W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 108031
Kierownictwo urzędu 67921
Prezydent 47636
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 43538
Nowe konta bankowe 35010
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 31110
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 21724
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 21671
Informacja dotycząca przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności 20914
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 18534
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 18369
Przetwarzanie danych 18126
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 17331
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 16414
Nieodpłatna pomoc prawna 14408
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 13398
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 11680
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 11009
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 10267
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 9788
WYREJESTROWANIE POJAZDU 8830
Deklaracja dostępności 8160
Kompetencje skarbnika 7945
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 7732
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 7649
Kompetencje zastępcy prezydenta 7332
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 7004
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 6991
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 6697
Kompetencje sekretarza 6113
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 5788
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 5643
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 5487
PRZYDZIAŁ WOLNEGO LOKALU MIESZKALNEGO KWALIFIKUJĄCEGO SIĘ DO WYKONANIA REMONTU ORAZ PRZYDZIAŁ LOKALU KOMUNALNEGO 5409
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 5330
REJESTRACJA ZGONÓW 5204
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 5143
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 4449
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH 4441
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU UTRATY 4437
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 4421
Zarządzenie nr 332/2016 4290
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CEIDG 4278
Ogłoszenie o zamówieniu 4187
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko” 4176
WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 3893
WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 3820
REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW (CYWILNE I KONKORDATOWE), ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ 3817
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY 3757
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zmiana siedziby 3632
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje obrad Rady Miejskiej 6779
Uchwała nr XLIX/591/2017 6497
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 5514
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 4607
Uchwała nr XXIX/385/2016 4458
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 4309
Uchwała nr XV/184/2015 3844
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3711
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 3691
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 3215
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 3104
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 2974
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 2957
Uchwała nr XLIX/592/2017 2563
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 2466
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2228
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2192
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 1958
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1957
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 1929
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 1897
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 1812
Uchwała nr XLVI/562/2017 1753
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1735
Uchwała nr XV/189/15 1715
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/229/2015 1647
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 1645
Uchwała nr XV/202/2015 1589
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1580
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1575
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1544
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 1540
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1509
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 1485
Komisje Rady Miejskiej Wałbrzycha 1438
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 1435
Uchwała nr XIX/285/16 1426
Wykaz Radnych VIII kadencji 1417
Uchwała nr XV/201/2015 1416
UCHWAŁA NR XIV/172/2015 1375
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 1350
Uchwała Nr LVIII/584/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych. 1347
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 1289
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 1286
Uchwała Nr LIV/537/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018 (Dz. U. Woj. doln. 2013.5523 z 30.10.2013 r.). 1274
Uchwała nr XXV/342/2016 1265
Uchwała Nr LXVI/674/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do utworzenia Parku Kulturowego na obszarze śródmieścia miasta Wałbrzycha. 1212
Uchwała nr XVI/224/15 1199
Uchwała nr XV/205/2015 1170
UCHWAŁA NR XXV/216/12 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Wałbrzycha do 2015 r. 1162
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 23701
Statut Miasta Wałbrzycha 18357
Budżet na 2015 r. 17657
Podatki na 2016 r. 9982
Podatki na 2020 r. 9265
Podatki na 2017 r. 8804
Podatki na 2018 r. 8707
Podatki na 2019 r. 7838
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 5877
Nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 4215
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 2842
Wykaz rachunków bankowych 2428
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 2206
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 2101
Wykaz rachunków bankowych 2016
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 1934
Podatki na 2021 r. 1681
Projekt budżetu na 2015 r. 1595
Podatki na 2015 r. 1577
31. X-90-07 de Gaulle 1564
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 1554
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 1454
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 1438
Budżet na 2016 r. 1432
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 1413
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1337
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 1324
Wykaz rachunków bankowych 1292
Budżet na 2017 r. 1266
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 1260
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 1239
62. IX-120-2015 Świdnicka 1236
Projekt budżetu na 2016 r. 1222
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 1197
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 1188
stawki podatku rolnego na 2016 r 1174
43. XXXII-286-08 wsch część Orkana 1151
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 1150
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 1138
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2031 1087
Podatki na rok 2013 1085
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 1070
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych 1046
28. LVI-431-06 Beskidzka 1042
Budżet na 2018 r. 1038
Projekt budżetu na 2017 r. 1037
59. LXI-3-2014 t.j. Wieniawskiego 1031
Program Ochrony Środowiska dla miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2023 1008
6. XXXVIII-78-97 cmentarz Podwale 1000
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku. 988
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i spółek 13979
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki jednoosobowe i większościowe 12486
Spółki mniejszościowe 2959
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1463
Wyniki działalności Spółek 1414
Wyniki działalności Spółek 1173
Wyniki działalności Spółek 1113
Skład Rad Nadzorczych 1017
Skład Rad Nadzorczych 1006
Skład Rad Nadzorczych 939
Wyniki działalności spółek 936
Wyniki działalności spółek 929
Skład Rad Nadzorczych 926
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 911
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 871
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 822
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 788
Spółki jednoosobowe i większościowe 748
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 584
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 409
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 384
Wynik działalności spółek w 2019 r. 231
Skład Zarządu i Rad Nadzorczych 42