w sprawie umorzenia Panu* należności przysługujących Gminie Wałbrzych z tytułu czynszu najmu,odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego przy ul. * w Wałbrzychu oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 420/2020

zarządzenie nr 420/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

w sprawie umorzenia Pani * należności przysługujących Gminie Wałbrzych z tytułu czynszu najmu, odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego przy * w Wałbrzychu oraz kosztów postępowania sądowego wynikających z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie, w dniu 19.11.2019r, powstałych w wyniku dochodzenia należności za ww. lokal mieszkalny

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 419/2020

zarządzenie nr 419/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

w sprawie umorzenia z urzędu Pani * i Panu * (nieznanym z miejsca pobytu) należności przysługujących Gminie Wałbrzych z tytułu odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego przy ul. * w Wałbrzychu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 418/2020

zarządzenie nr 418/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Wałbrzych na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST - PARK” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 417/2020

zarządzenie nr 417/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

w sprawie umorzenia z urzędu Pani *, Panu * i Panu * (nieznanym z miejsca pobytu) należności przysługujących Gminie Wałbrzych z tytułu czynszu najmu oraz odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego przy ul. * w Wałbrzychu

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 416/2020

zarządzenie nr 416/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn."Liga MTB Cross-Country Aglomeracji Wałbrzyskiej - wyścig w Wałbrzychu".

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 415/2020

zarządzenie nr 415/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze Partnera w konkursie dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkurs horyzontalny, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne w ramach RPO WD 2014-2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 414/2020

zarządzenie nr 414/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul.T. Boya-Żeleńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 308/14 o pow. 0,0132 ha, obręb Piaskowa Góra 5, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 413/2020

zarządzenie nr 413/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w Wałbrzychu , oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 192 o pow. 0,0797 ha i nr 193 o pow. 0,0771 ha , obręb Piaskowa Góra 7, stanowiących własność Gminy Wałbrzych.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 412/2020

zarządzenie nr 412/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

temat zmieniające Zarządzenie nr 187/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23.03.2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego, położonego w Wałbrzychu przy ulicy 1 Maja 1/6 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu , stanowiącego własność Gminy Wałbrzych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 411/2020

zarządzenie nr 411/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody Pani Aleksandrze Nowak, dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu przy ul. Grodzkiej 71, na dokonanie czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 410/2020

zarządzenie nr 410/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody Panu Waldemarowi Sęczykowi, dyrektorowi III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu przy ul. Jordana 4, na dokonanie czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 409/2020

zarządzenie nr 409/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

w sprawie powołania komisji do spraw odbioru robót budowlanych, zrealizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych" w zakresie przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Gen. Władysława Andersa 162A w Wałbrzychu.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 408/2020

zarządzenie nr 408/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia

w sprawie umorzenia z urzędu należności przysługujących Gminie Wałbrzych z tytułu zajmowania lokali użytkowych w Wałbrzychu

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij