Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  Spis telefonów
email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

ZASADY, SPOSÓB I TRYB UMARZANIA, ODRACZANIA LUB ROZKŁADANIA NA RATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść
URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU

PL. MAGISTRACKI 1, 58-300 WAŁBRZYCH

TEL. 074/66 55 100, FAX 074/66 55 118

www.um.walbrzych.pl

www.bip.um.walbrzych.pl


KARTA INFORMACYJNA zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Podstawa prawna

Uchwała nr XIX/166/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wałbrzych lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Wymagane dokumenty

Podanie wraz z uzasadnieniem.

1. osoby fizyczne przedstawiają dodatkowo :

- oświadczenie (załącznik do uchwały),

- aktualne zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy strony oraz osób prowadzących z nią wspólne gospodarstwo domowe (lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, decyzję ZUS o wysokości renty/emerytury, decyzję MOPS, ewidencje przychodów za br, decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej za br., umowę zlecenie, umowę o dzieło,itp),

- PIT-36 (37) lub PIT-28 za ostatni rozliczony rok podatkowy strony oraz osób prowadzących z nią wspólne gospodarstwo domowe,

- oraz inne uzasadniające udzielenie ulgi.

2. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej przedstawiają dodatkowo :

  • sprawozdanie finansowe (zgodnie z ustawą o rachunkowości) za poprzednie dwa lata obrotowe i ostatni okres sprawozdawczy,

  • statut,

  • wykaz i stopień realizacji zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego lub zaświadczenia o nie zaleganiu lub wysokości zaległości,

  • deklaracje ZUS DRA za ostatnie 3 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku,

  • deklarację CIT-8 za ostatni rozliczony rok podatkowy,

  • oraz inne uzasadniające udzielenie ulgi.

3. Przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej oprócz w/w dokumentów, przedstawiają dodatkowo:

- określenie rodzaju i przeznaczenia pomocy publicznej o jaką się ubiegają,

  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis (odpowiednio w rolnictwie/ rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

  • informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis, (odpowiednio w rolnictwie/ rybołówstwie)

Wzory dokumentów do pobrania

- oświadczenie (załącznik do uchwały)

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Biuro Dochodów Niepodatkowych

Szczegółowe informacje na temat realizacji procesu uzyskać można pod nr telefonu

/074/ 64 88 501 - 503

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6-8.

Termin załatwienia sprawy

Miesiąc od daty wpływu podania a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wniesienia podania. Rozstrzygnięcie dostarczone zostanie na adres korespondencyjny za pośrednictwem doręczycieli Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (obszar Wałbrzycha) lub za pośrednictwem poczty (poza Wałbrzychem).

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Brak


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij