W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

II kwartał 2010 r.

Wersja strony w formacie XML
 

Informacja

z realizacji Uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha

za II kwartał 2010 roku.


Na przestrzeni II kwartału 2010 roku Rada Miejska Wałbrzycha podjęła 34 uchwały, których realizacja przedstawia się następująco:


 1. Uchwała Nr XLIX/436/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 40.000,- zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Anny w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 40.000,- zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Anny w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Nr XLIX/437/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 10.000,- zł dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnego Sierocińca, obecnie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 10.000,- zł dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnego Sierocińca, obecnie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Nr XLIX/438/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/76/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

W trakcie realizacji. Oczekuje na wyznaczenie terminów oraz wprowadzenie nowego załącznika - Wniosku o Przyznanie Zasiłku Pieniężnego Na Pomoc Zdrowotną Dla Nauczycieli.


 1. Uchwała Nr L/439/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha"

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o nadaniu tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha" księdzu infułatowi Julianowi Źrałce.


 1. Uchwała Nr L/440/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie miasta Wałbrzycha do stanu faktycznego.

Zrealizowano. W związku z nadaniem drodze wewnętrznej w obrębie nr 1 Szczawienko nazwy Książańska, przy której powstało osiedle domków jednorodzinnych, zaszła potrzeba dostosowania obwodów głosowania do stanu faktycznego. Mając na uwadze fakt, iż ulica Książańska przebiega w pobliżu ulic: Łącznej, Zakole i Lubiechowskiej - ulica Książańska została włączona do obwodu głosowania Nr 2 co nie spowodowało zmian w granicach obwodów głosowania.


 1. Uchwała Nr L/441/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Wałbrzycha.

Zrealizowano. Ustawa z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa, iż należy utworzyć podczas wyborów Prezydenta RP obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych oraz aresztach śledczych, dlatego przedmiotową uchwałą zostało utworzonych 5 tzw. zamkniętych obwodów głosowania. Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2009r. stwierdzono nieważność § 4 we fragmencie "i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego".


 1. Uchwała Nr L/442/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku (ze zm.).

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 339.920.412,00 zł.

b/ planowane wydatki - 376.738.214,00 zł.

c/ planowany deficyt - 36.817.802,00 zł.


 1. Uchwała Nr L/443/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnego Sierocińca, obecnie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą uchyliła wcześniejszą Uchwałę Nr XLIX/437/10 z dnia 19 kwietnia 2010 roku oraz podjęła decyzję o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 20.000,- zł dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnego Sierocińca, obecnie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Nr L/444/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele Zbawiciela w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 10.000,- zł dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele Zbawiciela w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Nr L/445/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Kościoła Polsko-Katolickiego pw. Zesłania Ducha Św. w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Zesłania Ducha Św. w Wałbrzychu.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha powyższą Uchwałą podjęła decyzję o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 10.000,- zł dla Parafii Kościoła Polsko-Katolickiego pw. Zesłania Ducha Św. w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Zesłania Ducha Św. w Wałbrzychu


 1. Uchwała Nr L/446/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/311/09 RMW z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2008-2015 (z późn. zm.).

W trakcie realizacji. Uchwała została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2013.


 1. Uchwała Nr L/447/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Wałbrzycha na lata 2009-2012, z perspektywą do roku 2015".

W trakcie realizacji. Oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr LI/448/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010r. Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku (ze zm.).

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 341.795.869,00 zł.

b/ planowane wydatki - 378.613.671,00 zł.

c/ planowany deficyt - 36.817.802,00 zł.


 1. Uchwała Nr LII/449/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 maja 2010 roku z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego.

Zrealizowano.


 1. Uchwała Nr LIII/450/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha"

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha przyznała tyt. "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha" Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu "Solidarność".


 1. Uchwała Nr LIII/451/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010r. Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 346.144.910,50 zł.

b/ planowane wydatki - 382.962.712,50 zł.

c/ planowany deficyt - 36.817.802,00 zł.


 1. Uchwała Nr LIII/452/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W trakcie realizacji.


 1. Uchwała Nr LIII/453/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/71/04 Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych, z późn. zmianami (Dz. Urzęd. woj. dolnośląskiego z 2004 r. nr 197 poz. 3107).

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2009r. stwierdzono nieważność § 1 ust. 2.


 1. Uchwała Nr LIII/454/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXI/99/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste i zabudowanych na cele mieszkaniowe (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2004 roku na 236 , poz. 3621) zmienionej Uchwałą nr XLVI/307/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2005 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2005 roku nr 253, poz. 4654).

Zrealizowano. Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr LIII/455/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/425/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie umarzania odsetek od zaległości powstałych z tytułu nieopłaconego czynszu najmu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Wałbrzych.

Zrealizowano. Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr LIII/456/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wałbrzych.

Zrealizowano. Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr LIII/457/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych".

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2009r. stwierdzono nieważność § 11.


 1. Uchwała Nr LIII/458/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/209/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu - jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych.

Zrealizowano. Uchwała weszła w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, publikacji dokonano 15 lipca 2010 r.


 1. Uchwała Nr LIII/459/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w akcie założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu, przy ul. Hirszfelda 1.

W trakcie realizacji. Określony w uchwale obwód szkolny obowiązuje dla naboru prowadzonego od roku szkolnego 2010/2011.


 1. Uchwała Nr LIII/460/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w akcie założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu, przy ul. Grodzkiej 71.

W trakcie realizacji. Zmiana w obwodzie szkolnym obowiązuje dla naboru prowadzonego od roku szkolnego 2010/2011.


 1. Uchwała Nr LIII/461/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w akcie założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 im. Stanisława Staszica w Wałbrzychu, przy ul. Dunikowskiego 39.

W trakcie realizacji. Określony w uchwale obwód szkolny obowiązuje dla naboru prowadzonego od roku szkolnego 2010/2011.


 1. Uchwała Nr LIII/462/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VIII / 62 / 99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu, przy ulicy Grodzkiej 71.

W trakcie realizacji. Zmiana w obwodzie szkolnym obowiązuje dla naboru prowadzonego od roku szkolnego 2010/2011.


 1. Uchwała Nr LIII/463/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LII/92/02 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby wybieranych w każdym okręgu radnych.

Zrealizowano. Konieczność dopisania nowopowstałych ulic, a także uwzględnienia zmian w ich nazewnictwie. Przedmiotowa uchwała nie wprowadziła zmian w okręgach wyborczych, jak i również nie ma wpływu na normę przedstawicielstwa wybieranych radnych w danych okręgach wyborczych.


 1. Uchwała Nr LIII/464/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia interesu prawnego Uchwałą Nr X/90/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulicy Wrocławskiej i alei de Gaulle`a - rejon ulic Wilczej i Pogodnej.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha odmówiła uwzględnienia złożonego wezwania do naruszenia interesu prawnego z powodu bezzasadności tego wezwania.


 1. Uchwała Nr LIII/465/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha.

Zrealizowano. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów Rada Miejska Wałbrzycha uznała skargę za bezzasadną.


 1. Uchwała Nr LIII/466/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha.

Zrealizowano. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów Rada Miejska Wałbrzycha uznała skargę za bezzasadną.


 1. Uchwała Nr LIII/467/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha.

Zrealizowano. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów Rada Miejska Wałbrzycha uznała skargę za bezzasadną.


 1. Uchwała Nr LIII/468/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Przewlekle Chorych i Wspierania Turystyki "RODZINA I TURYSTYKA".

Zrealizowano. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów Rada Miejska Wałbrzycha uznała skargę wniesioną przez Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Przewlekle Chorych i Wspierania Turystyki "RODZINA I TURYSTYKA" za bezzasadną.


 1. Uchwała Nr LIII/469/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha na II półrocze 2010 r.

Zrealizowano. Plany pracy zostały przyjęte przez poszczególne komisje Rady oraz przez Radę Miejską Wałbrzycha.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane