Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  Spis telefonów
email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIPSpSpis telefonówis telefonów

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 95076
Kierownictwo urzędu 37122
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 25118
Prezydent 24426
Nowe konta bankowe 17774
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 13112
wzór oświadczenia majątkowego wraz z instrukcją wypełniania oświadczenia majatkowego 12590
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 9926
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 9205
Regulamin Organizacyjny Urzedu Miejskiego w Wałbrzychu z dnia 18 maja 2016 r. 8818
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 7730
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 7596
Nieodpłatna pomoc prawna 7593
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 6178
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 6164
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 5639
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 5190
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 4391
lista osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu komunalnego w roku 2018 3910
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 3869
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 3842
Kierownik jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt 3750
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 3613
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko” 3499
Roman Szełemej - Prezydent Miasta Wałbrzycha - oświadczenie majątkowe - korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 18.07.2011r. 3457
Kompetencje skarbnika 3450
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3263
Kompetencje zastępcy prezydenta 3213
Ogłoszenie o zamówieniu 3183
Zarządzenie nr 332/2016 3181
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 3110
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 2982
Przetwarzanie danych 2945
Referent – 1 etat w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 2792
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 2744
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 2702
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 2647
Kompetencje sekretarza 2641
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 2635
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 2509
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu 2470
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 2440
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 2398
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zmiana siedziby 2373
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu 2300
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 2294
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiąca działkę o numerze: - 124 w obrębie 23 Poniatów) 2279
WYREJESTROWANIE POJAZDU 2176
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy ul. Marii Dąbrowskiej, oznaczonej jako działka nr 41/2 obręb Szczawienko nr 4 2150
REJESTRACJA ZGONÓW 2144
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 3260
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3042
Uchwała nr XV/184/2015 2953
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 2482
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 2358
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 2267
Uchwała nr XXIX/385/2016 2253
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 2199
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 1669
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 1643
Uchwała nr XLIX/591/2017 1393
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1356
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 1127
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 1105
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1046
Uchwała nr XLIX/592/2017 1040
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 1032
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1029
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 963
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 945
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 943
Uchwała nr XV/189/15 942
Uchwała nr XLVI/562/2017 925
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 884
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 857
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 856
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 844
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 785
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 777
Uchwała nr XXV/342/2016 740
UCHWAŁA NR XIV/172/2015 735
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 733
Uchwała nr XVI/224/15 732
Uchwała nr XV/205/2015 724
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 722
Uchwała nr XV/202/2015 721
2016 706
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 698
UCHWAŁA NR XXV/216/12 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Wałbrzycha do 2015 r. 697
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 695
Uchwała Nr LIV/537/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018 (Dz. U. Woj. doln. 2013.5523 z 30.10.2013 r.). 673
Uchwała Nr LXVI/674/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do utworzenia Parku Kulturowego na obszarze śródmieścia miasta Wałbrzycha. 656
Uchwała nr XIX/290/16 650
Uchwała nr XV/201/2015 650
harmonogram dyżurów spotkań radnych z mieszkańcami 648
Uchwała Nr VII/103/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia "Wałbrzyskiego programu profilaktycznej opieki stomatologicznej zapobiegający rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na lata 2015-2017". 631
Uchwała nr XIX/285/16 630
w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Wałbrzycha na lata 2016- 2018 626
Uchwała nr XV/200/2015 625
w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej - Biuro Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych 606
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 13189
Budżet na 2015 r. 12776
Podatki na 2016 r. 9248
Statut Miasta Wałbrzycha 9118
Podatki na 2017 r. 7732
Podatki na 2018 r. 4953
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 4836
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 2420
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 1896
Wykaz rachunków bankowych 1032
Podatki na 2015 r. 945
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2016 roku 924
Budżet na 2016 r. 910
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 840
Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur 817
Projekt budżetu na 2016 r. 786
Program "Zielony Wałbrzych 2020" 780
Budżet na 2017 r. 757
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 734
Wykaz rachunków bankowych 730
31. X-90-07 de Gaulle 719
Projekt budżetu na 2015 r. 709
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 706
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 693
stawki podatku rolnego na 2016 r 680
62. IX-120-2015 Świdnicka 663
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2016 - 2020 645
Zarządzenie nr 818/2015 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze miasta Wałbrzycha w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 637
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 635
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2031 624
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 615
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 612
Wykaz projektów zadań lokalnych zakwalifikowanych do głosowania w Wałbrzyskim Budżecie Partycypacyjnym 2017 r. 607
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 605
Projekt budżetu na 2017 r. 572
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 561
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 558
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 557
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 554
Lista projektów zadań lokalnych do weryfikacji 548
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 542
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 532
Podatki na rok 2013 530
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku. 513
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 512
2. XXXVIII-74-97 ul. Główna 512
Lista projektów zadań ogólnomiejskich do weryfikacji 501
59. LXI-3-2014 t.j. Wieniawskiego 494
63. IX-123-2015 Ludowa 479
Wykaz rachunków bankowych 477
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha, spółek i zwiazków 34418
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki jednoosobowe i większościowe 7348
Spółki mniejszościowe 1260
Skład Rad Nadzorczych 629
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 624
Wyniki działalności Spółek 623
Wyniki działalności Spółek 616
Skład Rad Nadzorczych 465
Wyniki działalności Spółek 460
Wyniki działalności spółek 395
Wyniki działalności spółek 391
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 385
Skład Rad Nadzorczych 342
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 336
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 335
Spółki jednoosobowe i większościowe 328
Skład Rad Nadzorczych 324
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 311

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij