Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców w 2010 roku.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


działając na podstawie art. 25 i 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami),


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców w 2010 roku.


1. Rodzaje zadań publicznych do realizacji z zakresu pomocy społecznej:


1.1. Zorganizowanie uroczystego posiłku dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta w formie śniadania wielkanocnego.

1.2. Udzielanie pomocy rzeczowej dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi i sytuacją kryzysową (prowadzenie magazynów interwencyjnych, magazynu żywnościowego).


Zadanie 1.1. może być wykonywane jako podzadania dla następujących obszarów:

1.1.1.podzadanie nr 1 - Śródmieście,

1.1.2.podzadanie nr 2 - Biały Kamień, Konradów,

1.1.3.podzadanie nr 3 - Sobięcin,

1.1.4.podzadanie nr 4 - Podgórze, Glinik Stary,

1.1.5.podzadanie nr 5 - Nowe Miasto,

1.1.6.podzadanie nr 6 - Stary Zdrój,

1.1.7.podzadanie nr 7 - Podzamcze,

1.1.8.podzadanie nr 8 - Piaskowa Góra,

1.1.9.podzadanie nr 9 - Szczawienko,

1.1.10.podzadanie nr 10-Gaj,Glinik Nowy

1.1.11.podzadanie nr 11-Rusinowa, Kozice,

1.1.12.podzadanie nr 12-Poniatów,

1.1.13.podzadanie nr 13-Książ, Lubiechów.


2.Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych (dział- 852 Pomoc Społeczna, rozdz.85295 - pozostała działalność) określonych w punktach:

1.1.- w 2009 r. - 18.000,00 PLN, a w 2010 r. - 18.000,00 PLN,

1.2.- w 2009 r. - 24.200,00 PLN, a w 2010 r. - 24.200,00 PLN.

3. Zadania określone w punktach 1.1. i 1.2. mogą być realizowane wyłącznie przez podmioty, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, które prowadzą działalność w zakresie pomocy społecznej na terenie miasta i na rzecz jego mieszkańców.

4. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy i jej rozliczenie według zasad określonych w umowie zawartej w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 545).

5.Ustala się następujące terminy realizacji zadań:

a) zadanie 1.1. - od dnia podpisania umowy do 12 kwietnia 2010 roku,

b) zadanie 1.2. - od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2010 roku.

 1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego - na adres : Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2010 r. do godz. 15:30 ( nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną).

 2. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej .Wzór oferty określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 08 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427).

 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 4. Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.um.walbrzych.pl - w BIP oraz w zakładce nasze miasto-organizacje-aktualności.

 5. Oferta winna zawierać informację, jakiego zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczy, a w szczególności zadania 1.1. należy dodatkowo określić numer podzadania.

 6. Oferta podmiotu może dotyczyć więcej niż jednego podzadania określonego w zadaniu 1.1.

 7. Dotacja gminy może być przeznaczona wyłącznie na wspieranie realizowanego zadania.

 8. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 9. Oferty zostaną rozpatrzone komisyjnie w terminie 7 dni od daty złożenia ofert.

 10. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  - ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania,

  - zadeklarowana przez podmioty jakość działania, kwalifikacje osób wykonujących zadanie,

  - ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem zadeklarowanego udziału własnego podmiotu składającego ofertę,

  - ocena realizacji zadania zleconego podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim

  (wskazane dodatkowo referencje).

 11. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny wybranej oferty, o ile wartość wskazanych najkorzystniejszych ofert przewyższy wartość zaplanowanych środków finansowych w budżecie Gminy Wałbrzych na rok 2010.

 12. Decyzję o udzieleniu wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Wałbrzycha w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią zespołu opiniującego oferty.

 13. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 3, tel. 74/ 66-55-301/302 w godz. 7:30 do 15:30.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij