Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  Spis telefonów
email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Zatwierdzanie projektów ruchu drogowego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU

PL. MAGISTRACKI 1, 58-300 WAŁBRZYCH

TEL. 074/66 55 100, FAX 074/66 55 118

www.um.walbrzych.pl

www.bip.um.walbrzych.pl


ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW RUCHU DROGOWEGO

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1137 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 roku, Nr 177, poz. 1729 z późniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 roku, poz.1282 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu, zawierający:

- nazwę jednostki (wnioskodawcę) wraz z adresem zamieszkania lub siedziby, (nr telefonu kontaktowego)

- wskazanie charakteru projektu organizacji ruchu:

a) stały

b) czasowy,

2. Do wniosku należy dołączyć projekt organizacji ruchu (co najmniej dwa egzemplarze), który powinien zawierać:

A. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,

B. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skale 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierający:

- lokalizacje istniejących projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmiany stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,

- parametry geometrii drogi;

C. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizacje świetlną;

D. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji- w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;

E. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu zawiązanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stanu pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

F. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonania robót na drodze;

G. nazwisko i podpis projektanta.

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności dopuszcza się przedstawienie projektu organizacji ruchu uproszczonego zawierającego:

A. opis techniczny zawierający charakterystykę robót;

B. powtarzalny schemat umieszczania na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

C. sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

3. Opinie:

- Komendanta Miejskiego Policji

- zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt.

UWAGA

1) Wyżej wymienione dokumenty należy składać w oryginale.

Wzory dokumentów do pobrania

Wniosek - brak wzoru.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Biuro Transportu i Ruchu Drogowego.

Miejsce składania dokumentów

Ratusz, Wałbrzych pl. Magistracki 1, pok. 03 (wejście od ul. Kopernika).

Poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30, wtorek: 7.30 - 16.30, piątek: 7.30 - 14.30.

Termin załatwienia sprawy

Tryb ustawowy przewiduje załatwienie sprawy nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Odbiór zatwierdzonego projektu osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub przez osobę upoważnioną (pełnomocnictwo lub upoważnienie notarialne). Możliwe jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem doręczycieli UM, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przy odbiorze osobistym konieczne jest posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, pozwalającego na potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.Tryb odwoławczy

W ciągu 14 dni, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wałbrzycha do

Wojewody Dolnośląskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.

Sławomir Walków 074/ 66-55-190.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij