W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 99147
Kierownictwo urzędu 63231
Prezydent 44217
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 39514
Nowe konta bankowe 31883
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 26547
Informacja dotycząca przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności 20380
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 19519
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 17194
Przetwarzanie danych 16813
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 16456
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 15986
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 15407
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 13545
Nieodpłatna pomoc prawna 13094
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 12011
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 10282
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 9874
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 9672
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 7956
Deklaracja dostępności 7906
WYREJESTROWANIE POJAZDU 7359
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 7223
Kompetencje skarbnika 7125
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 7033
Kompetencje zastępcy prezydenta 6822
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 6422
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 6379
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 5931
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 5720
Kompetencje sekretarza 5550
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 5352
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 5118
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 4905
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 4904
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 4896
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 4313
REJESTRACJA ZGONÓW 4309
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH 4172
Ogłoszenie o zamówieniu 4151
Zarządzenie nr 332/2016 4133
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 4127
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko” 4079
Wykaz lokali do remontu-styczeń 2020 3878
Wykaz lokali do remontu- luty 2020 3627
WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 3617
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CEIDG 3601
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU UTRATY 3537
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zmiana siedziby 3469
WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 3452
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr XLIX/591/2017 5943
Transmisje obrad Rady Miejskiej 5711
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 5438
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 4175
Uchwała nr XXIX/385/2016 4138
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 3875
Uchwała nr XV/184/2015 3797
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3675
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 3657
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 3165
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 2921
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2880
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 2836
Uchwała nr XLIX/592/2017 2491
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 2227
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2191
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2126
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1926
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 1856
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 1855
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 1791
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 1721
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1690
Uchwała nr XLVI/562/2017 1684
Uchwała nr XV/189/15 1641
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 1615
Uchwała nr XV/202/2015 1536
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1534
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/229/2015 1532
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1512
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1507
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 1460
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1459
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 1425
Uchwała nr XV/201/2015 1368
Uchwała nr XIX/285/16 1360
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 1330
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 1319
UCHWAŁA NR XIV/172/2015 1301
Komisje Rady Miejskiej Wałbrzycha 1299
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 1261
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 1245
Uchwała Nr LIV/537/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018 (Dz. U. Woj. doln. 2013.5523 z 30.10.2013 r.). 1243
Uchwała nr XXV/342/2016 1234
Uchwała Nr LVIII/584/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych. 1222
Uchwała Nr LXVI/674/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do utworzenia Parku Kulturowego na obszarze śródmieścia miasta Wałbrzycha. 1189
Uchwała nr XVI/224/15 1172
Wykaz Radnych VIII kadencji 1163
Uchwała nr XV/205/2015 1153
UCHWAŁA NR XXV/216/12 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Wałbrzycha do 2015 r. 1132
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 21609
Budżet na 2015 r. 17522
Statut Miasta Wałbrzycha 16702
Podatki na 2016 r. 9904
Podatki na 2017 r. 8668
Podatki na 2018 r. 8591
Podatki na 2019 r. 7584
Podatki na 2020 r. 6761
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 5671
Nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 2997
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 2630
Wykaz rachunków bankowych 2075
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 1895
Wykaz rachunków bankowych 1891
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 1730
Program "Zielony Wałbrzych 2020" 1706
Projekt budżetu na 2015 r. 1561
Podatki na 2015 r. 1513
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 1509
31. X-90-07 de Gaulle 1439
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 1432
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 1411
Budżet na 2016 r. 1365
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2016 - 2020 1361
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 1338
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 1317
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1277
Budżet na 2017 r. 1251
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 1250
Wykaz rachunków bankowych 1226
Projekt budżetu na 2016 r. 1198
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 1169
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 1157
62. IX-120-2015 Świdnicka 1155
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 1116
stawki podatku rolnego na 2016 r 1112
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 1111
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 1103
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 1086
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 1045
43. XXXII-286-08 wsch część Orkana 1039
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2031 1029
Podatki na rok 2013 1012
Budżet na 2018 r. 1001
Projekt budżetu na 2017 r. 975
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku. 962
6. XXXVIII-78-97 cmentarz Podwale 957
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych 926
XII/159/2015 Uczniowska-Orkana 915
38. XXIV-210-08 Limanowskiego 908
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i spółek 10652
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki jednoosobowe i większościowe 11753
Spółki mniejszościowe 2647
Wyniki działalności Spółek 1387
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1385
Wyniki działalności Spółek 1107
Wyniki działalności Spółek 1054
Skład Rad Nadzorczych 948
Skład Rad Nadzorczych 941
Wyniki działalności spółek 912
Skład Rad Nadzorczych 879
Wyniki działalności spółek 872
Skład Rad Nadzorczych 867
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 796
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 795
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 747
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 727
Spółki jednoosobowe i większościowe 724
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 508
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 347
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 223
Wynik działalności spółek w 2019 r. 27