Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

kwiecień

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu

  Wałbrzych, dn. 28.04.2010 r. WRM.DGPiŚ/73310/009/4499/10 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Prezydent Miasta Wałbrzycha...

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku pod nazwą: "Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta Wałbrzycha przeprowadzonych w formie wyjazdowej"

  OGŁOSZENIE Zgodnie z dyspozycją art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa podziemnej sieci światłowodowej wraz z infrastrukturą w Śródmieściu i Sobięcinie".

  Wałbrzych, dn. 16.04.2010 r. WRM.DGPiŚ./73310/15/4010/10 OBWIESZCZENIE             PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia ulicznegow ciągu ulic Kresowej, Barbusse''a, Kanii i Pl. Sucharskiego w Wałbrzychu.

  Wałbrzych, dn. 16.04.2010r. WRM.DGPiŚ/73310/16/4017/10 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Prezydent Miasta Wałbrzycha...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o publicznym dostępnym wykazie danych o decyzji nr 38/09/10 z dnia 7.04.2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa linii do segregowania szkła bezpiecznego przy ulicy Wrocławskiej 16 w Wałbrzychu

  Wałbrzych, dn. 15.04.2010r. WRM.DGPiŚ-76240/38/ 3929 /09/10 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Na podst awie art. 38 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - etap III.

  O B W I E S Z C Z E N I E PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA ZMIANY CZĘŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ - ETAP III W WAŁBRZYCHU ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ NR II/15/98 RADY MIEJSKIEJ...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Orłowicza w Wałbrzychu

  Wałbrzych, dn. 9.04.2010 r. WRM.DGPiŚ/73310/12/3515/10 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij