Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiąca działkę o numerze: część działki nr 150/9 w obrębie 6 Piaskowa Góra)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.

Przedmiotem przetargu będzie:

Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiąca działkę o numerze:

- część działki nr 150/9 w obrębie 6 Piaskowa Góra,

o łącznej powierzchni 5,20 m?‚Ë› przeznaczona na ustawienie pojemników na odpady komunalne.

Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona na 26,00 zł + 23% VAT tj. 31,98 zł.


Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha, przyjętym Uchwałą Nr XI/154/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 1999 roku, zmienioną Uchwałami Nr XII/142/03 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 lipca 2003 roku, Nr XXII/197/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2008 roku oraz Nr XXI/180/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 listopada 2011 roku, przedmiotowa działka położona jest w jednostce urbanistycznej "F" - Piaskowa Góra na obszarze oznaczonym symbolem F 2.8., o następujących zapisach:

-uwarunkowania rozwoju: zabudowa mieszkaniowa i usługowa osiedla Piaskowa Góra. W obszarze tym zlokalizowany jest Szpital im. Sokołowskiego, tereny sportowe i szkoły ponadpodstawowe.

-kierunki zagospodarowania przestrzennego: forma użytkowania terenu bez zmiany. Dla części terenu obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Usytuowanie pojemników na odpady winno odpowiadać n/w warunkom tj:

  • przystosowanie terenu zostanie wykonane na koszt korzystającego z pojemników na odpady, przy czym wszystkie roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U z 2010r . nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

  • odległości miejsca na pojemniki wynosić będzie co najmniej 10 m od okien i drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm).,

  • w boksie śmietnikowym zostanie zapewnione miejsce również na pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów,

  • teren w pobliżu pojemników na odpady utrzymywany będzie w należytym stanie sanitarno- porządkowym, a koszty utrzymania oraz sprzątania miejsca, w którym ustawione zostaną pojemnik na odpady ponosić będzie korzystający z pojemników.

Czas trwania umowy - czas nieokreślony.


Przetarg odbędzie się w dniu 03.04.2014 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10?‚???‚??.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 27.03.2014 r. wadium w wysokości 26,00 zł + 23% VAT tj. 31,98 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank Handlowy S.A. Nr 92 1030 1289 0000 0000 9000 0152 .

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 6655227, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.


Data wywieszenia od 26.02.2014 r. do 02.04.2014 r .


sporządziła: Katarzyna Hausman

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij