Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

grudzień

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ul. Beethovena, działka 18/7, obręb 32 Gaj”

Wałbrzych, 28.12.2015 r.   BOŚ.6220. 144.2015 DW/ 11734 /12/2015     OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA   Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa wiaduktu w ciągu al. de Gaulle'a, wraz z przebudową odcinków dojazdowych o łącznej długości ok. 800 m” (działki nr nr 12/7, 14/7, 13/3, 15/12, 16/28, 15/11, 22/1, 31/4, 32/1, 39/3, 108/4, 111/1, 112/1 oraz części działek nr nr 36/1, 108/13, 109/2, obr. nr 2 Szczawienko)

Wałbrzych, dn. 21.12.2015 r.   BAB.6733.33.2015 DW/11593/12/2015   OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA   W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. Kłodzkiej w Wałbrzychu (część działki nr 57/3, obręb nr 37 Rusinowa)

Wałbrzych, dn. 18.12.2015r.   BAB.6733.32.2015     OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA   W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z...

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Shell Polska Sp. z o. o.na wprowadzanie do miejskiej sieci sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej na terenie stacji Shell Polska R 5505 przy ul. Kolejowej 2 w Wałbrzychu

Wałbrzych, dnia 16.12.2015 r.   BOŚ.6341.52.2015 DW/11487/12/2015   INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego   Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że z urzędu zostało...

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2 został wywieszony 07.12.2015 r. wykaz dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej ruinami budynku niemieszkalnego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu własność Skarbu Państwa na dz. o nr 209/6, obręb nr 35 Rusinowa

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2 został wywieszony 07.12.2015 r. wykaz dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej ruinami budynku niemieszkalnego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu...

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/211/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Wałbrzych, 15 grudnia 2015 r.   Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/211/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta...

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/210/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Wałbrzych, 15 grudnia 2015 r.   Prezydent Miasta Wałbrzycha   ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/210/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady...

Wynik przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców pod nazwą: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Wałbrzycha w 2016 r.”

Wałbrzych, 10 grudnia 2015 r.   BKS.524.14.2015   OGŁOSZENIE   Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 2 pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)   Prezydent Miasta Wałbrzycha ...

Wyniki konsultacji społecznych dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury   Przedmiot...

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Buczka przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr 977/2015 z dnia 10.12.2015 r.

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Buczka przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w...

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Wałbrzych położonych w Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr 976/2015 z dnia 10.12.2015 r.

Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Wałbrzych położonych w Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja przeznaczonych do sprzedaży w drodze...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij