Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

czerwiec

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/mickiewicza24.zip Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej...

Ogłoszenie o zamówieniu: Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia, w ramach działania Priorytetu nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), działanie nr 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

  . Polska-Wałbrzych: Różny sprzęt komputerowy 2014/S 116-204376 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Wałbrzych pl. Magistracki 1 Osoba do kontaktów: Marek Pałosz 58-300 Wałbrzych...

Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym: Budowa zewnętrzynch nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzycha, obejmujace zadanie inwestycyjne nr 1 w zakresie słupów ogłoszeniowych i gablot informacyjnych oraz zadanie inwestycyjne nr 2 w zakresie bilbordów.

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/slupy.zip Wałbrzych: Zaprojektowanie i wykonanie Robót na Zadaniu inwestycyjnym: Budowa zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta...

Ogłoszenie o zamówienu: Wykonanie pełnej dokumentacji planistycznej związanej z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap I

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/zmpzpWSSE.zip Wałbrzych: Wykonanie pełnej dokumentacji planistycznej związanej z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej...

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie prac określonych jako Projekt "Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem - Integracja systemów" zlokalizowanych na terenie Parku Wielokulturowego Stara kopalnia, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" POIS.11.01.00-00-005/08 w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytet XI Kultura i dziedz

  12/06/2014    S111    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  Polska-Wałbrzych: Roboty instalacyjne w budynkach 2014/S 111-195425 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij