URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU

PL. MAGISTRACKI 1, 58-300 WAŁBRZYCH

TEL. 074/66 55 100, FAX 074/66 55 118

www.um.walbrzych.pl

www.bip.um.walbrzych.pl

ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA

Podstawa prawna

Ustawa-z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. poz. 1741 ze zm.)

Wymagane dokumenty

1. Dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport)

2. Podanie

3. Udokumentowanie prawa do otrzymania odpisu (pokrewieństwo, powinowactwo, pełnomocnictwo)

4.Odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu

Wzory dokumentów do pobrania

-Podanie o wydanie odpisu aktu

-podanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Urząd Stanu Cywilnego

ul. M. Kopernika 2, pok. 12 oraz pok. 11a (zaśw. o stanie cywilnym)

Sposób złożenia wniosku

Osobiście w USC jw., za pośrednictwem poczty, w formie elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym - ePUAP

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie

Opłaty

- odpis zupełny - 33 zł

- odpis skrócony - 22 zł

-odpis skrócony na druku wielojęzycznym - 22 zł

-zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24 zł

-pozostałe zaświadczenia - 26 zł

-pełnomocnictwo - 17 zł

w ustawie o opłacie skarbowej wymienione zostały przypadki zwolnień z opłaty i sprawy nie podlegające opłacie

opłatę uiścić można gotówką w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 6 lub przelewem na konto Urzędu Miasta nr 95 1030 1289 0000 0000 9000 0098, dla osób zamieszkałych za granicą IBAN PL 95 1030 1289 0000 0000 9000 0098 SWIFT CITIPLPX

Tryb odwoławczy

Wojewoda Dolnośląski za pośrednictwem Kierownika USC

Informacje dodatkowe

tel. 07466 55 275

fax. 074 66 55 274

usc@um.walbrzych.plP