W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 118945
Kierownictwo urzędu 73773
Prezydent 52968
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 50489
Nowe konta bankowe 39024
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 35959
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 28913
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 23983
Informacja dotycząca przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności 21429
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 20756
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 19797
Przetwarzanie danych 19742
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 19677
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 19455
Nieodpłatna pomoc prawna 15630
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 15420
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 14551
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 12007
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 11516
WYREJESTROWANIE POJAZDU 9963
Kompetencje skarbnika 8912
PRZYDZIAŁ WOLNEGO LOKALU MIESZKALNEGO KWALIFIKUJĄCEGO SIĘ DO WYKONANIA REMONTU ORAZ PRZYDZIAŁ LOKALU KOMUNALNEGO 8367
Deklaracja dostępności 8283
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 8265
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 8199
Kompetencje zastępcy prezydenta 8028
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 8021
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 7710
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 7646
Kompetencje sekretarza 7127
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 6638
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 6332
REJESTRACJA ZGONÓW 6164
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 5880
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 5616
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 5393
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu socjalnego w 2021 roku 5243
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU UTRATY 5080
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CEIDG 4954
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 4878
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH 4837
Lista osób uprawnionych do otrzymania lokalu komunalnego w 2021 r. 4813
REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW (CYWILNE I KONKORDATOWE), ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ 4776
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 4596
Zarządzenie nr 332/2016 4511
WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 4396
Ogłoszenie o zamówieniu 4250
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko” 4235
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY 4189
WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 3960
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje obrad Rady Miejskiej 8813
Uchwała nr XLIX/591/2017 6691
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 6389
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 5606
Uchwała nr XXIX/385/2016 4668
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 4544
Uchwała nr XV/184/2015 3906
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3777
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 3749
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 3308
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 3296
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 3147
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 3010
Uchwała nr XLIX/592/2017 2663
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 2567
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2297
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2262
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2087
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 2054
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2038
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 2023
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 1872
Uchwała nr XLVI/562/2017 1871
Wykaz Radnych VIII kadencji 1861
Uchwała nr XV/189/15 1820
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1786
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/229/2015 1753
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 1694
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1652
Uchwała nr XV/202/2015 1644
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1635
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 1629
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1610
Komisje Rady Miejskiej Wałbrzycha 1585
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1574
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 1536
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 1535
Uchwała nr XIX/285/16 1517
Uchwała nr XV/201/2015 1494
Uchwała Nr LVIII/584/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych. 1455
Uchwała nr XXVII/275/20 1449
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 1428
UCHWAŁA NR XIV/172/2015 1427
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 1421
Uchwała nr XXV/342/2016 1372
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 1346
Uchwała Nr LIV/537/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018 (Dz. U. Woj. doln. 2013.5523 z 30.10.2013 r.). 1325
Uchwała nr LXIII/772/18 1278
UCHWAŁA NR XXXV/385/21 1276
NR XIV/178/2015 1261
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 26431
Statut Miasta Wałbrzycha 20468
Budżet na 2015 r. 17774
Podatki na 2016 r. 10059
Podatki na 2020 r. 9937
Podatki na 2017 r. 8880
Podatki na 2018 r. 8797
Podatki na 2019 r. 7987
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 6079
Nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 4957
Podatki na 2021 r. 3287
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 3070
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 2989
Wykaz rachunków bankowych 2666
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 2318
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 2176
Wykaz rachunków bankowych 2100
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 1781
31. X-90-07 de Gaulle 1717
Projekt budżetu na 2015 r. 1678
Podatki na 2015 r. 1635
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 1600
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 1497
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 1479
Budżet na 2016 r. 1474
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 1409
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 1380
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1375
Wykaz rachunków bankowych 1337
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 1330
62. IX-120-2015 Świdnicka 1320
Budżet na 2017 r. 1317
28. LVI-431-06 Beskidzka 1314
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 1311
Projekt budżetu na 2016 r. 1266
43. XXXII-286-08 wsch część Orkana 1255
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 1246
stawki podatku rolnego na 2016 r 1221
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 1218
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 1187
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych 1167
59. LXI-3-2014 t.j. Wieniawskiego 1143
Podatki na rok 2013 1142
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2031 1132
XII/159/2015 Uczniowska-Orkana 1132
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 1111
Budżet na 2018 r. 1093
Program Ochrony Środowiska dla miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2023 1092
6. XXXVIII-78-97 cmentarz Podwale 1086
Projekt budżetu na 2017 r. 1081
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i spółek 18097
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki jednoosobowe i większościowe 13752
Spółki mniejszościowe 3295
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1515
Wyniki działalności Spółek 1475
Wyniki działalności Spółek 1222
Wyniki działalności Spółek 1168
Skład Rad Nadzorczych 1072
Skład Rad Nadzorczych 1057
Skład Rad Nadzorczych 978
Wyniki działalności spółek 974
Wyniki działalności spółek 968
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 966
Skład Rad Nadzorczych 965
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 927
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 876
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 830
Spółki jednoosobowe i większościowe 797
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 645
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 469
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 428
Wynik działalności spółek w 2019 r. 383
Skład Zarządu i Rad Nadzorczych 310
uchwała nr 27 NZW z 2020 - ZA 42
Uchwała nr 2 NZW z 2021 - ZA 40
Uchwała nr 5 NZW z 2020 - ZA 36
Uchwała nr 1 NZW z 2019 - RN 34
Uchwała nr 4 NZW z 2020 - RN 34
Uchwała nr 6 NZW z 2019 - ZA 34
Uchwała nr 14 ZZW z 2017 - RN 33
Uchwała nr 2 NZW z 2020 - ZA i RN 33
Uchwała nr 8 ZZW z 2017 - RN 33
Uchwała nr 9 ZZW z 2017 - ZA 33
Uchwała nr 15 ZZW z 2017 - ZA 32
Uchwała nr 20 ZZW z 2017 - ZA 32
Uchwała nr 2 NZW z 2019 - ZA 31
Uchwała nr 2 NZW z 2020 - RN 31
Uchwała nr 3 NZW z 2020 - RN 31
Uchwała nr 4 NZW z 2020 - ZA 31
Uchwała nr 1 NZW z 2020/03 - ZA 30
Uchwała nr 1 NZW z 2021 - ZA 30
Uchwała nr 19 ZZW z 2017 - RN 30
Uchwała nr 1 NZW z 2020 - ZA 29
Uchwała nr 19 ZZW z 2017 - RN 29
Uchwała nr 20 ZZW z 2017 - ZA 29
Uchwała nr 1 NZW z 2019 - ZA 28
Uchwała nr 1 NZW z 2020/05 - ZA 27
Uchwała nr 17 NZW z 2017 - ZA 27
Uchwała nr 1 NZW z 2021 - ZA 25
Uchwała 12 NZW z 2021 - ZA 11
Wynik działalności Spółek w 2020 r. 10