W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Wyniki z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

Wersja strony w formacie XML

 

WYNIKI Z KONSULTACJI


z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.


1. Przedmiot konsultacji:


Projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.


2. Termin konsultacji: od 20 października 2011 r. do 2 listopada 2011 r.


3. Formy konsultacji:

a) spotkania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu,

b) spotkanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)zamieszczenie na głównej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Wałbrzychu,

c) przesłanie w formie elektronicznej projektu programu wraz z formularzem do konsultacji.

d)przesłanie w formie pisemnej informacji o prowadzonych konsultacjach społecznych.

4. Wyniki konsultacji:

W wyniku przeprowadzonych konsultacji z inicjatywy Prezydenta Miasta Wałbrzycha zostały zaproponowane przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz organizację pozarządową zmiany do projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Są to następujące zmiany:

Propozycje zmian

Zapis w programie współpracy

1). Promocja i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia.

2) Podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi.

§ 5 ust.2 pkt 2 w zakresie ochrony i promocji zdrowia - wpisuje się propozycje zmian, wykreśla się w całości dotychczasowy zapis.

Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

§ 5 ust. 2 pkt 5 ppkt c w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej - dopisuje się słowa: "oraz osób dorosłych".

Upowszechnianie różnych form turystyki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

§ 5 ust. 2 pkt 6 ppkt a w zakresie turystyki
i krajoznawstwa - dopisuje się słowa: "oraz osób dorosłych".

Wspieranie i rozwijanie działań budujących społeczeństwo informacyjne i edukację informacyjną społeczeństwa.

§ 5 ust. 2 pkt 7 w zakresie oświaty i wychowania - dopisuje się zaproponowaną zmianę w całości dodając "ppkt g"

§ 6 ust.1 pkt 1 ppkt a) zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zleconych zadań na czas ich realizacji lub na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.

§ 6 ust.1 pkt 1 ppkt a Formy współpracy - dopisuje się słowa: "na czas ich realizacji lub na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat".

Liczby zleconych zadań i wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na ich realizację, w tym na zadania wieloletnie.

§ 10 ust. 1 pkt 1 ppkt d) dopisuje się słowa:
" w tym na zadania wieloletnie".

Komisja konkursowa ocenia: merytoryczną zawartość oferty, kalkulację kosztów realizacji zadania, zakres finansowania zadania z innych źródeł niż z budżetu gminy, zawartość posiadania potencjału organizacyjnego oraz dotychczasową współpracę z gminą na podstawie karty oceny merytorycznej wniosku.

§ 12 ust. 6 dopisuje się słowa: " na podstawie karty oceny merytorycznej wniosku".  Przyjmuje się następujące priorytety działalności pożytku publicznego na 2012 rok:

 1. Rozwój kompetencji mieszkańców Wałbrzycha poprzez aktywność wolontarystyczną.

 2. Aktywizacja ludzi starszych na rzecz integracji międzypokoleniowej.

 3. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz wszelkich działań sprzyjających pobudzaniu aktywności społeczności lokalnej.

 4. Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Wałbrzycha.

 5. Wspieranie środowiskowych programów profilaktycznych dotyczących dzieci
  i młodzieży oraz ich rodzin, a także grup szczególnego ryzyka.

 6. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki nad osobami przewlekle
  i nieuleczalnie chorymi.

 7. Wspieranie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w zajęciach pozaszkolnych,
  a w szczególności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 8. Promowanie i rozwój sportów kwalifikowanych i alternatywnych.

 9. Wspieranie działań mających na celu wykorzystanie walorów turystycznych
  i krajoznawczych miasta i regionu wałbrzyskiego w procesie łączenia i integracji środowisk i pokoleń.

 10. Wspieranie działalności rozwijającej świadomość kulturową mieszkańców Wałbrzycha
  w celu budowania wizerunku miasta, popularyzacji jego historii i tradycji oraz promocji amatorskiego ruchu artystycznego.
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane