Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Podinspektor w Referacie Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

uzasadnienie wyboru treść uzasadnienia znajduje się w załączniku wyniki naboru

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Referacie Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa

miejsce pracy w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości – 1 etat

termin składania ofert

Treść

 

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Wałbrzychu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Podinspektor w Referacie Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa

w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości – 1 etat

 

I. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

- posiadać wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze,

II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać następujące dodatkowe wymagania:

1. posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,

2. posiadać dobrą znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

3. posiadać znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

4. posiadać znajomość przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie spadków

5. posiadać znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego

6. posiadać znajomość przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

7. posiadać biegłą znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz innych urządzeń biurowych.

8. posiadać umiejętność poprawnego przygotowywania pism,

 

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • prowadzenie postępowań w celu ustalenia kręgu spadkobierców

 • wnoszenie do sądu wniosków o przeprowadzenie postępowania spadkowego

 • prowadzenie spraw z wniosku Gminy Wałbrzych o nabycie spadku po podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych

 • prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem masy spadkowej

 • współpraca z podmiotami w zakresie sporządzania spisu inwentarza / wykazu inwentarza

 • koordynowanie rozdysponowania masy spadkowej pomiędzy komórkami Urzędu oraz rozdysponowanie zysków uzyskanych ze sprzedaży masy spadkowej pomiędzy wierzycieli spadkodawcy

 

IV. Warunki pracy na w/w stanowisku:

podinspektor w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości to stanowisko administracyjno–biurowe, dla którego, w zakresie podstawowych zadań wynikających dla Biura Infrastruktury i Nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, uwzględnia się pracę w pomieszczeniach związaną z obsługą sprzętu biurowego takiego jak np. komputer, monitor ekranowy, niszczarka, ksero, drukarka, telefon i fax. Pracownik zatrudniony na w/w stanowisku poza pracą w biurze, wykonywać będzie pracę w terenie. Pomieszczenia Biura spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy. Pomieszczenia biurowe spełniają warunki w zakresie oceny ryzyka zawodowego. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1. Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem,

2. List motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

3. kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

4. kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy: tj.

  • świadectwa pracy

  • w przypadku pozostawania w stosunku pracy- zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia

  • dokument potwierdzający staż absolwencki z Powiatowego Urzędu Pracy

 

5. Oświadczenie o treści: „wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Miejskim
w Wałbrzychu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2016.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016.902)” potwierdzone własnoręcznym podpisem. Treść tego oświadczenia powinna być zawarta także w liście motywacyjnym oraz życiorysie z przebiegiem pracy zawodowej.

6. Oświadczenie o treści: „ nie byłam (byłem) skazana (y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” potwierdzone własnoręcznym podpisem,

7. Oświadczenie o treści „ posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych” potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Uwaga:

 • Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski,

 • Zgodnie z art.13 ust.2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. informujemy, iż w miesiącu styczniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym w terminie do5 marca 2018 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6 58-300 Wałbrzych

W terminie 7 dni po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszeni (w formie telefonicznej lub drogę elektroniczną )do drugiego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, w budynku przy pl. Magistrackim 1.

 

OPIS STANOWISKA PRACY

Nazwa i adres jednostki

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych

Nazwa stanowiska pracy

Podinspektor ds. postępowań spadkowych

Komórka organizacyjna

Biuro Infrastruktury i Nieruchomości

Kod komórki

BIN

Kategoria zaszeregowania

 

 

Cele istnienia stanowiska pracy

Celem stanowiska pracy jest prowadzenie spraw z zakresu postępowań spadkowych

 

 

 

 

 

Miejsce w strukturze organizacyjnej

Podlega:

Kierownikowi Biura

 

 

 

 

 

Zakres wykonywanych zadań

1. prowadzenie postępowań w celu ustalenia kręgu spadkobierców

 

 

 

 

2. wnoszenie do sądu wniosków o przeprowadzenie postępowania spadkowego

 

 

 

 

3. prowadzenie spraw z wniosku Gminy Wałbrzych o nabycie spadku po podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych

 

 

 

 

4. prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem masy spadkowej

 

 

 

 

5. współpraca z podmiotami w zakresie sporządzania spisu inwentarza / wykazu inwentarza

 

 

 

 

6. koordynowanie rozdysponowania masy spadkowej pomiędzy komórkami Urzędu oraz rozdysponowanie zysków uzyskanych ze sprzedaży masy spadkowej pomiędzy wierzycieli spadkodawcy

 

 

 

 

 

Wymogi kwalifikacyjne podstawowe

Wymagane wykształcenie

konieczne : wyższe

pożądane : wyższe administracyjne, wyższe prawnicze

 

 

 

 

 

Wymagane uprawnienia:

-

 

 

 

 

Doświadczenie zawodowe – staż

-

 

 

 

 

Wymagana wiedza specjalistyczna :

 

 

 

 

1/ Ustawa o samorządzie gminnym

2/ Kodeks Cywilny

3/ Kodeks Postępowania Cywilnego

4/ Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

5/ ustawa o pracownikach samorządowych

 

 

 

 

Wymogi kwalifikacyjne dodatkowe

 

 

 

 

 

Wymagane umiejętności i zdolności :

 

 

 

 

 

1. Komunikatywność,

2. Umiejętność pracy w zespole,

3. Umiejętność pisemnego wypowiadania się,

4. Biegła obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych.

 

 

 

 

Zakres dostępu do informacji :

Obsługa systemu informatycznego danych osobowych będących w dyspozycji BIN oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

 

 

 

 

 

Załączniki

ogłoszenie pdf, 95 kB metryczka
termin testu pdf, 57 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij