W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha dot. wydania Decyzji Nr 17/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie odcinka ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu

Wersja strony w formacie XML
 

Wałbrzych, 07-11-2011r.

BGP-ROiKŚ.6220.1.8431.2011.BW

 

 

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA   MIASTA   WAŁBRZYCHA

 

              Prezydent Miasta Wałbrzycha, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 07-11-.2011 r. wydał Decyzję Nr 17/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :


przebudowie odcinka ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu

(Obręb Szczawienko 2 działki nr 105dr, 160dr, 161/3dr, 161/5, 161/6, 161/2, 170dr, 162/4, 167/1, 167/2, 163/1, 164/1, 163/2, 164/2, 165/1, 216/1, 218/25, 314/1, 314/2, 162/3, 162/1, 104/5, 95/10, 104/3, 218/24, 136/13, 136/4, 95/8, 95/9, 94, 104/7, 165/2 oraz Obręb Szczawienko 3 działki nr 64/43, 53/6dr, 97, 53/8dr, 54/13dr, 57/3dr, 88/9dr, 87/2dr, 86/14dr, 86/15, 87/3dr, 87/8dr, 86/19, 86/29, 101/10, 88/10, 63/10dr, 88/14dr, 101/30dr, 101/3, 100/9).


Dane o przedmiotowej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Biuro Gospodarki Przestrzennej i Środowiska, Referat Ochrony  i Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - www.sios.pl

 

Z ww. decyzją można zapoznać się w siedzibie Biura Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 11 w Wałbrzychu, codziennie od poniedziałku do piątku  w godzinach od 730  do 1530.

 

            Jednocześnie informuję, że liczba stron postępowania przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03-10-2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zastosowano przepis art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r.nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

            Od  niniejszej decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Dmowskiego 22, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wałbrzycha w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane