W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 102962
Kierownictwo urzędu 65332
Prezydent 45716
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 41044
Nowe konta bankowe 33217
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 28604
Informacja dotycząca przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności 20539
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 20447
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 18002
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 17925
Przetwarzanie danych 17398
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 17335
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 16286
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 14857
Nieodpłatna pomoc prawna 13778
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 12590
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 10645
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 10594
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 9884
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 8796
WYREJESTROWANIE POJAZDU 8102
Deklaracja dostępności 8022
Kompetencje skarbnika 7509
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 7450
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 7308
Kompetencje zastępcy prezydenta 7031
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 6718
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 6665
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 6112
Kompetencje sekretarza 5796
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 5404
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 5390
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 5380
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 5096
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 4991
REJESTRACJA ZGONÓW 4647
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 4378
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 4281
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH 4273
Zarządzenie nr 332/2016 4214
Ogłoszenie o zamówieniu 4167
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko” 4112
PRZYDZIAŁ WOLNEGO LOKALU MIESZKALNEGO KWALIFIKUJĄCEGO SIĘ DO WYKONANIA REMONTU ORAZ PRZYDZIAŁ LOKALU KOMUNALNEGO 4076
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU UTRATY 3892
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CEIDG 3871
WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 3763
WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 3649
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY 3560
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zmiana siedziby 3511
REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW (CYWILNE I KONKORDATOWE), ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ 3457
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje obrad Rady Miejskiej 6190
Uchwała nr XLIX/591/2017 6186
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 5470
Uchwała nr XXIX/385/2016 4291
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 4221
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 4152
Uchwała nr XV/184/2015 3806
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3681
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 3671
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 3181
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2967
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 2936
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 2897
Uchwała nr XLIX/592/2017 2505
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 2269
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2200
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2135
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1933
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 1902
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 1884
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 1826
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 1734
Uchwała nr XLVI/562/2017 1713
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1704
Uchwała nr XV/189/15 1660
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 1622
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/229/2015 1560
Uchwała nr XV/202/2015 1551
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1543
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1524
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1517
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 1484
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1468
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 1430
Uchwała nr XIX/285/16 1393
Uchwała nr XV/201/2015 1375
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 1374
Komisje Rady Miejskiej Wałbrzycha 1361
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 1329
UCHWAŁA NR XIV/172/2015 1306
Uchwała Nr LVIII/584/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych. 1279
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 1267
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 1259
Uchwała Nr LIV/537/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018 (Dz. U. Woj. doln. 2013.5523 z 30.10.2013 r.). 1255
Uchwała nr XXV/342/2016 1241
Wykaz Radnych VIII kadencji 1220
Uchwała Nr LXVI/674/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do utworzenia Parku Kulturowego na obszarze śródmieścia miasta Wałbrzycha. 1192
Uchwała nr XVI/224/15 1181
Uchwała nr XV/205/2015 1157
UCHWAŁA NR XXV/216/12 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Wałbrzycha do 2015 r. 1138
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 22373
Budżet na 2015 r. 17552
Statut Miasta Wałbrzycha 17416
Podatki na 2016 r. 9917
Podatki na 2017 r. 8705
Podatki na 2018 r. 8634
Podatki na 2020 r. 7761
Podatki na 2019 r. 7718
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 5750
Nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 3380
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 2687
Wykaz rachunków bankowych 2210
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 1960
Wykaz rachunków bankowych 1932
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 1846
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 1808
Program "Zielony Wałbrzych 2020" 1787
Projekt budżetu na 2015 r. 1569
Podatki na 2015 r. 1521
31. X-90-07 de Gaulle 1473
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 1466
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 1436
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2016 - 2020 1409
Budżet na 2016 r. 1372
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 1348
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 1344
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1283
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 1263
Budżet na 2017 r. 1254
Wykaz rachunków bankowych 1235
Projekt budżetu na 2016 r. 1206
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 1184
62. IX-120-2015 Świdnicka 1172
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 1171
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 1125
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 1119
stawki podatku rolnego na 2016 r 1118
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 1116
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 1113
43. XXXII-286-08 wsch część Orkana 1056
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 1051
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2031 1033
Podatki na rok 2013 1029
Budżet na 2018 r. 1018
Projekt budżetu na 2017 r. 979
6. XXXVIII-78-97 cmentarz Podwale 968
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku. 968
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych 961
28. LVI-431-06 Beskidzka 954
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 r. 944
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i spółek 12031
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki jednoosobowe i większościowe 12113
Spółki mniejszościowe 2759
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1397
Wyniki działalności Spółek 1394
Wyniki działalności Spółek 1116
Wyniki działalności Spółek 1059
Skład Rad Nadzorczych 956
Skład Rad Nadzorczych 948
Wyniki działalności spółek 916
Skład Rad Nadzorczych 886
Wyniki działalności spółek 880
Skład Rad Nadzorczych 873
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 828
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 804
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 755
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 734
Spółki jednoosobowe i większościowe 730
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 520
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 359
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 329
Wynik działalności spółek w 2019 r. 96