UWAGA! Nowe numery kont bankowych. Od 1 stycznia 2016 obsługę bankową budżetu Gminy Wałbrzych i jej jednostek organizacyjnych prowadzić będzie bank PKO BP SA (ul. Puławska 15 02-515 Warszawa).

NAZWA RACHUNKU

NUMERY RACHUNKÓW

 

FUNKCJONUJĄCE
DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU

NOWE
NUMERY RACHUNKÓW

 

FUNKCJONUJĄCE
OD 01 STYCZNIA
2016 ROKU

Opłata skarbowa

 

Bank Handlowy w Warszawie SA

95 1030 1289 0000 0000 9000 0098

BANK PKO BP SA

52 1020 3668 0000 5102 0430 0935

Podatek od nieruchomości

- osoby prawne

Bank Handlowy w Warszawie SA

39 1030 1289 0000 0000 9000 0136

BANK PKO BP SA

97 1020 3668 0000 5102 0430 0901

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne

 

Indywidualny numer konta bankowego wskazany jest w decyzjach wymiarowych

indywidualny numer konta bankowego wskazany jest w decyzjach wymiarowych

Opłata targowa

 

Bank Handlowy w Warszawie SA

14 1030 1289 0000 0000 9000 0101

BANK PKO BP SA

30 1020 3668 0000 5102 0430 0943

Podatek od środków transportu

 

Bank Handlowy w Warszawie SA

48 1030 1289 0000 0000 9000 0071

BANK PKO BP SA

42 1020 3668 0000 5502 0430 0919

Opłata za gospodarowanie odpadami

 

 

Indywidualny numer konta bankowego wskazany jest w formie zawiadomienia każdemu podatnikowi, który złoży prawidłową deklarację na adres wskazany w deklaracji

Indywidualny numer konta bankowego wskazany jest w formie zawiadomienia każdemu podatnikowi, który złoży prawidłową deklarację na adres wskazany w deklaracji

Dochody z majątku gminy

 

(opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawa rolna i czynsz najmu,opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu prawo własności, mandaty Straży Miejskiej oraz grzywny, opłaty ze sprzedaży lokali mieszkaniowych i użytkowych, opłata za specyfikację podatkową)

Bank Handlowy w Warszawie SA

92 1030 1289 0000 0000 9000 0055

BANK PKO BP SA

57 1020 3668 0000 5202 0430 0893

Wpłaty za udostępnienie danych osobowych, karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Bank Handlowy w Warszawie SA

17 1030 1289 0000 0000 9000 0047

BANK PKO BP SA

42 1020 3668 0000 5802 0430 0869

Zaliczka alimentacyjne i fundusz alimentacyjny

Bank Handlowy w Warszawie SA

08 1030 1289 0000 0000 9000 0209

BANK PKO BP SA

73 1020 3668 0000 5502 0430 1040

Wpłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Bank Handlowy w Warszawie SA

95 1030 1289 0000 0000 9000 0195

BANK PKO BP SA

63 1020 3668 0000 5902 0430 1024

Prawa jazdy, opłaty komunikacyjne, opłaty za karty wędkarskie, opłaty za licencje itp.

Bank Handlowy w Warszawie SA

80 1030 1289 0000 0000 9000 0756

BANK PKO BP SA

84 1020 3668 0000 5502 0430 2006

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów należących do Skarbu Państwa- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości należących do Skarbu Państwa trwałego zarządu dzierżawy

Bank Handlowy w Warszawie SA

05 1030 1289 0000 0000 9000 0748

BANK PKO BP SA

93 1020 3668 0000 5402 0430 1990

Usługi geodezyjne-wpisy i wyrysy, mapy, wypisy z ewidencji gruntów

Bank Handlowy w Warszawie SA

92 1030 1289 0000 0000 9000 0055

BANK PKO BP SA

57 1020 3668 0000 5202 0430 0893