W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 124269
Kierownictwo urzędu 76495
Prezydent 54975
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 53191
Nowe konta bankowe 39672
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 37809
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 30939
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 25217
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 21676
Informacja dotycząca przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności 21622
Przetwarzanie danych 20520
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 20499
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 20411
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 20222
Nieodpłatna pomoc prawna 16339
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 16063
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 15799
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 12443
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 12240
WYREJESTROWANIE POJAZDU 10477
REJESTRACJA ZGONÓW 9643
PRZYDZIAŁ WOLNEGO LOKALU MIESZKALNEGO KWALIFIKUJĄCEGO SIĘ DO WYKONANIA REMONTU ORAZ PRZYDZIAŁ LOKALU KOMUNALNEGO 9557
Kompetencje skarbnika 9305
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 8568
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 8456
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 8360
Deklaracja dostępności 8344
Kompetencje zastępcy prezydenta 8296
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 8275
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 7765
Kompetencje sekretarza 7531
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu socjalnego w 2021 roku 7276
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 6923
Lista osób uprawnionych do otrzymania lokalu komunalnego w 2021 r. 6733
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 6542
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 6170
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 5674
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 5453
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 5438
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CEIDG 5303
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU UTRATY 5246
REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW (CYWILNE I KONKORDATOWE), ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ 5119
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH 4994
Zarządzenie nr 332/2016 4674
WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 4649
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 4646
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY 4333
Ogłoszenie o zamówieniu 4271
REJESTRACJA URODZEŃ, PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O UZNANIU OJCOSTWA 4259
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko” 4257
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje obrad Rady Miejskiej 10063
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 7049
Uchwała nr XLIX/591/2017 6749
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 5635
Uchwała nr XXIX/385/2016 4778
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 4595
Uchwała nr XV/184/2015 3927
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3792
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 3767
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 3413
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 3321
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 3227
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 3034
Uchwała nr XLIX/592/2017 2685
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 2628
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2310
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2278
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2129
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 2086
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 2069
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2054
Wykaz Radnych VIII kadencji 1985
Uchwała nr XLVI/562/2017 1923
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 1895
Uchwała nr XV/189/15 1849
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1800
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/229/2015 1772
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 1707
Uchwała nr XXVII/275/20 1676
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1667
Uchwała nr XV/202/2015 1658
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 1655
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1650
Komisje Rady Miejskiej Wałbrzycha 1640
Uchwała nr XIX/285/16 1626
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1622
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1586
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 1563
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 1546
Uchwała nr XV/201/2015 1524
Uchwała Nr LVIII/584/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych. 1508
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 1470
UCHWAŁA NR XXXV/385/21 1463
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 1442
UCHWAŁA NR XIV/172/2015 1440
Uchwała nr XXV/342/2016 1383
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 1356
Uchwała Nr LIV/537/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018 (Dz. U. Woj. doln. 2013.5523 z 30.10.2013 r.). 1338
Uchwała nr LXIII/772/18 1332
Uchwała nr LXIII/774/18 1276
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 27586
Statut Miasta Wałbrzycha 21437
Budżet na 2015 r. 17799
Podatki na 2020 r. 10118
Podatki na 2016 r. 10076
Podatki na 2017 r. 8908
Podatki na 2018 r. 8829
Podatki na 2019 r. 8029
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 6146
Nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 5221
Podatki na 2021 r. 3837
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 3504
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 3010
Wykaz rachunków bankowych 2720
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 2359
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 2325
Wykaz rachunków bankowych 2126
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 1891
31. X-90-07 de Gaulle 1765
Projekt budżetu na 2015 r. 1701
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 1657
Podatki na 2015 r. 1653
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 1511
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 1499
Budżet na 2016 r. 1493
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 1431
28. LVI-431-06 Beskidzka 1428
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 1418
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 1389
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1389
Wykaz rachunków bankowych 1351
62. IX-120-2015 Świdnicka 1348
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 1348
Budżet na 2017 r. 1341
Projekt budżetu na 2016 r. 1301
43. XXXII-286-08 wsch część Orkana 1283
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 1279
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 1243
stawki podatku rolnego na 2016 r 1233
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 1204
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych 1200
59. LXI-3-2014 t.j. Wieniawskiego 1184
Podatki na rok 2013 1165
XII/159/2015 Uczniowska-Orkana 1164
6. XXXVIII-78-97 cmentarz Podwale 1154
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2031 1147
Program Ochrony Środowiska dla miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2023 1142
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 1128
Budżet na 2018 r. 1116
25. XXVI-55-04 Łączna- Zakole 1114
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i spółek 19986
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki jednoosobowe i większościowe 14200
Spółki mniejszościowe 3402
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1531
Wyniki działalności Spółek 1500
Wyniki działalności Spółek 1244
Wyniki działalności Spółek 1179
Skład Rad Nadzorczych 1090
Skład Rad Nadzorczych 1067
Skład Rad Nadzorczych 990
Wyniki działalności spółek 989
Wyniki działalności spółek 981
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 980
Skład Rad Nadzorczych 978
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 947
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 893
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 847
Spółki jednoosobowe i większościowe 822
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 658
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 490
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 438
Wynik działalności spółek w 2019 r. 414
Skład Zarządu i Rad Nadzorczych 401
uchwała nr 27 NZW z 2020 - ZA 58
Wynik działalności Spółek w 2020 r. 57
Uchwała nr 2 NZW z 2021 - ZA 55
Uchwała nr 1 NZW z 2019 - RN 53
Uchwała nr 4 NZW z 2020 - RN 52
Uchwała nr 2 NZW z 2020 - RN 51
Uchwała nr 5 NZW z 2020 - ZA 50
Uchwała nr 6 NZW z 2019 - ZA 50
Uchwała nr 9 ZZW z 2017 - ZA 50
Uchwała nr 14 ZZW z 2017 - RN 49
Uchwała nr 1 NZW z 2021 - ZA 48
Uchwała nr 2 NZW z 2020 - ZA i RN 48
Uchwała nr 8 ZZW z 2017 - RN 48
Uchwała nr 20 ZZW z 2017 - ZA 47
Uchwała nr 19 ZZW z 2017 - RN 46
Uchwała nr 20 ZZW z 2017 - ZA 46
Uchwała nr 3 NZW z 2020 - RN 46
Uchwała nr 15 ZZW z 2017 - ZA 45
Uchwała nr 2 NZW z 2019 - ZA 45
Uchwała nr 4 NZW z 2020 - ZA 45
Uchwała nr 1 NZW z 2019 - ZA 44
Uchwała nr 1 NZW z 2020/03 - ZA 44
Uchwała nr 19 ZZW z 2017 - RN 44
Uchwała nr 1 NZW z 2020 - ZA 43
Uchwała nr 1 NZW z 2020/05 - ZA 43
Uchwała nr 1 NZW z 2021 - ZA 43
Uchwała nr 17 NZW z 2017 - ZA 41
Uchwała 12 NZW z 2021 - ZA 28