W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

czerwiec

XML

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/mickiewicza24.zip Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności...

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a w Wałbrzychu

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/rbbudynekosir.zip Wałbrzych: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a w Wałbrzychu Numer ogłoszenia: 137339 - 2014; data...

Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja substancji szkolnej w ramach Programu Szkoła od nowa w zakresie remontu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Hirszfelda 1 w Wałbrzychu

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/modernizacjapspnr15.zip Wałbrzych: Modernizacja substancji szkolnej w ramach Programu Szkoła od nowa w zakresie remontu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Hirszfelda 1 w Wałbrzychu Numer...

Ogłoszenie o zamówieniu: Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia, w ramach działania Priorytetu nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), działanie nr 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

  . Polska-Wałbrzych: Różny sprzęt komputerowy 2014/S 116-204376 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Wałbrzych pl. Magistracki 1 Osoba do kontaktów: Marek Pałosz 58-300 Wałbrzych POLSKA Tel.: +48 746655153 E-mail:...

Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11 a w Wałbrzychu

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/izbudynekosir.zip Wałbrzych: Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11 a w Wałbrzychu Numer ogłoszenia: 131381 - 2014;...

Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym: Budowa zewnętrzynch nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzycha, obejmujace zadanie inwestycyjne nr 1 w zakresie słupów ogłoszeniowych i gablot informacyjnych oraz zadanie inwestycyjne nr 2 w zakresie bilbordów.

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/slupy.zip Wałbrzych: Zaprojektowanie i wykonanie Robót na Zadaniu inwestycyjnym: Budowa zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzycha, obejmujące zadanie inwestycyjne nr 1 w...

Ogłoszenie o zamówienu: Wykonanie pełnej dokumentacji planistycznej związanej z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap I

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/zmpzpWSSE.zip Wałbrzych: Wykonanie pełnej dokumentacji planistycznej związanej z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap I Numer...

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie prac określonych jako Projekt "Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem - Integracja systemów" zlokalizowanych na terenie Parku Wielokulturowego Stara kopalnia, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" POIS.11.01.00-00-005/08 w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytet XI Kultura i dziedz

  12/06/2014    S111    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  Polska-Wałbrzych: Roboty instalacyjne w budynkach 2014/S 111-195425 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)...

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn: Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu Szkoła od nowa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/schody.zip Wałbrzych: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn: Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu Szkoła od nowa. Numer ogłoszenia: 192480 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014...

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków w ramach Zadania inwestycyjnego pn: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/rury.zip Wałbrzych: Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków w ramach Zadania inwestycyjnego pn: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych. Numer ogłoszenia: 186528 - 2014; data...

Ogłoszenie o zamówieniu: Urządzenie placów zabaw dla zadań: Zadanie nr 1: Familia Plac Rekreacyjno - Zabawowy (dz. nr 127/32 obręb nr 36 Rusinowa) Zadanie nr 2: Plac Zabaw przy ul. Ludowej i Reja (dz. nr 310 obręb nr 14 Biały Kamień) Zadanie nr 3: Zagospodarowanie terenów zielonych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu (dz. nr 44 obręb nr 17 Biały Kamień)

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/3placezabawII.zip  Urządzenie placów zabaw dla zadań: Zadanie nr 1: Familia Plac Rekreacyjno - Zabawowy (dz. nr 127/32 obręb nr 36 Rusinowa) Zadanie nr 2: Plac Zabaw przy ul. Ludowej i Reja (dz. nr...

Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Termomodernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej :"Biblioteka pod Atlantami"

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/izbiblioteka.zip Wałbrzych: Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Termomodernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami...

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn: Remont istniejącego mostu wraz z murami oporowymi na potoku Lubiechowska Woda przy ul. Wilczej 54 w Wałbrzychu.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/most.zip     -------------------------------------------------------------------------------- Wałbrzych: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn: Remont istniejącego mostu wraz z murami oporowymi na...